Skip to main content

Västsvenska företagen positiva till framtiden

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 09:20 CEST


28 maj 2014

Västsvenska företagen positiva till framtiden

De västsvenska företagen fortsätter att se positivt på framtiden i Västsvenska Handelskammarens konjunkturprognos. Detta trots att konjunkturen just nu visar en svag inbromsning för denna månad.

Konjunkturen rör sig fortfarande runt en neutral konjunktur. Denna månad ser vi att konsumtionen tappar något i styrka sen förra månaden. Nivån på konkurserna är tämligen stabil. Exportvärdet förblir starkare än motsvarande månadsvärde för två år sen, dock något svagare än förra året.  Arbetsmarknaden är ännu ostadig. Nytillskotten av jobb är närmast i höjd med förra månaden, däremot fortsätter förra månadens sänke, det ökade antalet varsel, att ytterligare sänka konjunkturindikatorn genom ännu fler varsel denna månad. De totala indikatorvärdena bidrar sammantaget till ett något försvagat månadsvärde, där mätkurvan åter landar på en konjunktur strax under neutralt läge.


Inget fel på framtidstron
Denna månad har de västsvenska företagen i sin samlade prognos, en bedömning med en fortsatt god tro på konjunkturutvecklingen på tre månaders sikt, men med en liten återhållsamhet i sin bedömning på ett års sikt, jämfört med förra månades prognos. Prognosen forsätter dock ligga högt, åt det positiva hållet. 

Ser man till regionens olika delar framträder även denna månad en bild med vissa skillnader. Företagen i Göteborg har denna månad en positiv framtidssyn på både ett kvartal och ett års sikt, och prognosen ligger kvar på samma värden som förra månaden.

- Vi fortsätter märka en stor spridning bland företagen i regionen gällande hur framtiden ter sig och skillnaden i dragkraften hos olika branscher även om det är en positiv utvecklingskraft hos de flesta, över lag. Boråsregionens företag har åter tagit täten på tremånadersprognosen. De flesta företagen upplever en försiktig återhämtning av konjunkturen, men att det trots allt går stadigt åt rätt håll, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Werner, kommunikatör, 0706-86 56 96


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera