Skip to main content

10 succéer för de äldre

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 13:22 CET

Välkommen till en konferens under temat "Socialt innehåll i dagen för äldre" onsdagen den
6 december i Haninge kulturhus, Poseidons torg 8-10 i Handen, i Haninge mellan kl. 9.00-13.00. Du får träffa tio team från äldreomsorgen som under året arbetat med att skapa en meningsfull social tillvaro för äldre. De berättar om hela resan, lärdomar och om de goda resultaten.

Projektet, Socialt innehåll i dagen för äldre, har drivits i Nestor FoU-centers samtliga delägarkommuner - det vill säga Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö - sedan januari år 2006. Tio team har representerat verksamheter inom hemtjänst, äldreboende, dagverksamhet och korttidsboende. Under projektprocessen har arbetsperioder varvats med handledningstillfällen och så kallade lärandeseminarier

Teamen har formulerat och prövat sina förändringsidéer i samverkan med chefer, handledare och projektledning - och de äldre.
Under slutkonferensen introduceras åhörarna i de kreativa förbättringar som gjorts. Teamens förändringsarbeten har profilerats och utvecklats i huvudsak i tre inriktningar. Ett central inslag i den första inriktningen utgörs av gemenskap i samband med förtäring som de äldre erbjudits att delta i.

I den andra inriktningen intar fysisk aktivitet en framträdande plats. Inom den tredje inriktningen har personspecifika intresseområden särskilt hörsammats.
Projektet "Socialt innehåll i dagen för äldre" har hamnat i särskilt fokus efter den uppmärksamhet ämnet gavs i höstens regeringsförklaring. Förhoppningen är att slutkonferensen onsdagen den 6 december ska inspirera till liknande satsningar i landet och visa vad som kan åstadkommas med förhållandevis enkla medel.

För anmälan och mer information, kontakta gärna FoU-chef: Britt Almberg, 08-790 97 10 eller 0708-14 59 31.

###

Nestor FoU-center är ett forsknings- och utvecklingscenter (FoU) som ägs av Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommuner samt Stockholms läns landsting. FoU-centrets uppgift är att genom praktiknära forskning och utveckling bidra till att höja kvaliteten inom äldrevård och äldreomsorg och därmed även livskvaliteten för äldre personer och deras närstående. FoU-centret ska ses som en öppen mötesplats, där olika aktörer utbyter erfarenheter, lär av varandra och utvecklar processer som leder till att äldreomsorgen och äldrevården blir mer evidensbaserad.

Följande filer finns att ladda ned:
http://www.presswire.biz/log/pm_files/Inbjudan6dec.pdf
http://www.presswire.biz/log/pm_files/Tio_succéer_Nestor.pdf

Presskontakt:
Britt Almberg
08-790 97 10, 0708-14 59 31
BGAOF@haninge.se

http://www.nestor-foucenter.se