Skip to main content

Technichus fortsatt viktigt för Härnösands kommun

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 20:51 CET

Kommunstyrelsen är enig, Technichus ska drivas vidare. Det var på kommunstyrelsens möte tisdag den 28 februari som Technichus diskuterades. Först fick styrelseledamöterna ta del av en ekonomisk rapport och därefter ta ställning till om och i så fall hur Technichus ska drivas vidare.

Technichus är viktigt för Härnösand ur flera aspekter. För att stimulera intresset för naturvetenskap, för att bidra till idéutveckling och innovation bland unga och för besöksnäringen. Det är också mycket viktigt att ekonomin är hållbar. Verksamheter som finansieras av skattemedel måste ta ansvar för att hålla de ekonomiska ramar de fått.

I november 2016 gjordes en genomlysning av bolagets verksamhet. Den visade tydligt att det finns behov att effektivisera arbetet och förbättra styrningen. Företaget Colegica som gjort genomlysningen pekade ut 11 punkter som bolagets ledning behöver arbeta med att förbättra. De pekade också ut fyra punkter som ägarna, det vill säga Härnösands kommun, behöver arbeta med.

Kommunstyrelsen fick ta del av fem förslag på hur Technichus kan hanteras i framtiden:

De fem förslag som presenterades för kommunstyrelsen

1. En permanent styrelse tillsätts i nuvarande bolagasstruktur.

2. Technichus går in i det kommunala bolaget Invest i Härnösand AB.

3. Technichus tas in i den kommunala förvaltningsorganisationen.

4. En extern ägare tar över Technichus. Förfrågan har inkommit från en gruppering av privatpersoner bestående av bland annat VD och verksamhetschef för Technichus.

5. Lägga ner Technichus.

Kommunstyrelsen beslutade att stödja förslag nummer två, att Technichus drivs vidare av det kommunala bolaget Invest i Härnösand AB.

Härnösands kommun tog över Technichus i Mittsverige AB 2013. Sedan dess har kommunen på olika sätt satsat för att bolaget ska fungera ännu bättre, bli attraktivare och mer effektivt.

Det är fler besökare som kommer till Technichus nu än tidigare men målsättningen med en stabil ekonomi har inte uppnåtts. Kostnaden har dragit iväg utan att bolaget haft budget för det.

Det är kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet i frågan om hur Technichus ska drivas.

Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.