Skip to main content

​​Kraftiga höjningar av elpriser, men inte i Härnösand

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 15:42 CET

Elkunderna kan förvänta sig kraftigt höjda priser. Det står klart efter en dom i förvaltningsdomstolen. Domen ger 70 elnätsbolag rätt att höja nätavgifterna med omkring åtta miljarder kronor för perioden 2016-2019. I Härnösand höjs priset med 4,5 procent trots att regionnätsägaren, som äger elledningarna som kopplar oss samman med stamnätet, har höjt med 27 procent.

– Vi klarar oss undan kraftiga höjningar tack vare att vi har ett gemensamt lokalägt elnät i Härnösand. HEMAB avstår medvetet högre avkastning för att istället hålla så låga priser som möjligt för Härnösandsborna, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

– Nu när vi står inför fullbordat faktum är det lätt att blicka tillbaka och känna sig tillfreds med att vi i Härnösand inte genomförde stora strukturförändringar i vårt elnät. Vi kan via HEMAB fortsätta leverera en produkt med andra drivkrafter än att vinstmaximera, vilket betyder långsiktiga spelregler för det lokala näringslivet och en förutsägbarhet i privatekonomin för våra medborgare, säger Lotta Visén, ordförande HEMAB (S).

Regeringen med energiminister Ibrahim Baylan i spetsen har beslutat att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur en mer rimlig avkastningsmodell för elnätverksamheten i Sverige ska se ut.

Ägardirektivet från kommunfullmäktige är tydligt.
– Avkastningen ska gå till återinvesteringar och underhåll utan att kunderna överdebiteras. Det är rätt väg framåt för Härnösand, säger Lotta Visén.

Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy