Skip to main content

​Haninge kommun utses till ”Barnrättskommun”

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 14:00 CEST

Under årets "Haningedagen" fick Haninge kommun ta emot utmärkelsen ”Barnrättskommun” av UNICEF. Att vara barnrättskommun innebär att Haninge ska säkerställa att all personal utbildas om barns rättigheter. Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) och kommunalråd Jens Davidson (KD) med ansvar för barnrättsfrågor i kommunen, tog emot utmärkelsen.

Sedan förra året har Haninge varit en av fem kommuner som deltagit i pilotprojektet ”Barnrättskommun”, som drivs av UNICEF. Arbetet innebär att all personal utbildas och har kännedom om barns rättigheter enligt Barnrättskonventionen och tar det i beaktande i sitt dagliga arbete. Detta inbegriper också de sex grundläggande principerna om barns grundläggande rättigheter som antagits av FN:s barnrättskommitté. Detta arbete följs nu upp av barnrättsgrupper med representanter från kommunens alla bolag och förvaltningar.

-Denna utmärkelse är ett resultat av ett engagemang under lång tid som intensifierades under förra mandatperioden. Det anknyter väldigt väl till att vi vill att barns röster och perspektiv får en mer framträdande roll i samhället, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

-Som nytt kommunalråd med ansvar för barnrättsfrågorna i kommunen så blir jag imponerad över att se hur länge och entusiastiskt kommunens medarbetare har fört denna viktiga fråga framåt. Jag blir så klart stolt över att vi är första kommun ut med att bli barnrättskommun, säger Jens Davidson (KD).

-Engagemanget hos oss som arbetat i ”Barnrättsgruppen” har varit stort och vi är naturligtvis stolta över att ha fått utmärkelsen Barnrättskommun. Nu fortsätter vi att utbilda våra kollegor och att hitta former för dialoger och samtal kring stadsutveckling, fritidsaktiviteter, skola och stöd så att vi också upplevs som en Barnrättskommun av barn och unga, säger Haninge kommuns projektledare Lotta Gusterman.

Vid årsskiftet skrivs FN:s barnrättskonvention in som svensk lag, och ska då implementeras i all kommunal verksamhet i landet. 

Haninge ligger bara 20 minuter från huvudstaden. Haninge växer med bostäder i centrum,
ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande.