Skip to main content

Technichus får ekonomiskt tillskott

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 18:19 CET

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger 2 miljoner kronor till Technichus. Det innebär att kommunen går in med kostnadstäckning för det underskott som uppstått under 2016. Åtgärden bedöms nödvändig för att verksamheten ska kunna bedrivas vidare.

Technichus har lämnat ett äskande till kommunen på 2,5 miljoner kronor för att täcka årets underskott. Kommunstyrelsen föreslår att ett tillskott på 2 miljoner kronor ska beviljas. Kommunstyrelsen beslutade också om ett tillskott på 100 000 kronor för genomförda integrationsinsatser.

Ett aktivt arbete pågår nu i Technichus med att se över verksamheten för en mer stabil utveckling framåt. För att ge kommunen bättre kontroll på ekonomin beslutades att Technichus ska lämna in månadsbokslut löpande till kommunstyrelsen.

Vill du läsa mer om de beslut som kommunstyrelsen fattade den 29 november 2016? I en bilaga till pressmeddelandet finns utvalda beslut beskrivna i korthet.

Om Härnösand

Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.