Skip to main content

Handeln fortsätter att öka i Härnösand

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 14:18 CEST

Härnösands strategiska satsning kring handeln fortsätter att ge resultat, den positiva handelstrenden fortsatte även 2014. 

Handelns utredningsinstituts (HUI) nysläppta rapport för 2014 glädjer även fortsättningsvis. Totalt ökade dagligvaruhandeln med 4 % och sällanköpshandeln lika mycket. Detta ger en sammanlagd ökning, sedan 2010, på inte mindre än 8 % för dagligvaror och 22 % för sällanköp. Siffror som saknar motsvarighet i länet.

Trenden inom sällanköp ger Härnösand återigen topplaceringen på rankingen i länet. Glädjande är att övriga orter i länet nu visar positiva siffror, men att Härnösand ändå sticker ut. Samtliga orter i länet tog 2014 tillbaka tidigare tappade andelar från 2013. Andelar som Härnösand aldrig tappat.

-Handeln är viktig, den är synlig och kräver ständigt utveckling. Det är kul att se att våra duktiga handlare i Härnösand håller ställningarna och levererar ett bra utbud så att vi som konsumenter kan göra aktiva val och handla lokalt, säger näringslivschef Uno Jonsson.

HUI presenterar även ett så kallat försäljningsindex. Det visar hur mycket av den totala handeln som sker i hemkommunen och ett index på 100 anger att all handel sker på hemmaplan. För sällanköpsvaror har Härnösands index ökat för varje år sedan 2010 och ligger nu på 63.

-Ett allt mer komplett utbud samt en ökad medvetenhet kring handel på hemmaplan bland Härnösandsborna är starkt bidragande orsaker till ökningen, säger Henrik Skyttberg, centrumutvecklare, Handelsplats Härnösand.

Även dagligvaruhandeln ökar för varje år och fick en extra skjuts under 2014. Då såldes dagligvaror för 729 miljoner kronor, en ökning med 28 miljoner jämfört med året innan. Försäljningsindex ligger på 90, en ökning med en procent sedan året innan.

-Vi ser positiva trender just nu på att Härnösand är på rätt väg. Handelssiffrorna ökar för fjärde året i rad, befolkningen ökar och sommaren har varit bra för vår besöksnäring. Allt detta tillsammans gör att Härnösand stärks som en bra plats att leva och bo på, säger Fred Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information, kontakta:

Uno Jonsson, näringslivschef
Telefon: 070-648 25 11

Henrik Skyttberg, centrumutvecklare
Telefon: 073-460 46 82

Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy