Skip to main content

Haro utser Barnens Parti

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 07:51 CEST

Haro utser Barnens Parti

Vilket politiskt parti i årets val är bäst för våra barn? Vilket parti förstår barn? Den ökade psykiska ohälsan och de försämrade skolresultaten hos våra barn väcker oro. Riksorganisationen Haro har tittat i partiprogrammen och utsett Barnens Parti.

Våra barns hälsosamma utveckling kräver att varje barn har en vuxen att emotionellt knyta an till. En vuxen som lyssnar, som ger kärlek, som tröstar och där barnet kan vila från vår intensiva vardag. Överlägset bäst förutsättningar för denna roll har barnets föräldrar. Att stödja barnets föräldrar i deras föräldraskap är för flertalet barn det viktigaste ett samhälle kan göra för barnen.

Barn och föräldrar är olika, och barn-föräldrarelationen är känslig, i synnerhet för de små barnen. Föräldrar känner i regel barnets behov utan ord. Förskola passar vissa barn, dagmamma andra, en del vill ha farmor och en del behöver sin mamma eller pappa långt mer än andra, för att barnet ska kunna växa till en mogen vuxen människa. Även de äldre barnen behöver sina föräldrar mer än vi tror.

Tyvärr är kunskapen bristfällig hos många partier. Dessutom är lösningarna ofta ensidiga, och i huvudsak dikterade av skäl som inte handlar om barnen – arbetsmarknadsskäl och vuxna människors jämställdhet.

Bland de svenska politiska partierna står dock ett parti i särklass – Kristdemokraterna. Haro utser härmed Kristdemokraterna till Barnens Parti.

Kristdemokraterna inser barns behov av sina föräldrar. De ser att framtiden börjar i familjen, att familjen behöver stöd från samhället och att föräldrarna behöver valfrihet för att axla sin föräldraroll. Den ökade flexibiliteten i föräldraförsäkringen ger fler möjligheter för föräldrar att skräddarsy sin familjesituation. Vårdnadsbidraget har givit erkännande till de familjer som väljer hemomsorg efter föräldraförsäkringen. I förskolan erkänns behovet av mindre grupper framförallt för de mindre barnen.

Haros riksstyrelse

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera