Skip to main content

​Betygsresultaten för årskurs 9 ökar i Haninge

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2019 14:50 CEST

Henrik Lindh

De preliminära betygsresultaten för årskurs 9 läsåret 2018/19 har ökat jämfört med resultaten året innan. Bakom den positiva utvecklingen ligger ett gediget kvalitetsarbete som nu har burit frukt.

Resultaten visar att gymnasiebehörigheten har ökat till 86,3 procent. 

- Det är mycket glädjande att se att skolresultaten förbättrats så markant. Nu ska vi fortsätta att sätta skolan först och arbeta hårt för att skapa framtidens innovativa skola som har höga förväntningar och ger våra elever konkurrensfördelar i livet. Personalen och eleverna har gjort ett fantastiskt jobb under året och jag önskar dem alla en riktigt härlig sommarledighet, säger Liberalernas kommunalråd Tobias Hammarberg (L).

- Vi har arbetet med Skolverket för att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete ytterligare. Som ett resultat har kvaliteten i undervisningen stärkts och lärmiljöerna för våra elever har förbättrats. Vi är på rätt väg men även om vi är stolta så är vi inte nöjda. VI kommer att lägga in en högre växel för att ytterligare höja resultaten och stärka likvärdigheten, säger grundskolechef Pär Olsson.

Samtidigt som grundskolan arbetar med kvalitetsutveckling pågår ett arbete för att utveckla och förbättra utbildningsförvaltningens centrala stöd till kommunens förskolor och skolor när det gäller pedagogik och hälsa.

- Ja vi är inne i en process som går ut på att utveckla hela vår organisation för att skapa en mer effektiv, likvärdig och konkurrenskraftig förskola och skola. Allt för att våra barn och elever ska få en god utbildning och därmed en bra start i livet, säger utbildningsdirektör Henrik Lindh.

Betygsresultaten årskurs 9

Skola Antal elever Antal gy behörighet Andel gy behörighet Genomsnittligt meritvärde Andel fullständigt betyg
Brandbergsskolan 49 38 77,6% 194,5 44,9%
HagaLyckebyskolan 138 131 94,9% 240,3 85,5%
Ribbyskolan 205 174 84,9% 220,5 69,8%
Söderbymalmsskolan 171 136 79,5% 210,4 65,5%
Tungelsta skola 93 81 87,1% 219,8 79,6%
Skärgårdens skolor 29 29 100,0% 235,9 93,1%
Vendelsömalmsskolan 82 73 89,0% 212,5 65,9%
Totalsumma 767 662 86,3% 219,8 71,7%

*Resultaten för läsåret 2018/19 är preliminära.

Haninge ligger bara 20 minuter från huvudstaden. Haninge växer med bostäder i centrum,
ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande.