Skip to main content

Ny utställning på Haninge kulturhus ​med Jorun Jonasson och Sara Wallgren

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 14:30 CET

Fotograf: Jorun Jonasson

Med utställningen "Moln av sannolikhet" vill Jorun Jonasson och Sara Wallgren erbjuda alternativ till den traditionella historieskrivningens exkludering av kvinnor. De båda utgår från naturvetenskaperna och omarbetar och översätter den i nya former som text och ljud.

Utställningens titel kommer från engelskans ”clouds of probability” vilket betyder anhopning av sannolikhet och är ett begrepp som används inom kvantfysiken. Sannolikheter har stor betydelse för produktion av fakta inom vetenskap men är egentligen något delvis obestämbart.

– Det handlar om ett sökande efter att kunna navigera i ett icke-dualistiskt eller post-sanning-samhälle, säger Jorun Jonasson om den egna konsten.

Hon ser det samtida intresset för välbefinnande eller ”wellness” som till stor del har en kvinnlig målgrupp, som ett svar på utestängning av kvinnor inom naturvetenskaplig forskning. Det är just välbefinnandets odefinierbarhet som ofta kritiseras och anklagas vara pseudovetenskapligt.

Jorun har färgat tyg av olika mineraler som svävande från taket skapar ett rum innehållande olika stationer. Sittpuffar i form av verklighetens atomer, de fem elementen från grekisk filosofi, erbjuder sköna läs och spelplatser. Här finns ett mobilt bibliotek med nyckeltexter som Fredrika Bremers ”Hertha, eller En själs historia” men även Joruns egen bok ”Atomens historia”. Installationen sammanflätas med Sara Wallgrens ljudskulpturer. Hon tar sig rollen av en experimentell forskare som undersöker hur något fungerar mekaniskt, fysiskt och metafysiskt. Det är ansamlingar av information i flera lager parat med ett visst mått av mystik som transformeras till bilder eller ljud.

– Jag vill erbjuda betraktaren två sidor av ett verk på samma gång, menar hon. Betraktaren bjuds in att interagera med objekten och bli medskapare av skulpturerna och ger på så sätt liv åt dem. Konstnärernas verk blir tillsammans med rummet till en performativ scen där vi möter fler möjliga historier och sannolikheter.

Jorun Jonasson är utbildad på Malmö Konsthögskola och Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Född 1984 och baserad i Stockholm.

Sara Wallgren är född 1981, baserad i Berlin och utbildad på Malmö Konsthögskola och The Cooper Union School of Fine Arts, New York.

Utställningen pågår 10 februari-11 mars 2018.

Program

13 feb kl 12 och 27 februari kl 12 Visning av utställningen

8 mars kl 17.30 Samtal med konstnären Jorun Jonasson som visar och berättar om sitt arbete. Genomförs i anslutning till kvällens feministfestival!

10 mars Claire Roudenko Bertin och Maria Nordsö Lundberg, i samtal om historieskapande kring konstnären och mystikern Ivan Agueli, med utgångspunkt i sina egna konstnärliga praktiker.

För mer information:

Håkan Filipsson
Pressansvarig Haninge kommun 
hakan.filipsson@haninge.se
073-091 29 72

Haninge ligger bara 20 minuter från huvudstaden. Haninge växer med bostäder i centrum,
ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande.