Skip to main content

Hasselbladstiftelsens anslag till kvinnliga forskare

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 11:02 CET

Hasselbladstiftelsens anslag till Kvinnliga Forskares vidaremeritering inom naturvetenskap

Hasselbladstiftelsen har beslutat stödja PhD Huan Zhao, Chalmers tekniska högskola, och PhD Helena Carén, Göteborgs universitet, med en miljon kronor vardera.

Huan Zhao mottog sin doktorsexamen i fotonik från Chinese Academy of Science under 2008 och från Chalmers 2009. Fram till 2011 arbetade hon som postdoktor vid avdelningen för Terahertz och Millimetervågslaboratoriet på MC2, Chalmers där hon nu är forskarassistent. Huan Zhaos forskning är inriktad mot utveckling av nya halvledarmaterial och strukturer för höghastighet- och terahertzsapplikationer. Hennes forskning har tillämpningar för THz-spektroskopi och avbildning, främst med fokus på radioastronomi, miljö, medicin och säkerhet.

Helena Carén innehar en PhD i medicin (klinisk genetik) sedan 2009. Hon genomförde postdoktorala studier vid University College London inom stamcellsforskning och hjärntumörer 2010-2012. Hennes forskning undersöker epigenetikens roll när det gäller tumöruppkomst, återfall, och biverkningar som kan uppkomma efter en cancerbehandling. Helena bygger nu upp en egen forskargrupp vid Sahlgrenska Cancer Center. Hon kommer inom kort att utlysa två doktorandtjänster och är idag bihandledare för en doktorand. Helenas forskning fokuserar på hjärntumörer hos barn och vuxna och har viktiga medicinska tillämpningar.

Hasselbladstiftelsens VD Bo Myhrman säger i sammanhanget:
”Ett av Hasselbladstiftelsens mål är att främja naturvetenskaplig forskning och som ett led däri är det angeläget och glädjande att nu kunna stödja Huan Zhaos och Helena Caréns vidaremeritering. De satsningar som Stiftelsen gjort i detta sammanhang har attraherat många kvalificerade sökande och visat sig mycket framgångsrika”

Erna och Victor Hasselblads stiftelse har till huvudsakligt ändamål att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografin. Ändamålet uppfylles bl.a. genom stöd till naturvetenskaplig forskning och undervisning samt genom utdelande av fotografiska stipendier, forskning inom fotografi samt utdelande av ett internationellt pris i fotografi.

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse

www.hasselbladfoundation.org


Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylls genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

Hasselbladstiftelsen är en unik plattform för fotografi i Norden där fotografisk forskning och utställningar samverkar. Fem stora utställningar per år presenteras i Hasselblad Center, varav en är årets Hasselbladspristagare. Därutöver visas ett antal mindre utställningar i Projektrummet.
Forskningen förankras i utställningsprogrammet genom böcker, kataloger och texter samt regelbundna seminarier, föreläsningar och konstnärssamtal som placerar utställningarna i en fotohistorisk och teoretisk kontext.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy