​Härryda är bäst på byggdialog, enligt byggaktörer i Västsverige

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 15:37 CEST

​Härryda kommun får den prestigefyllda titeln "Årets kommun" när Sveriges byggindustrier i väst delar ut priser för bästa byggdialog. Kontakten med handläggare, konkurrens på lika villkor och ett gynnsamt klimat för exploaterings- och byggverksamhet är det som byggaktörerna uppskattar mest med Härryda kommun.

Resultatet av Lupp-undersökningen i Härryda kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 08:12 CEST

Under hösten 2017 har skolungdomar i årkurs 8 och andra året på gymnasiet som är bosatta i Härryda kommun svarat på den nationella i Lupp-enkäten. Resultaten av Lupp‐enkäten används av politiker och tjänstemän i Härryda kommun en bild av hur ungdomar upplever sin vardag. Undersökningen lägger vikt vid att ungdomar kan framföra sina åsikter, att de får en möjlighet till inflytande och att deras tankar & idéer tas tillvara. Ungdomsperspektivet bidrar till ökad kunskap om ungas livssituation och värderingar.


Resultatet av enkäten indikerar bland annat:

- Att 94 procent av eleverna i åk 8 uppgav att de är ganska eller mycket nöjda med sina kompisrelationer i skolan. I årskurs 2 på gymnasiet var motsvarande siffra 94 procent.

- Att 90 procent av alla elever som deltagit i undersökningen uppgav att de ser ganska eller mycket positivt på sin framtid.

- Att 33 procent av tjejerna inom årskurs 8 uppgav att de alltid var trygga i skolan där motsvarande siffra för killar i samma årskurs var 51 procent. 62 procent av tjejer i årskurs 2 på gymnasiet uppgav att de alltid kände sig trygga i skolan där motsvarande siffra bland killarna var 75 procent.

- Att nästan tre av fyra tjejer i årskurs 8 och nästan två av tre tjejer i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de minst flera gånger i veckan haft besvär med huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet och/eller sömnproblem. Motsvarande siffra för killar i båda åldersgrupper är att varannan kille haft samma besvär.

Ann Nilsson-Mäki är verksamhetschef för grundskola i Härryda kommun betonar att hon tar undersökningsresultaten på allvar.

- Trots mycket främjande och förebyggande arbete i grundskolan uppfattar många tjejer sin skolvardag som otrygg och mår dåligt av olika anledningar. Detta tar vi på allvar. Eftersom vi ser liknande tendenser på nationell nivå finns möjlighet att lära av varandra för att skapa en bättre situation för de tjejer, men också för de killar som mår dåligt.

Resultaten av höstens Lupp-undersökning visar att Härryda kommuns skolungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet är nöjda med sitt sociala umgänge och ser positivt på sin framtid, men visar även att delar av undersökningsgruppen känner sig otrygga och pressade.

Läs vidare »

Valnämnden i Härryda ändrar beslut om pride-symboler i röstningslokal

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2018 13:46 CEST

På söndagen hade valnämnden i Härryda ett extrainsatt möte och man har även haft kontakt med länsstyrelsen och diskuterat frågan om pridesymboler i och i anslutning till en röstningslokal.
Nämnden har kommit fram till att det material med pridetema som det handlar om, inte är att betrakta som sådant politiskt material som kan påverka väljarna i röstningslokalen.

Pridesymbolerna, bland annat vimplar i regnbågsfärger och ett bokbord fanns på plats i Mölnlycke bibliotek som en del av en utställning i samband med Prideveckan och som en manifestation för mänskliga rättigheter. 

– Nämnden har enhälligt beslutat att ändra beslutet från i fredags om att ta bort materialet. Efter att ha fått ett remissvar från länsstyrelsen samt diskuterat frågan ytterligare i nämnden gör vi gemensamt bedömningen att pride-materialet som fanns i Mölnlycke bibliotek inte var sådant som riskerar röstningslokalens neutralitet eller kan påverka väljarna, säger Weine Samuelsson (M), valnämndens ordförande.


Ändrade beslutet efter samlad bedömning

I biblioteket finns också en tillfällig röstningslokal för de som vill förtidsrösta.
Bakgrunden till att symboler och materialet togs bort under fredagen var att ett politiskt parti ansåg att pridesymbolerna kunde påverka väljarna. Vallagen säger att en vallokal ska vara värdemässigt neutral och fri från politiska och religiösa budskap. Ordföranden valde därför under fredagen att ta beslutet om att plocka bort symbolerna

– Beslutet i fredags togs utifrån den situation som rådde och den information jag hade då, vi konsulterade länsstyrelsen och vi fick en rekommendation från dem som vi följde. Nu har vi fått mer information från länsstyrelsen och har också hunnit göra en mer samlad bedömning, säger Weine Samuelsson.

Valnämnden beslutar därmed att ändra det tidigare ordförandebeslutet. Verksamheten med program och aktiviteter på kulturhus och bibliotek bedrivs vidare som planerat.

För mer information:
Weine Samuelsson (M), valnämndens ordförande 073-338 06 77
Karin Dahl, kommunikationschef Härryda kommun, 076-649 40 15, karin.dahl@harryda.se

Valnämnden i Härryda kommun har idag, efter samråd med länsstyrelsen, beslutat att materialet med pridetema på Mölnlycke bibliotek inte är politiskt material som kan påverka väljarna. Nämnden ändrar därmed ordförandebeslutet från i fredags som ledde till att materialet plockades bort.

