Skip to main content

Våren dröjer i västsvensk konjunktur

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 14:29 CET

Västsvenska Handelskammaren

25:e februari 2013

Kontaktpersoner: 

Johan Trouvé, vd, 0705-53 45 14
Gunilla Hell Bellman, projektledare, 0702-20 34 16
Anna Werner, kommunikatör, 0706-86 56 96

P R E S S M E D D E L A N D E:

Trög start i väntan på våren för västsvensk konjunktur

Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator för februari visar att den väst­svenska konjunkturen faller nedåt igen efter att först ha stärkts i slutet av förra året. Ryckigheten beror till stor del på att konsumtionen i januari minskat påtagligt, även med hänsyn tagen till säsongs­variation. Företagen blickar ändå framåt i en allt mer positiv anda. I  Västsvenska Handels­kammarens konjunkturpanel har företagen för första gången på ett halvår en framtidstro som är mer åt det positiva hållet, på ett års sikt. Däremot gör företagen ännu en svagt negativ konjunkturbedömning på tre månaders sikt.

Den västsvenska konjunkturen står och väger.  Västsverige har haft en bra start på året gällande konkurser och har till och med en liten minskning jämfört med samma tid förra året. Andra delar av Sverige har börjat i motlut med konkurser som totalt sett har ökat med 14%.  Den västsvenska konsumtionen däremot har försvagats kraftigt i januari vilket sänker konjunkturkurvan.  En liten försvagning av exporten bidrar också till nedgången. 

-  Det är väldigt glädjande att vi, trots försvagade indikatorvärden för januari, för första gången på ett halvår får signaler från företagen om en positiv konjunktur på ett års sikt, säger Johan Trouvé, vd vid Handelskammaren.  Vi ser att panelföretagens konjunkturprognos visar ökad tillförsikt på både tre och tolv månader sikt, även om tremånadersprognosen fortsätter att vara lite negativ.

En liten tendens i skillnad märks utifrån var i regionen företagen finns.  Företagen i Göteborg är generellt sett något mer försiktiga i sin framtidsbedömning än övriga regionen, och det finns tendens att tjänste­företagen har något större tilltro till utvecklingen än industriföretagen.

-  Trots god framtidstro märker vi att många företag fortsätter att rationalisera sin verksamhet. Det finns en stor osäkerhet i hur företagens olika exportmarknader kommer att återhämta sig och utvecklas den närmsta tiden, och man ser till att dra ner på kapacitet nu för att inte stå med för stor kostym, säger Johan Trouvé, vd vid Västsvenska Handelskammaren.

Under hösten som gick, var återväxten av nya jobb tämligen god ställd i relation till de varsel som lades.  Januarimätningen visar att varselnivån fortsätter att ligga på en hög nivå, samtidigt som jobbtillväxten avtagit något vilket också påverkar konjunkturkurvan nedåt. 

-  En försämrad arbetsmarknad innebär stora utmaningar för regionen på flera sätt. Även om det finns en jobbåterväxt är det långt ifrån säkert att de som friställs vid neddragningar är de som har rätt utbildning och erfarenhet för att kunna matchas med de nya jobben.  Samtidigt finns farhågor från företagens sida att de inte snabbt kan få tag i rätt kompetens när det vänder igen, fortsätter Trouvé. 

-  En viss motvikt till detta är att arbetsmarknaderna växer, vilket numer underlättas genom förbättrade pendlingsmöjligheter efter att väg och järnväg mellan Trollhättan och Göteborg färdigställts och genom förstärkt kollektivtrafik och mindre trängsel kring Göteborg, något Handelskammaren ser som positivt.

-  Företagspanelens goda framtidstro på ett års sikt gör att det ser ut att ljusna för konjunkturen 2013. Men, tills det säkert har vänt får vi vänja oss vid viss ryckighet i utvecklingen av den västsvenska ekonomin, avslutar Trouvé.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2600 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.  Vi gör Västsverige starkare.

Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en panel bestående av ca 160 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturen på 3 och 12 månaders sikt.

  FAKTARUTA

  Samlade konkurser TIO I TOPP

 Så  få  konkurser som möjligt 2012

  (% ökning sen 2011)

  1.  Blekinge län (-18%)

 2.  Jämtlands län ( -8%)

 3.  Västernorrlands län (-3%)

 4. Värmlands län m fl (-1%)

 5. Södermanlands län (0%)

 6. Skåne län m fl (4%)

 7. Västmanlands län (6%)

 8. Västra Götalands län (7%)

 9. Stockholms län (11%)

 10. Hallands län (13%)

 …

  21.  Uppsala län (61%)

  *) Sveriges medelökning 2012 var 10%

  Källa: UC


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2600 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy