Skip to main content

Västsvensk identitet - Så ser näringslivet Skövde 2030

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2015 07:00 CEST

Skövde 2 juni 2015

Nu släpper Handelskammaren rapporten Västsvensk identitet där naven Skövde, Borås, Trollhättan, Uddevalla och Varberg kartlagts. Under ett helt års tid har näringslivet på respektive ort, under Handelskammarens ledning, samlats i tankesmedjor för att identifiera sin stads profil samt kommande utmaningar och möjligheter.

Resultatet är en vision för staden 2030, varje stad presenterar nu sin vision för politiker i berörda kommuner. Mycket skiljer städerna åt, men gemensamt för nästan alla nav är att de anser sig ha ett bra geografiskt läge, har en lägre andel högutbildade än riksgenomsnittet och ser sin stadskärna som outvecklad.

Det är representanter ur olika branscher i Skövdes näringsliv som arbetat fram idéer för hur de vill se staden och rollen i Västsverige om 15 år. Visionerna baseras på aktuell fakta och statistik om allt från bostadssituation, utbildningsnivå till branschberoenden för varje ort. Det här är några av områdena tankesmedjan i Skövde berört:

Utmaningar – saknar tydlig identitet

Nästan en tredjedel av befolkningen i navet kring Skövde sysselsätts av två näringar: tillverkningsindustrin och Försvarsmakten. Ensidigt branschberoende ger ökad sårbarhet. Skövde saknar en tydlig identitetsmarkör och upplevs inte som välkomnande för alla livsstilar. Karriärmöjligheterna är begränsade för unga och välutbildade samt yngre ser inte karriärmöjligheter inom de dominerande branscherna. Vidare upplever man en spridd bruksmentalitet där rädsla för att göra fel skapar hinder för utvecklingskraft. Bostadsbristen är ett faktum.

Möjligheter - Porten till Västsverige

Skövde är en naturlig centralort i Västsverige, men Skaraborg saknar enad front och har därför svårt att få gehör i Västra Götalandsregionen – Skövde måste än mer träda fram som den självklara ledaren och visa vilken nytta övriga Skaraborg har av ett starkare Skövde.

Skövde behöver en tydligare identitet. Med sitt geografiska läge och närhet till Stockholm är man den första staden man möter i Västsverige, det bör man märka. Genom att satsa på stationsnära lägen och göra Skövde mer attraktivt och tolerant, kan staden bli en global ”hot spot”.

Här finns både högskola och stora företag med mycket produktionskunskap. Bygg vidare på skapandekraften med testarenor kring exempelvis gaming och inkubatorer i nära samarbete med skolan.

Vilka styrkor och svagheter har andra västsvenska städer?

Läs mer om näringslivets syn på Skövde 2030 i rapporten Västsvensk identitet. I rapporten får du utöver aktuell statistik ta del av de olika städernas profil, självbild samt kommande utmaningar och möjligheter. Vad skiljer de olika naven Varberg, Skövde, Trollhättan, Uddevalla och Borås och vad har de gemensamt?

Hur: Handelskammarens regionchef Bjarne Pettersson som lett arbetet i tankesmedjan, finns under dagen tillgänglig för att besöka er redaktion och kan svara på frågor kring politikerdialogen, arbetet och rapporten.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.