Skip to main content

Härnösand är bäst på delaktighet och tillgänglighet inom arbetsmarknadsområdet!

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 15:19 CEST

Myndigheten för delaktighet gör årligen en kommunuppföljning gällande hur kommunerna skapar förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Genom de svar som kommit in visar den att Härnösands kommun är bäst i Sverige inom området arbetsmarknad och hamnar på första plats.

För att du ska känna dig delaktig i samhället är en av de viktigaste faktorerna huruvida du har ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Här spelar kommunerna en viktig roll genom att de har ett särskilt ansvar som arbetsgivare. Varje år skickar Myndigheten för delaktighet ut enkäter till alla kommuner som handlar om just delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Härnösands kommun var en av 201 kommuner som svarade på enkäten som skickades ut och genom den placerade Härnösand sig på första plats. Svaren visar att Härnösands kommun arbetar i mycket hög utsträckning med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

- Vi har klättrat högt på listan från 33 % år 2015 till hela 91 % i år, säger Anders Byquist, arbetslivsnämndens ordförande. Det här visar att de satsningar arbetslivsnämnden gör för utsatta grupper betyder mycket för personer som just nu står en bit från arbetsmarknaden. Det är en fantastisk återkoppling på nämndens och förvaltningens arbete och ambitioner, fortsätter han.

Enkäten besvarades år 2015 av 191 kommuner och år 2016 av 201 kommuner.

Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.