Skip to main content

​Vi fortsätter arbetet för en god arbetsmiljö på utbildningsförvaltningen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2019 14:00 CET

Med anledning av frågor kring arbetsmiljöfrågor på utbildningsförvaltningen så har kommunen samlat in fakta i ärendet. Dessa kommer att presenteras på måndag. 

- Kommundirektören undersöker nu om det tidigare förekommit brister i arbetsmiljön. Jag kommer läsa resultatet med intresse. Men jag har redan nu inlett ett bra samarbete med utbildningsförvaltningen och vill tillsammans med medarbetarna där jobba framåt med skolutvecklingsfrågorna, kommenterar Tobias Hammarberg (L), kommunalråd tillika ordförande i grund o förskolenämnden.

– Ett stort arbete när det gäller styrning och ledning har inletts och jag får inga som helst signaler om att det idag skulle förekomma brister i arbetsmiljön på central förvaltning, kommenterar Tobias Hammarberg (L).

– Vi har samlat in fakta i ärendet som kommer att presenteras på måndag. Det är viktigt att vi utgår ifrån fakta när det gäller arbetsmiljöarbetet, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör i Haninge kommun i en kommentar kring arbetsmiljöfrågorna på utbildningsförvaltningen.

– Precis som jag tidigare sagt så ser jag fram mot att få ta del av den sammanställning som nu görs för att kunna se om det finns områden som kan förbättras. Nu ska vi göra allt vi kan för att fokusera på framtiden och att tillsammans med den nya förvaltningen utveckla verksamheten, menar Maria Fägersten (S), kommunalråd tillika ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

– Jag och ledningsgruppen har inlett ett intensivt arbete för att utveckla vår ledning och styrning och hur vi ska samarbeta med politiken. Vi har tagit flera kliv framåt och jag känner mig trygg med att vi är på väg åt rätt håll. Jag upplever att samarbetet med politiken är bra och vi har goda förutsättningar för att utveckla skolverksamheten Haninge, säger tillförordnad förvaltningschef för utbildningsförvaltningen Henrik Lindh.

Haninge ligger bara 20 minuter från huvudstaden. Haninge växer med bostäder i centrum,
ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande.