Skip to main content

50 procentig ökning av stödet till Brottsofferjouren

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:20 CET

Det är viktigt att de barn, ungdomar och vuxna som utsätts för hot, rån, misshandel eller andra brott vet att det finns hjälp att få på nära håll. Det säger socialnämndens ordförande, Marie Litholm (kd), med anledning av den internationella brottsofferdagen som uppmärksammas idag.

- Stöd till brottsoffer är en viktig fråga om medmänsklighet. Ökat vittnesstöd och fortbildning till jourens personal blir möjligt med dagens beslut om höjt ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren, fortsätter Marie Litholm.

- Det ökade stödet, med 1 krona per invånare, till Brottsofferjouren är en del av en större satsning som nu genomförs i Haninge. Länsstyrelsen har beviljat socialnämnden i Haninge ett bidrag till Stödcentrum för unga brottsoffer som nyligen invigdes. Socialnämnden har också beslutat om ett ökat stöd till Haninges Kvinnojour, fortsätter Marie Litholm.

- Idag finns ett gott samarbete mellan polis, socialtjänst, Kvinnojour och Brottsofferjour, vilket nu kompletteras med Stödcentrum för unga brottsoffer. Dagens beslut i socialnämnden ger förutsättningar för både ett stärkt stöd och en ökad tillgänglighet. Samtidigt kan en fortsatt utveckling ske av det överbryggande arbetet mellan myndigheter och jourer. Detta känns mycket positivt då Haninge kommun redan ligger i framkant på det här området, avslutar Marie Litholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Marie Litholm (kd)
tel: 606 86 90
mob: 0708- 654 603