Skip to main content

Information om matavfallshantering i nytt projekt

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 23:52 CET

Den 9 februari startar ett projekt där man från Arbetslivsförvaltningen och Arbete och Integration går ut och informerar hos hyresgäster i Härnösandshus lägenheter. Projektet är ett samarbete mellan Härnösands kommun, Arbetslivsförvaltningen och Härnösandshus. Anledningen till informationskampanjen är att man hos Härnösandshus börjat använda sig av underjordsbehållare för matavfall. För att hyresgästerna nu ska kunna använda dessa på rätt sätt har Arbetslivsförvaltningen anställt ett antal matavfallsinformatörer som ska gå ut och informera både på svenska och på andra språk som är vanliga hos Härnösandshus hyresgäster.

Veronika Ström Uotela är arbetsledare på Kretsloppsparken och leder projektet. - Jag tror detta kommer att bli en lyckad kampanj där vi kommer att kunna nå ut till större delen av hyresgästerna med viktig information om hur man ska hantera sitt avfall, säger Veronika.   

Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.