Skip to main content

Pressmeddelande: Haninges preliminära bokslut + 143 mkr

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 10:03 CET

Det preliminära bokslutet visar på att Haninge kommun återigen klarar de ekonomiska målen med god marginal. Resultatet för 2010 beräknas bli ett plus på 143 miljoner kronor.

– Det positiva resultatet beror bland annat på att utfallet av skatter och generella statsbidrag har blivit bättre än förväntat. Fler Haningebor har nu kommit i arbete och bidrar till kommunens utveckling i sann ”Haningeanda”, säger kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M).

– Eftersom vi återigen får ett starkt resultat kan vi betala av på vår låneskuld och därigenom sänka utgifter för räntekostnader. Detta är viktigt för att vi ska kunna satsa långsiktigt på bland annat skola och omsorg som har stor betydelse för vår välfärd, avslutar Martina Mossberg (M)

För mer information:
Martina Mossberg
Kommunstyrelsens ordförande
073-941 30 41

Jörn Karlsson
Ekonomidirektör
070-417 39 04

Presskontakt:
Kristina Amnå
08-606 71 95
kristina.amna@haninge.se

http://www.haninge.se