Skip to main content

Taggar

Förtroendevalda

Tjänstemän

Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommuniké 2018

Dokument   •   2019-02-19 15:30 CET

Bokslutet 2018 redovisar ett preliminärt resultat på 90,7 miljoner kronor (mnkr) 2018. Resultatet motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag , vilket innebär att fullmäktiges resultatmål på minst 2,0 procent är uppfyllt för sjunde året i rad.

Öppningsanförande av Henrik Lindh tf chef utbildningsförvaltningen vid ResearchEd 2019
Öppningsanförande av Tobias Hammarberg (L) vid ResearchEd 2019
Öppningsanförande av Meeri Wasberg (S) vid ResearchEd 2019

ResearchED 2019 är en internationell skolkonferens med fokus på skolutveckling och forskning. Detta är Meeri Wasbergs öppningsanförande vid konferensen. Meeri Wasberg (S) är kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

Rapport brukarundersökning Funktionsnedsättning 2017
Rapport brukarundersökning  individ- och familjeomsorg (IFO) 2017 [PDF]
Haninge kommun årsredovisning 2016

Haninge kommun årsredovisning 2016

Dokument   •   2017-05-09 09:57 CEST

Haninge kommun har fortsatt god ordning i ekonomin och kommunen har nu en positiv soliditet. Skola, tillväxt, företagande och bostadsbyggande har fortsatt stått i fokus under 2016. Det ger goda förutsättningar inför framtiden och nu höjer vi våra ambitioner ytterligare. Läs mer om Haninge kommuns årsredovisning i bifogat dokument.