Skip to main content

Samverkan ska utveckla friluftsliv, besöksnäring och service på landsbygden

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 08:39 CEST

Ett nytt landsbygdsprojekt ska utveckla service och boenden samt skapa nya mötesplatser och vandringsled i Härnösands kommun. Projektet är ett av de fyra först prioriterade inom Leader Höga Kusten.

Landsbygd 2.0 heter projektet och bygger dels på erfarenheter från ett tidigare projekt, dels på vad som kommit fram vid olika workshops med kommunens landsbygdsråd och olika föreningar på landsbygden.

– Landsbygdsrådets arbete har gjort att vi kunnat söka medel för projektet, säger kommunens landsbygdsutvecklare Henrik Olsson.

Projektet startar till hösten, ska pågå i tre år och är uppdelat i tre arbetsområden. Ett av dem är ”Affärsutveckling och friluftsliv”, med målet att både anlägga en ny vandringsled och att utveckla befintliga leder.

– I anslutning till lederna ska vi arbeta för att boenden, serveringar och evenemang utvecklas och att upplevelserna paketeras, säger Henrik Olsson.

Ett annat område är ”Mötesplatser och service”. Där är tanken att utveckla befintliga servicepunkter med exempelvis bibliotekstjänster och digital information. Nya mötesplatser av olika slag ska också tas fram.

Det tredje området är ”Landsbygdens boenden”. Där är målet både nyinflyttning och generationsväxling. Bland annat ska en kartläggning av befintliga boenden och mark för nybyggen inventeras.

– Projektet kommer att uppvakta fastighetsägare som har mark i attraktiva lägen, säger Henrik Olsson.

I Landsbygdsrådet ingår föreningar som representerar Härnösands kommuns landsbygd.

För mer information, kontakta:

Henrik Olsson, Landsbygdsutvecklare Härnösands kommun
Telefon: 0611-34 82 76 

Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.