Skip to main content

Årets Victorstipendiater utsedda

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 15:49 CEST

Malin Griffiths och Lotta Törnroth 2014 års Victor-stipendiater

Juryn som utsett 2014 års Victor-stipendiater har bestått av Thomas Joshua Cooper, professor vid den fotografiska avdelningen vid the Glasgow School of Art och professor Anna Fox vid University for the Creative Arts, Farnham.

Malin Griffiths – 2014 års Victor-stipendiat i Bachelor-gruppen

Malin Griffiths (f 1973) som erhåller sin Bachelorexamen i fotografi vid Akademin Valand, Göteborgs universitet 2014 har utsetts till 2014 års Victor-stipendiat på Bachelor-nivå.

Juryns motivering:
Dessa egendomligt filmiska bilder, som bär spår av gotiska sagor, bidrar till att bekräfta att vi inte lever i en bekväm eller helt välbekant värld. Vi påminns om livets cykliska natur och om komplexa relationer mellan barn och vuxna, särskilt inom familjen.

Det finns en känsla av olust i dessa bilder. De berör svårigheterna med att växa upp och sedan utvärdera det levda livet. Den här berättelsen är del av vårt kollektiva minne. Arbetet är konstruerat, vackert fotograferat och realiserat med stark förståelse för färgens förmåga att förändra vår uppfattning av rumslighet – det verkar som om Malin har vänt insidan utåt.

Dessa kusliga skogscener blir till förvirrande scener som bryter relationen mellan externa och interna verkligheter. På ett anarkistiskt sätt förenar de konventionella identiteter som man vanligtvis finner inom familjehierarkier. Bilderna är som moderna myter som spränger bort avståndet mellan generationerna.   

Malin Griffiths erhåller sin Bachelorexamen i fotografi vid Akademin Valand, Göteborgs universitet 2014. Förutom hennes fotografiska utbildning har Malin Griffiths också en examen i Barn och Ungdomspedagogik. Hon har mottagit flera stipendier och deltagit i ett flertal utställningar.

Lotta Törnroth – 2014 års Victor-stipendiat i Master-gruppen

Lotta Törnroth (f 1981) som tar sin Master of Arts-examen vid Aalto University, School of Art, Design and Architecture, 2014 har utsetts till 2014 års Victor-stipendiat på Master-nivå.

Juryns motivering:
Narratives from the Sea är en poetisk utforskning av vår relation till vildmarken som är omringad av havet och av det mystiska mörkret som kan vara havet självt. I denna berättelse hanterar Lotta Törnroth de saker man inte kan se. Delar av det osynliga blir synligt. Detta arbete kastar fram fragment som ska påminna oss om både den fysiska naturen med kustlinjen och om havet. Likväl antyder den möjligheten om vad som kan tänkas hända där ute – i mörkret. Fyrens blinkande ljus som upprepas i mycket av Lotta Törnroths bildvärld är tvingande. Det kortlivade blinkandet från fyren påminner om livet och påminner oss även om närvaron av författaren, en ung kvinna som är fascinerad av havet.

Narratives from the Sea reflekterar över frågor om existens och problemen som hör till att leva på gränsen, någonstans mellan lust och rädsla. Arbetet är en omvändning av det som är typiskt för det manliga berättandet inom samtidskonsten – det vägrar det hjältemodiga och istället ger det röst åt det sårbara som kommer från insidan. 

Ljuset från fyrarna; de anropar, de kallar till sig och de varnar och ändå verkar de, i denna serie, inte ha varnat tillräckligt. Ljusstrålen uppmanar oss att se skörheten av det mänskliga livet i relation till havets förödelse. Det här arbetet är inte bara en samling vackra fotografier, utan det är en installation som kombinerar specifika texter i skulpturell form. Dessa skulpturella texter anspelar på mer komplexa förklaringar av våra begär relaterade till havet. Inom ramen för verket förenar de både en litterär historia och filosofiska frågor.

Lotta Törnroth är baserad i Stockholm och Helsingfors. Hon tar sin Master of Arts-examen vid Aalto University, School of Art, Design and Architecture, 2014. Innan detta tog hon sin Bachelorexamen i fotografi vid Akademin Valand, Göteborg. Lotta har fått flera stipendier och har deltagit i ett flertal utställningar i Norden.

Vinnarna ges möjlighet till vidareutbildning och ateljévistelse i länder utanför Norden. Bachelorstudenten får välja att fortsätta studera vid Glasgow School of Art eller The University of the Creative Arts i Franham och masterstudenten får tillbringa 5 månader vid International Studio & Curatorial Program (ISCP) i Brooklyn, New York.

Utställningen Ny Nordisk Fotografi 2014 där ovanstående fotografer visar sina verk pågår mellan 25 maj–17 augusti.

Deltagare i Ny Nordisk Fotografi 2014:
Simon Berg
Joachim Fleinert
Linda Maria Thompson
Lotta Törnroth
Pål Henrik Ekern
Johan Österholm
Anja Linnea Hellström
Malin Griffiths

Urvalskommittén: 
Annika von Hausswolff, konstnär
Cecilia Sandblom, fotograf Hasselbladstiftelsen
Dragana Vujanovic, curator Hasselbladstiftelsen
Louise Wolthers, forskare Hasselbladstiftelsen


Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylls genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

Hasselbladstiftelsen är en unik plattform för fotografi i Norden där fotografisk forskning och utställningar samverkar. Fem stora utställningar per år presenteras i Hasselblad Center, varav en är årets Hasselbladspristagare. Därutöver visas ett antal mindre utställningar i Projektrummet.
Forskningen förankras i utställningsprogrammet genom böcker, kataloger och texter samt regelbundna seminarier, föreläsningar och konstnärssamtal som placerar utställningarna i en fotohistorisk och teoretisk kontext.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera