Skip to main content

Taggar

Rapport brukarundersökning Funktionsnedsättning 2017
Rapport brukarundersökning  individ- och familjeomsorg (IFO) 2017 [PDF]
Haninge kommun årsredovisning 2016

Haninge kommun årsredovisning 2016

Dokument   •   2017-05-09 09:57 CEST

Haninge kommun har fortsatt god ordning i ekonomin och kommunen har nu en positiv soliditet. Skola, tillväxt, företagande och bostadsbyggande har fortsatt stått i fokus under 2016. Det ger goda förutsättningar inför framtiden och nu höjer vi våra ambitioner ytterligare. Läs mer om Haninge kommuns årsredovisning i bifogat dokument.