Läs vidare »

Självkörande bussen besöker framtidsdag i Mölnlycke

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 08:15 CEST

Nu på lördag den 25 augusti är dagen då Vi möts i Mölnlycke - framtidsdagen för alla som vill prata samhällsutveckling och hållbart resande i Mölnlycke. Det händer massor av andra roliga saker i stan. Den självkörande bussen S3 tar folk på en tur i centrum och evenemangsbesökare kan prova olika typer av elfordon och yoga.

Bevattningsförbud i Härryda kommun

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2018 14:50 CEST

Vattennivåerna i Härryda kommuns grundvattenmagasin och sjöar sjunker i allt snabbare takt. Därför inför kommunen totalt bevattningsförbud från måndagen den 16 juli.

- Vattennivån i Finnsjön i Mölnlycke sjunker med ungefär 1 cm per dygn. Det är väldigt allvarligt och vi behöver därför alla spara så mycket som det bara går på vårt dricksvatten, säger Pär Olausson, driftchef för vatten och avlopp i Härryda kommun.

Bevattningsförbud gäller privatpersoners och företags användning av det kommunala dricksvattnet. Under bevattningsförbud är det inte tillåtet att

  • vattna gräsmattor, rabatter eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare.
  • vattna fotbollsplaner, tennisbanor, vägar mm.
  • fylla eller byta vatten i pooler, spabad och liknande.
  • tvätta fasader, tak eller altaner
  • tvätta bilen hemma - bilar ska alltid tvättas i biltvättar

Om man bryter mot bestämmelsen om bevattningsförbud har kommunen möjlighet att stänga av vattentillförseln till den fastigheten.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tidigare beslutat att det är förbjudet att ta vatten i små och mellanstora vattendrag och sjöar på grund av de låga vattennivåerna. Härryda kommun tar sedan en tid vatten ur Rådasjön och Västra Nedsjön för att vattna till exempel planteringar. 

Från måndagen den 16 juli är det förbjudet att använda kommunalt dricksvatten för att till exempel vattna gräsmattor, fotbollsplaner eller fylla på vatten i pooler. Det torra, varma vädret och bristen på regn gör att vattennivån i Härryda kommuns ytvattentäkt Finnsjön i Mölnlycke är extremt låg.

Läs vidare »

Eldningsförbud i Härryda kommun

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 14:45 CEST

Det är förbjudet att elda utomhus eller grilla direkt på marken i Härryda och i Räddningstjänsten Storgöteborgs övriga medlemskommuner. Risken att det ska börja brinna är extremt stor. Härryda kommun satsar nu på att nå ut med bred information om eldningsförbudet, både digitalt och med skyltar på bland annat badplatser, fritidsområden och andra platser där många människor passerar.

Härryda kommun välkomnar besked om järnväg Göteborg - Borås

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2018 12:15 CEST

Järnvägen mellan Göteborg och Borås byggstartar 2024. Regeringen lyfter tillbaka sträckan Göteborg - Borås i den nationella planen och satsar 3,8 miljarder kronor för att bygga nya snabba spår. 
Med detta besked kan vi nu gå in i nästa fas med Landvetter Södra - vår helt nya hållbara stad nära Landvetter flygplats, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M).

- Vi välkomnar att regeringen lägger tillbaka påbörjandet av en ny järnväg mellan Göteborg - Borås i nationell plan. Lite mindre pengar och med försening men dock tillbaka i nationell plan. Detta tack vare gemensamma ansträngningar från näringslivet, Västra Götalandsregionen och kommunerna i stråket, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M). Med detta besked kan vi nu gå in i nästa fas med Landvetter Södra - vår helt nya hållbara stad nära Landvetter flygplats. Vi ser fram emot förnyade kontakter med samordningen för hållbara städer och var stationsläget skall vara.

- Det känns bra att sträckan återigen finns med i den nationella planen och att regeringen tar ett beslut som innebär en viktig satsning på Västsverige, säger kommunstyrelsens vice ordförande Patrik Linde (S).

​Järnvägen mellan Göteborg och Borås byggstartar 2024. Regeringen lyfter tillbaka sträckan Göteborg - Borås i den nationella planen och satsar 3,8 miljarder kronor för att bygga nya snabba spår. - Med detta besked kan vi nu gå in i nästa fas med Landvetter Södra - vår helt nya hållbara stad nära Landvetter flygplats, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M).

Läs vidare »

Nu utvecklar vi Råda säteri

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 11:50 CEST

15 maj fick Härryda kommun tillbaka såväl nycklar som rådighet över Råda säteri. Nu börjar arbetet med att utveckla området och hitta nya operatörer till restaurang och caféet.

Stort intresse för Opportunity Day i Härryda

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 08:51 CEST

16 maj anordnas Opportunity Day för första gången utanför Göteborg. Företagare i Härryda kommun som vill nyanställa matchas mot utrikes födda arbetssökande. - Det här är rekrytering på riktigt och inte en jobbmässa, säger näringslivschef Fredrik Olsson.

Härryda kommun satsar på platsutveckling

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 21:48 CEST

Västsveriges bästa näringslivskommun tar nästa steg och satsar på att utveckla Mölnlycke centrum och Landvetter centrum. Vi välkomnar nu Hanna Gahnström som kommersiell platsutvecklare för att stärka Härryda kommuns arbete med platser och deras varumärken.

Bilder & Videor 1 bild