Skip to main content

Västsvensk konjunktur i decemberväntan

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 07:00 CET

Konjunkturläget i Västsverige stabiliseras och vänder åter uppåt även om det fortfarande är en konjunktur under neutralt läge, enligt Västsvenska Handelskammarens konjunk­turindikator. De västsvenska företagen ser ändå framåt med en ljus och positiv framtidstro i sin läges­prognos. Denna månad gör företagen en nära på identisk framtids­bedömning som de två föregående månaderna.

Det västsvenska läget enligt konjunkturindikatorns mätserie, stärks åter igen men fortsätter att ligga kvar på ett läge under neutral konjunktur.

Denna månads varseltal gick tillbaka till en något mer normal nivå efter föregående månads stora varsel. Konkurserna i regionen ökar inte längre, men återväxten av nya jobb var något svag i november. Exporten ligger lägre än motsvarande månad för ett år sen, och därtill ses en konsumtion som inte riktigt når upp till jämförbar månad förra året, vilket också tynger indikatorn. Det bidrar sammantaget till ett konjunkturläge som ligger under neutral konjunktur för Västsverige.

Konjunkturprognosen som speglar framtidstron hos företagspanelen, fortsätter ändå vara stabil och ligger kvar på ungefär samma värde för tredje månaden i rad, med en liten extra ljusning på ett års sikt:

- Det kommer många signaler om att det går bättre för Västsverige, samtidigt som företagen fortsätter att uppleva framtiden som ljusare än nuläget. Återhämtningen av tillväxten sker med olika fart inom olika branscher och är därmed också olika i skilda delar av vår västsvenska region, menar Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren. 

- Servicesektorns återhämtning går just nu i bräschen för förstärkningen av prognosen på tre månaders sikt, medan industrins återhämtning ser ut att ta längre tid. Vi ser nu att industriföretagen hinner upp tjänsteföretagen i sin ettårsprognos av den västsvenska konjunkturen, fortsätter Trouvé.  

Västsveriges konjunkturtillväxt är mycket beroende av omvärldens utveckling, och det är i hög grad de svenska hushållens konsumtion som hållit landets konjunktur stark de senaste åren. Under denna tid har både Sverige och Västsverige tappat exportstyrka. Det krävs en förnyat förstärkt export för att läget riktigt skall lyfta. 

- Så länge inte Euroområdet och Europa kommer igång med sin ekonomi utan fortsätter att dras med ekonomiska problem, samtidigt som USA ännu inte stabiliserats finanspolitiskt, så ser det ut att gå med små steg, fortsätter Trouvé. Övrig världsmarknad påverkas också av USA och Europa, och vi kan inte vänta oss en snabb förändring.

- Riksbankens nya räntesänkning välkomnas av många, och en starkare tro på framtiden även på Sverigenivå utifrån Konjunkturinstitutets senaste barometer, ger en indikation på att det både satsas offensivt för en starkare ekonomi samtidigt som nu alla marknadssektorer ser positivt på framtiden.  Det finns goda chanser att 2014 kan leverera en mer ljus konjunkturutveckling än vad vi fått se under 2013, avslutar Trouvé. 

Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en panel bestående av ca 200 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturen på 3 och 12 månaders sikt.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy