Grattis till årets kulturpristagare och kulturstipendiat

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 10:17 CET

Härryda kommuns kommunstyrelse har på sitt senaste möte den 26 november beslutat att årets kulturpris tilldelas Ulf Ripa och årets kulturstipendiat tilldelas Klara Stirner.

100 företagsbesök på 100 dagar

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 11:38 CET

Härryda kommun har som mål att vara Sveriges bästa näringslivskommun. Varje månad gör vi företagsbesök där politik och förvaltning träffar företagare inom olika områden och med olika behov. Nu ökar vi tempot för att nästa år träffa ännu fler företagare!

Kometen landar i Mölnlycke

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 15:07 CET

Efter osannolika prövningar landar konstnären Johan Paalzow sitt utomjordiska konstverk Solsten i Mölnlycke. På torsdag anländer den stora kometkroppen till Mölnlycke företagspark, fyra år försenad.

Välkommen till Råda i juletid

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 11:30 CET

Under fem helger från den 24 november till och med den 16 december är det julstämning på Råda säteri. Under Råda i juletid öppnar säteriets Östra flygel där du hittar unika julklappar från lokala hantverkare, designers och konstnärer.

Härryda kommun släpper sommarens bevattningsförbud

Nyheter   •   Nov 06, 2018 14:45 CET

Vattennivån i Finnsjön, som är Mölnlycke-, Härryda- och Landvetterbornas och även Landvetter flygplats dricksvattentäkt, har nu återhämtat sig såpass mycket att kommunens VA-verksamhet tar bort bevattningsförbudet. Sedan bottennoteringen i september är sjön nästan tillbaka på den nivå som är normal för årstiden.

Jessica Sténhoff är VA-chef i Härryda kommun. Hon och hennes personal har fått många frågor om varför kommunen inte plockat bort förbudet när länsstyrelsen gjort det och andra kommuner följt efter.

- Hur sjöar och grundvatten återhämtar sig är olika, de har komplexa ekosystem. Vattnets tillrinning sker med fördröjning så det kan vara svårt att se effekterna med en gång efter nederbörd. Efter sommarens extrema hetta och kruttorra väder kom bottennivån i Finnsjön först i september och trots att bevattningsförbudet infördes i mitten av juli.

Nödvändigt att hjälpas åt

- Då var vi väldigt oroliga för hur sjön mådde. Vädret råder vi inte över men vår egen användning av vatten kunde vi göra något åt. Alla fick hjälpas åt för att inte fresta på ännu mer, säger Jessica Sténhoff.

- De senaste veckorna har återhämtningen tagit fart, inte för att det regnat så mycket utan för att växtligheten går i ide och inte behöver så mycket vatten längre. Då ökar istället vattnets tillrinning till sjön.

Även om inget bevattningsförbud gäller längre är Jessica Sténhoff noga med att påpeka att vattensystemet fortfarande är sårbart.

- Nivåerna för ytvatten och grundvatten är fortfarande lägre än normalt. En riktig iskyla kombinerad med en nederbördsfattig senhöst och vinter och vi kan få problem till våren, säger hon och tipsar därför:

- Behåll medvetenheten från i somras och fortsätt vara rädd om vattnet även framöver.

Vad gör Härryda kommun om det blir likadan värme och torka nästa år?

- Det är svårt att säga. Klimatpåverkan råder vi inte över men vi förstärker vattentillgången både kortsiktigt och långsiktigt genom att vi kan köpa in så mycket vatten vi behöver från våra grannkommuner, försäkrar Jessica Sténhoff.

- Dessutom tar vi Västra Nedsjön i anspråk som ny dricksvattentäkt om fyra år. Den långsiktiga planeringen påbörjade vi för sex år sedan när kommunfullmäktige beslutade om att vi ska bygga ett nytt vattenverk i Hindås med vatten från Nedsjöarna. Planen är att vi ska driftsätta det nya vattenverket år 2022.

Härryda växer med nya bostadsområden och Airport City – hur ska vattnet räcka till alla nya invånare och näringsidkare?

- Vi följer detaljplanerna noga och bygger ut ledningar och tätorter med VA-ledningar så att vi har kapacitet att erbjuda vattentjänster till nya områden. På längre sikt med ett nytt vattenverk och den nya överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Landvetter och Hindås kommer även fler områden att kunna ansluta sig framöver, säger Jessica Sténhoff.

Härryda kommun har behållit sitt bevattningsförbud i över 100 dagar. Först nu när vattennivån i Finnsjön, som är en av kommunens viktigaste dricksvattentäkter, nu nära nog återhämtat sig efter sommarens och höstens prövningar, tar kommunens VA-verksamhet bort bevattningsförbudet.

