Skip to main content

Ännu ingen förlikning i hamnfrågan

Nyhet   •   Feb 28, 2017 19:00 CET

Härnösands kommun och Söråker Hamnfastigheter AB har ännu inte kunnat komma överrens om någon förlikning när det gäller renovering av Djuphamnen i Härnösand.

– Vi står allt för långt ifrån varandra och avstår just nu från en förlikning, säger Fred Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Framförallt beror det på att vi i förlikningsförslaget saknar formella garantier för att de pengar vi lägger till verkligen slutför renoveringen av hamnen.

Företagets första förlikningsförslag sa att en renovering av hamnen skulle kosta ungefär 10 miljoner kronor. Kommunen och företaget skulle då dela lika på den summan och betala 5 miljoner kronor var. Det förslaget har företaget backat ifrån. De vill istället att kommunen betalar 6,5 miljoner kronor.

Kommunen har ställt som krav att företaget och kommunen ska dela på den ekonomiska insatsen för renovering. Att båda parterna ska ha full insyn i renoveringsarbetet och ekonomin har också varit viktigt för kommunen.

Kommunstyrelsen bestämde att kommunstyrelsens presidium, det vill säga Fred Nilsson (S), Karin Frejarö (MP) och Anders Gäfvert (M), ska fortsätta dialogen med Söråker Hamnfastigheter AB.

Enligt de uppgifter kommunen har ska inte Birka Cruises fyra besök i Härnösand påverkas av om det blir någon förlikning eller inte. Besöken blir av som planerat.