Skip to main content

Härnösands kommun polisanmäler sex medarbetare

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 13:09 CET

Vid en granskning av den interna kontrollen inom samhällsförvaltningen har misstänkta oegentligheter upptäckts i två områden. Det ena gäller gatuentreprenaden med NCC och det andra kassahanteringen på simhallen. Sex kommunala tjänstemän, varav en tidigare anställd, har nu polisanmälts av Härnösands kommun.
Kommunstyrelsen beslutade i september att under 2015 utveckla den interna kontrollen av bland annat kassahantering. Samtidigt anlitades revisionsfirman KPMG för att genomlysa gatuentreprenaden med NCC och bedöma om den drivs och följs upp på ett korrekt sätt.KPMG fick även i uppdrag att närmare granska kassahanteringen på simhallen.


I en delrapport framkommer nu att tjänstemän vid samhällsförvaltningen låtit sig bjudas på luncher och middagar av entreprenören NCC. Även om det inte handlar om höga belopp har tjänstemännen riskerat att försätta sig i beroendeställning gentemot entreprenören. Rapporten visar också på oklarheter när det gäller den ekonomiska redovisningen samt brister i kommunens uppföljning av hur avtalet följs.

– Jag vill betona att det här bara är en delrapport. Vi väntar fortfarande på att få tillgång till NCCs ekonomiska redovisning innan KPMG kan slutföra granskningen, säger Härnösands kommundirektör Sofia Pettersson.
 

När det gäller simhallen så har ett antal personer fått årskort utan kostnad. Det gäller anställda, före detta anställda samt anhöriga och i ett fall en förtroendevald politiker. I en del fall har giltighetstiden förlängts med flera år. Det är ännu oklart hur länge det har pågått, men allt tyder på att det är många år. De utdelade korten kommer att stängas av med omedelbar verkan.

- Vi har bra och tydliga riktlinjer mot mutor och korruption. Tydligen måste vi trycka ännu hårdare i utbildningen på vad det är som gäller, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordf (S).

Sex personer har nu alltså polisanmälts.

– Det är vår skyldighet att polisanmäla. Sedan är det polisens sak att avgöra om det har begåtts brott, säger Sara Nylund, samhällsnämndens ordf (S)
 

– Detta handlar om enskilda personer och det är sorgligt när sådant här kommer fram. Men det ger oss också en spark i baken att skapa vassare rutiner så att det inte kan upprepas, säger Sofia Pettersson.

Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.