Skip to main content

Kommunfullmäktige i Haninge möblerar om

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 15:26 CEST

I Haninge kommun har det bokstavligen talat beslutats att göra en ommöblering. Staffan Holmberg (s) som är kommunfullmäktiges ordförande har efter samråd med övriga presidiet och partiernas gruppledare beslutat att ledamöterna i fullmäktige i fortsättningen skall sitta vända mot varandra enligt den ordning som råder i det engelska parlamentet.

Avsikten med ommöbleringen är enligt Holmberg att få en mer livfull debatt där dom politiska kombattanterna ser varandra i ögonen under debatten:

Den traditionella svenska möbleringen är inte alltför upphetsande, säger kommunfullmäktiges ordförande Staffan Holmberg (s). Ledamöterna kan sitta i tiotals år och bara se sina kollegor i nacken och de ledamöter som är placerade längst fram ser enbart presidiet.
Ommöbleringen sker efter politikernas sommaruppehåll och Holmberg menar att detta vore något för den svenska riksdagen att ta efter:

Något tråkigare än den svenska riksdagen får man leta efter. Ofta är bara några få ledamöter närvarande under debatterna och med den ordningen kunde dom lika gärna SMS:a till varandra. Nästa steg i att få en livfullare debatt kan vara att medge meningsyttranden under debatterna, avslutar Holmberg.
För ytterligare information, vänligen kontakta kommunfullmäktiges ordförande Staffan Holmberg (s) på telefon 070-660 80 56.