Skip to main content

Madeleine Wallin omvald som ordförande i FEFAF

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2011 05:01 CEST

Haros ordförande Madeleine Wallin omvaldes i helgen till ordförande i FEFAF, vid organisationens årsmöte i Warszawa, Polen. Hon har innehaft posten i två år, och valdes nu för ytterligare två år.

FEFAF (European Federation of Unpaid Parents and Carers at Home) är en europeisk paraplyorganisation med medlemsorganisationer från 17 länder, som arbetar för att uppvärdera det obetalda omsorgsarbete som utförs i hemmet. Organisationen arbetar på olika nivåer i EU och FN för att exempelvis lyfta fram barn- och familjeperspektivet i olika frågor.

Madeleine Wallins ordförandeskap har gett Haro en större plattform att kunna påverka och få gehör för sitt budskap i EU, och det ger också organisationen en starkare röst i FN-sammanhang, bland annat genom att FEFAF och Haro anordnat gemensamma seminarier vid FN:s stora årliga kvinnokonferens i New York.

_____________________________________________________________________________

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik med dess brist på valfrihet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera