Skip to main content

2013 års Victorstipendiater

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 14:09 CEST

Malin Bernalt och Savas Boyraz –2013 års Victor-stipendiater

Juryn som utsett 2013 års Victor-stipendiater har bestått av Thomas Joshua Cooper, professor vid den fotografiska avdelningen vid the Glasgow School of Art och professor Anna Fox vid University for the Creative Arts, Farnham.

Malin Bernalt som avlagt sin Bachelor-examen våren 2012 vid Akademin Valand vid Göteborgs Universitet har utsetts till 2013 års Victor-stipendiat på Bachelor-nivå.

Juryns motivering:
Malin Bernalts serie “This is not my Revolution” talar för sig själv - Malins arbete om protest, krig och förstörelse slår direkt an på vår ängslan. Hon påminner oss om hur påverkade vi är av det brutala våldet som mediavärlden matar oss med. Hennes användning av formalism och repetition ifrågasätter den slit och släng-attityd som mycket journalistik och fotografi från de konfliktfyllda zonerna innehåller. Istället uppmanar hon oss, att beskåda krig eller upplopp på ett annat sätt.  Malins bilder har skapats genom att separera de enskilda delarna från deras ursprungliga kontext vilket skapat en slags ogripbar anonymitet som innefattar oss alla.
Våra favoriter bland Malin Bernalts bilder är de brända tingen och flaggorna som agerar spår av politiska situationer. Återstoden av protester, förkolnade kvarlevor som är i ett med den snötäckta marken, fungerar som metaforer för protester runt om i världen. Varje objekt är ett bevarat ögonblick av social aktivism.

Savas Boyraz som avlägger sin Masterexamen vid Konstfack, Stockholm våren 2013 har utsetts till 2013 års Victor-stipendiat på Master-nivå. 

Juryns motivering:
Savas Boyraz projekt Invisible landscapes and Forbidden Exhibitions visar ett starkt engagemang för en av vår tids viktigaste frågor – att uppmärksamma och kommentera de händelser som ofta blir negligerade och passerar obemärkt.
Hans stämningsfulla videoverk har en intimitet som gör att vi kommer väldigt nära en historia som vi inte skulle känna till annars. Han gör det tydligt och kraftfullt genom en konstruerad och tidsbunden performance, där hans karaktärer agerar i realtid och i verkligheten. Detta är en klassisk berättelse om förlust, kamp och överlevnad. Det är en fruktansvärd berättelse om en grupp kurdiska “smugglare” som förlorade sina liv i en våldsam attack av den turkiska militären, under en helt vanlig resa över det bergsbeklädda gränslandet som delar deras hem och familjer.
Savas dramatiska stil svävar mellan de visuella egenskaperna av den klassiska westernfilmen och den samtida realismen av dokumentärt berättande. Savas har ett skarpt öga för bilden och en god förmåga att se sina objekt inom sin historia och sitt landskap. Betraktarens tro och förståelse vilar på Savas visuella uppbyggnad och intelligensen av den berättande strukturen.
Det är extraordinärt att han gjorde den här filmen på egen hand. Slutligen är detta en bekymrande film och politisk aktivism när den är som bäst.

Vinnarna ges möjlighet till vidareutbildning och ateljévistelse i länder utanför Norden. Bachelorstudenten får välja att fortsätta studera vid Glasgow School of Art eller The University of the Creative Arts i Franham och masterstudenten får tillbringa 5 månader vid International Studio & Curatorial Program (ISCP) i Brooklyn, New York.

Utställningen Ny Nordisk Fotografi 2013 där ovanstående fotografer visar sina verk pågår mellan 7 juni–18 augusti.

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylls genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

Hasselbladstiftelsen är en unik plattform för fotografi i Norden där fotografisk forskning och utställningar samverkar. Fem stora utställningar per år presenteras i Hasselblad Center, varav en är årets Hasselbladspristagare. Därutöver visas ett antal mindre utställningar i Projektrummet.
Forskningen förankras i utställningsprogrammet genom böcker, kataloger och texter samt regelbundna seminarier, föreläsningar och konstnärssamtal som placerar utställningarna i en fotohistorisk och teoretisk kontext.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy