Skip to main content

Satsning på de äldre i Haninge

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 14:43 CET

För att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om de äldre har alliansregeringen beslutat satsa 1,35 miljarder under år 2007. För att få del av stimulansbidraget krävs ett godkännande av Socialstyrelsen.

- Vi kommer att göra allt för att "vår del" av pengarna tillfaller Haninge och kommer Haninges äldre till godo, säger Kjell Bjerrehorn (fp), äldreomsorgsnämndens ordförande.

Socialstyrelsen ansvarar även för uppföljning och utvärdering av resultatet av de utvecklingsinsatser som kommuner och landsting genomfört med stimulansbidraget.

- Med eller utan stimulansbidrag kommer äldreomsorgsnämnden år 2007 att särskilt satsa på den uppsökande verksamheten bland de äldre i Haninge, säger Kjell Bjerrehorn (fp). Erfarenheter från Danmark har visat att förebyggande hälsobesök ger goda resultat när det gäller ökad livskvalitet för de äldre.

Den uppsökande verksamheten vänder sig till personer som fyllt 75 år och som inte har hemtjänst. De erbjuds hembesök och information bland annat om hur man kan förebygga olyckor i hemmet och råd om hälsa, kost och motion.

- Den uppsökande verksamheten är också ett värdefullt verktyg när vi ska planera för de äldres framtid i Haninge. Via kontakten med anhörigvårdare får vi en uppfattning om det behov av stöd som finns. Anhörigvårdarna är värda sin vikt i guld. Det är viktigt är att se familjens och de närståendes som en viktig funktion i vården och omsorgen av äldre och funktionshindrade, konstaterar Kjell Bjerrehorn (fp) avslutningsvis.För mer information, vänligen kontakta Kjell Bjerrehorn (fp), äldreomsorgsnämndens ordförande, telefon 073-941 30 77.