Skip to main content

Detaljplan för Kanaludden godkänd

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 15:00 CEST

Samhällsnämnden godkände idag detaljplanen för Kanaludden. Därmed har ytterligare ett steg tagits mot ett nytt hotell i Härnösand. Planen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande i november.

- Det här gör att Härnösand växer och skapar förutsättningar för ytterligare utveckling i Höga Kusten. Det känns fantastiskt kul att vi nu kan lämna det här väl genomarbetade förslaget till detaljplan till kommunfullmäktige, säger Sara Nylund, samhällsnämndens ordförande (S).

Den nya detaljplanen innebär att ett nytt hotell kan byggas bredvid simhallen. Planen ger även möjlighet till exempelvis utomhusbassäng i området, allmänna bryggor och mindre byggnader.

- Vi ser det här som en utveckling av hela Kanaludden, det ska bli ett attraktivt område för både Härnösandsbor och besökare, berättar Sara Nylund. Här har vi stora möjligheter att skapa ett parkområde för både avkoppling och aktiviteter.

Det var en oenig nämnd som godkände detaljplanen. 2:e vice ordförande Christian Wasell (M) yrkade på att planförslaget ska ändras så att tillåten totalhöjd inte är högre än simhallens takhöjd.

- Placeringen vid Östanbäcken kräver försiktighet och jag anser att höjden på hotellet inte bör överstiga simhallens takhöjd, kommenterar Christian Wasell sitt ställningstagande.

Planbesked för flera bostadsbyggen

Förutom detaljplanen för Kanaludden beslutade samhällsnämnden att godkänna fyra planbesked. Planbeskeden innebär att en ändring av nuvarande detaljplaner får påbörjas för att bygga bostäder i Härnösand.

- Det är stor efterfrågan på bostäder i Härnösand och det är väldigt positivt att vi har aktörer som vill satsa. Vi befinner oss visserligen tidigt i planprocessen men det visar vart vi är på väg, säger Sara Nylund. Många vill vara med och utveckla Härnösand och skapa möjligheter till attraktivt boende.

Tre av planbeskeden gäller Härnösandshus planerade hyreshus i Gådeåstaden och vid Kristinagatan på Härnön. I Gådeåstaden handlar det om hyreshus vid både Artillerigatan och Gådeåvägen. Det fjärde planbeskedet handlar om ett område längs Södra sundet. Där vill AB Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar få möjlighet att bygga villor och lägenheter.

I planarbetet ska flera saker ses över för att utveckla planområdena på bästa sätt. Det handlar bland annat om lekparker, kollektivtrafik, anslutning till GC-nät, parker och bostadsnära odling.

- Att vi har en inflyttning och behov av nya bostäder visar att utvecklingen går åt rätt håll. Detaljplaneprocessen är viktig för att säkra ett hållbart byggande för hus som ska stå i 100 år. Nu ser vi konkret att Härnösand bygger en hållbar framtid, säger Knapp Britta Eriksson, 1:e vice ordförande i samhällsnämnden (MP). 

Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.