Läs vidare »

Fortsatt hårt arbete för att bli bästa företagarkommunen

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 11:57 CEST

Härryda kommun tappar placeringar när Svenskt Näringsliv rankar kommunernas företagsklimat. Men de flesta företagare i Härryda kommun är ändå nöjda eller mycket nöjda när de ger sitt samlade omdöme av företagsklimatet i kommunen.

​Klart för byggstart vid Mölnlycke fabriker

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 12:51 CEST

Härryda kommun och fastighetsbolaget Wallenstam får grönt ljus för byggstart av omkring 600 nya bostäder och en ny idrottsarena vid Mölnlycke fabriker. Det står klart sedan detaljplanen för Mölnlycke fabriker, som tidigare överklagats i flera instanser, nu vunnit laga kraft.

Nu ska det tidigare industriområdet i Mölnlycke utvecklas till ett attraktivt och centralt beläget bostadsområde där det också ska byggas en idrottsarena. Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) välkomnar beskedet att detaljplanen har vunnit laga kraft.

— Äntligen! Det känns väldigt bra att vi kan komma igång nu. Mölnlycke fabriker kommer att ge fler bostäder, ge näringslivet ett bättre underlag och göra Härryda kommun starkare.

Per Vorberg ser väldigt positivt på att fastighetsbolaget Wallenstam, som ska bygga de omkring 600 bostäderna, är med och bidrar till samhällsutvecklingen i kommunen och till att göra Mölnlycke mer livfullt, med bra möjligheter till evenemang och event.

Först runt 120 hyreslägenheter
Kristina Englund, mark- och bostadschef i Härryda kommun, säger att Wallenstam snart kan komma igång och bygga. I en första etapp handlar det om cirka 120 hyreslägenheter.

— Vår förhoppning är att det kan bli inflyttning för de första hyresgästerna under 2020. Det handlar om hyreslägenheter som i första hand kommer att fördelas genom kommunens bostadskö, säger Kristina Englund.

Spännande utmaning 
I detaljplanen för fabrikerna ingår totalt omkring 600 bostäder, en ny modern idrottsarena, liksom att boende på Parkvägen och Granviksliden får kommunalt vatten och avlopp. Vägar i området ska förbättras och kommunen ska bli huvudman för dem. Samhällsbyggnadschefen Håkan Jacobsson säger att Härryda kommun är redo att anta de utmaningar som genomförandet av Mölnlycke fabriker innebär.

Detaljplanen för Mölnlycke fabriker är baserad på en överenskommelse mellan Härryda kommun och Wallenstam från 2013. Parterna har arbetat gemensamt under planeringsfasen och försökt att ta hänsyn både till allmänna och enskilda intressen.

I och med mark- och miljööverdomstolens besked att inte ge prövningstillstånd för de överklaganden som hade kommit in har detaljplanen nu vunnit laga kraft.

Härryda kommun är en kranskommun belägen öster om Göteborg.

Kontakt

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M)

031-724 61 00 (växel)
per.vorberg@harryda.se

Kristina Englund, mark- och bostadschef
031-724 61 00 (växel)
kristina.englund@harryda.se

Härryda kommun och fastighetsbolaget Wallenstam får grönt ljus för byggstart av omkring 600 nya bostäder och en ny idrottsarena vid Mölnlycke fabriker. Det står klart sedan detaljplanen för Mölnlycke fabriker, som tidigare överklagats i flera instanser, nu vunnit laga kraft.

Läs vidare »

​Härryda är bäst på byggdialog, enligt byggaktörer i Västsverige

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 15:37 CEST

​Härryda kommun får den prestigefyllda titeln "Årets kommun" när Sveriges byggindustrier i väst delar ut priser för bästa byggdialog. Kontakten med handläggare, konkurrens på lika villkor och ett gynnsamt klimat för exploaterings- och byggverksamhet är det som byggaktörerna uppskattar mest med Härryda kommun.

Resultatet av Lupp-undersökningen i Härryda kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 08:12 CEST

Under hösten 2017 har skolungdomar i årkurs 8 och andra året på gymnasiet som är bosatta i Härryda kommun svarat på den nationella i Lupp-enkäten. Resultaten av Lupp‐enkäten används av politiker och tjänstemän i Härryda kommun en bild av hur ungdomar upplever sin vardag. Undersökningen lägger vikt vid att ungdomar kan framföra sina åsikter, att de får en möjlighet till inflytande och att deras tankar & idéer tas tillvara. Ungdomsperspektivet bidrar till ökad kunskap om ungas livssituation och värderingar.


