Skip to main content

​Haninge kommun välkomnar flera nya företag

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 13:00 CEST

Flera nya företag väljer Haninge

Nyligen invigde Foodmark sin nya fabriksanläggning i Albyberg. Anläggningen inrymmer nu både produktionen som tidigare var beläget i Östersund, Norrköping och Spånga samt centrallagret i Jordbro. Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg och kommundirektören Magnus Gyllestad närvarade vid invigningen.

Ett annat företag som också öppnat sina nya lokaler i kommunen under högtidliga former är Lagerstedtfamiljens nya FordStore i Albyberg med 15 anställda. Peter Jemtbring, Näringslivs- och utvecklingsdirektör i Haninge välkomnar satsningarna.

- Satsningarna är välkomna etableringar för Haninge och det känns som att det händer mycket i Haninge just nu. För kommunen innebär etableringarna att fler arbetar och besöker Haninge och företagen får å sin sida tillgång till hela Stockholmsregionens dynamiska marknad. Etableringarna är bra för alla parter, säger Peter Jemtbring, Näringslivs- och utvecklingsdirektör i Haninge kommun om satsningarna.

- Fler företag och större utbud av arbetsgivare betyder också att attraktionskraften för oss som kommun ökar och att fler vill flytta hit. Haninge är topp fyra bland de kommuner som bygger mest i länet och vi ser en hög efterfrågan på att flytta hit, säger Peter Jemtbring.

Fakta om Haninge:

  • Kommunens näringsliv växer och det finns idag 6 608 företag registrerade i kommunen. Det finns en bra variation när det gäller olika branscher men vi ser att byggverksamhet och handel är några av de största branscherna.
  • Det är viktigt att näringslivet växer i takt med att vi blir fler Haningebor, det är en förutsättning för att man ska kunna bo och verka i kommunen. Närhet mellan arbete och bostad är något vi ser att Haningeborna uppskattar.
  • Kommunen antog 2017 en ny näringslivsstrategi där arbetet med näringslivsfrågor har lyft och en av de tre delstrategierna handlar om att planera långsiktigt för ett växande näringsliv då vi ser ett stort tryck från nya företag att flytta till Haninge och befintliga företag som har behov av större lokaler och ytor. 

Haninge ligger bara 20 minuter från huvudstaden. Haninge växer med bostäder i centrum,
ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande.