Skip to main content

Haninge tycker till om garnisonsplanen

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 15:50 CET

Haninge kommun har nu yttrat sig över Försvarsmaktens garnisonsplan för Haninge. I sitt remissvar framhåller Haninge kommun att det också i fortsättningen måste vara möjligt att leva, bo och verka i skärgården.

Haninge kommun vill understryka att den verksamhet och de arbetstillfällen som försvarsmaktens lokalisering i Haninge utgör är en viktig, angelägen och välkommen etablering.

* Kommuninvånarnas och besökarnas möjligheter att vistas i Haninge måste även i fortsättningen motsvara de möjligheter att vistas i Haninge som har funnits före genomförandet av 2004 års försvarsbeslut, säger Gilbert de Wendel (m), kommunstyrelsens ordförande.

* Att stora delar av Haninges skärgård är avsatt som riksintresse för totalförsvaret får inte innebära totalstopp för fritidshus, företagsetableringar och permanentbosättningar inom detta område, säger Tommy Lundin (fp), kommunalråd med ansvar för fysisk planering och skärgårdsfrågor.

* Att göra det möjligt att leva, bo och verka i skärgården måste vara en ledstjärna i kommande beslut avseende garnisonsplanen, säger Tommy Lundin (fp) avslutningsvis.

Garnisonsplanen beskriver bland annat verksamheten vid garnisonen, hur infrastrukturen ser ut och frågor om övnings- och skjutfält.

För mer information, vänligen kontakta:
Gilbert de Wendel (m), tfn 08-606 76 99
Tommy Lundin (fp), tfn 08-606 84 90