Resultatet av enkäten indikerar bland annat:

- Att 94 procent av eleverna i åk 8 uppgav att de är ganska eller mycket nöjda med sina kompisrelationer i skolan. I årskurs 2 på gymnasiet var motsvarande siffra 94 procent.

- Att 90 procent av alla elever som deltagit i undersökningen uppgav att de ser ganska eller mycket positivt på sin framtid.

- Att 33 procent av tjejerna inom årskurs 8 uppgav att de alltid var trygga i skolan där motsvarande siffra för killar i samma årskurs var 51 procent. 62 procent av tjejer i årskurs 2 på gymnasiet uppgav att de alltid kände sig trygga i skolan där motsvarande siffra bland killarna var 75 procent.

- Att nästan tre av fyra tjejer i årskurs 8 och nästan två av tre tjejer i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de minst flera gånger i veckan haft besvär med huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet och/eller sömnproblem. Motsvarande siffra för killar i båda åldersgrupper är att varannan kille haft samma besvär.

Ann Nilsson-Mäki är verksamhetschef för grundskola i Härryda kommun betonar att hon tar undersökningsresultaten på allvar.

- Trots mycket främjande och förebyggande arbete i grundskolan uppfattar många tjejer sin skolvardag som otrygg och mår dåligt av olika anledningar. Detta tar vi på allvar. Eftersom vi ser liknande tendenser på nationell nivå finns möjlighet att lära av varandra för att skapa en bättre situation för de tjejer, men också för de killar som mår dåligt.

Resultaten av höstens Lupp-undersökning visar att Härryda kommuns skolungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet är nöjda med sitt sociala umgänge och ser positivt på sin framtid, men visar även att delar av undersökningsgruppen känner sig otrygga och pressade.

Läs vidare »

Valnämnden i Härryda ändrar beslut om pride-symboler i röstningslokal

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2018 13:46 CEST

På söndagen hade valnämnden i Härryda ett extrainsatt möte och man har även haft kontakt med länsstyrelsen och diskuterat frågan om pridesymboler i och i anslutning till en röstningslokal.
Nämnden har kommit fram till att det material med pridetema som det handlar om, inte är att betrakta som sådant politiskt material som kan påverka väljarna i röstningslokalen.

Pridesymbolerna, bland annat vimplar i regnbågsfärger och ett bokbord fanns på plats i Mölnlycke bibliotek som en del av en utställning i samband med Prideveckan och som en manifestation för mänskliga rättigheter. 

– Nämnden har enhälligt beslutat att ändra beslutet från i fredags om att ta bort materialet. Efter att ha fått ett remissvar från länsstyrelsen samt diskuterat frågan ytterligare i nämnden gör vi gemensamt bedömningen att pride-materialet som fanns i Mölnlycke bibliotek inte var sådant som riskerar röstningslokalens neutralitet eller kan påverka väljarna, säger Weine Samuelsson (M), valnämndens ordförande.


Ändrade beslutet efter samlad bedömning

I biblioteket finns också en tillfällig röstningslokal för de som vill förtidsrösta.
Bakgrunden till att symboler och materialet togs bort under fredagen var att ett politiskt parti ansåg att pridesymbolerna kunde påverka väljarna. Vallagen säger att en vallokal ska vara värdemässigt neutral och fri från politiska och religiösa budskap. Ordföranden valde därför under fredagen att ta beslutet om att plocka bort symbolerna

– Beslutet i fredags togs utifrån den situation som rådde och den information jag hade då, vi konsulterade länsstyrelsen och vi fick en rekommendation från dem som vi följde. Nu har vi fått mer information från länsstyrelsen och har också hunnit göra en mer samlad bedömning, säger Weine Samuelsson.

Valnämnden beslutar därmed att ändra det tidigare ordförandebeslutet. Verksamheten med program och aktiviteter på kulturhus och bibliotek bedrivs vidare som planerat.

För mer information:
Weine Samuelsson (M), valnämndens ordförande 073-338 06 77
Karin Dahl, kommunikationschef Härryda kommun, 076-649 40 15, karin.dahl@harryda.se

Valnämnden i Härryda kommun har idag, efter samråd med länsstyrelsen, beslutat att materialet med pridetema på Mölnlycke bibliotek inte är politiskt material som kan påverka väljarna. Nämnden ändrar därmed ordförandebeslutet från i fredags som ledde till att materialet plockades bort.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 40 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • kahsrikgn.bbdavphlie
  • 031-724 61 63
mediafrågor, strategisk kommunikation

Om Härryda kommun

Adress

  • Härryda kommun
  • Råda torg 1
  • 435 80 Mölnlycke