Skip to main content

Information om cykelparkeringen på torget i Härnösand

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2015 10:46 CEST

Härnösands kommun vill satsa på cykling och har gjort så strukturerat i flera år, bland annat genom nya cykelbanor, förbättrade cykelparkeringar och fler offentliga luftpumpar.

2014 avsattes investeringsmedel för projektet ”Cykelvänligt centrum”. Syftet var att förbättra infrastrukturen för cykel i stadskärnan, genom bland annat väderskyddad parkeringsplats och luftpump. En totalsumma på 500 tkr avsattes för ändamålet. Samhällsnämnden fick våren 2014 information om projektplanen – att en cykelparkering för 40 platser, med tak och luftpump, planerades uppföras på platsen där det redan fanns ett antal cykelställ, bredvid Konsthallen.

Upphandling gjordes innan bygglov

En upphandling genomfördes utifrån denna plan vilket ledde till att ett avtal rörande genomförande ingicks med entreprenören Skanska. Efter att avtalet var skrivet med Skanska framkom det när bygglovsfrågan hanterades att platsen krävde ytterligare anpassningar sett till gestaltning, omkringliggande fastigheter, skyltfönster och markberedning.

Detta var något kommunen inte hade tagit i beräkning vid avtalets tecknande. Detta innebar att antalet parkeringsplatser fick minska från 40 till 12 och att projektet därför blev dyrare sett till kostnad per cykelparkering. Kommunen beklagar det inträffade. Rutinerna har setts över och förtydligats för att detta inte ska hända igen.

- Jag kan bara konstatera att vi inte har haft tillräcklig kunskap om alla omständigheter i det här projektet. Det var en miss att det inte blev färdigt med bygglov och gestaltningsfrågor innan upphandling. Vi har nu stramat upp ett antal rutiner som kommer hjälpa oss att ha bättre kontroll i kommande projekt. Det som inträffat är såklart mycket olyckligt och ska i normalfallet inte hända, säger Göran Andersson, förvaltningschef på samhällsförvaltningen.

- Det är uppenbart att projektet blev för dyrt i relation till hur många parkeringsplatser som uppfördes. Vi beklagar det. Totalbudgeten för det här projektet har hållits. Men vi fick inte ut det vi önskat av de medel som var avsatta. Vi ska alltid vara noggranna med våra investeringsmedel och att projekten följs upp på rätt sätt, säger Amanda Lind (MP), kommunalråd och ordförande för samhällsnämnden under den tid då projektet genomfördes.

- Det är inget fel på den cykelparkering som är uppförd. Den är funktionell, hållbar och passar väl in i omgivningen. Investeringar i torgmiljön kommer alltid att kräva genomtänkt utformning. Men det här blev för dyrt sett till hur mycket vi fick ut för pengarna. Vi kommer att fortsätta investera i infrastruktur för cykel. Men vi har säkerställt att våra rutiner för investeringar ska följas, så att liknande situation inte uppstår igen, säger Sara Nylund, ordförande för samhällsnämnden (S).  

Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.