Skip to main content

Hasselbladstiftelsens skrivarstipendium

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 16:19 CEST

Staffan Andersson, Professor i Ekologisk Zoologi vid Göteborgs universitet har tilldelats 2013 års skrivarstipendium i Grez-sur-Loing för en naturvetare.

Stiftelsen skriver i sin motivering bl a följande:

Professor Staffan Anderssons forskning handlar bl.a. om olika aspekter av färgkommunikation, främst hos fåglar vars visuella utseende och färgseende är ännu mer ut- och invecklat än hos människor. Stiftelsen, som särskilt noterat att stipendiatens fågelintresse överensstämmer väl med Victor Hasselblads intresse för fåglar och fågelfotografi, har funnit att av stipendiaten planerad översiktsartikel i ämnet jämförande färgpsykologi med tekniska och filosofiska kopplingar till konst och arkitektur lämpar sig väl för arbete i Grez-sur-Loing.

Ändamålet med detta skrivarstipendium, som instiftades 2007, är att erbjuda en naturvetare vistelse vid Hôtel Chevillon i byn Grez-sur-Loing, Frankrike under november - december för att i lugn och ro få koncentrera sig på en skriftlig uppgift. Stipendiet är på 30.000 kr varjämte Stiftelsen står för hyreskostnaden i Grez-sur-Loing.


Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylls genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

Hasselbladstiftelsen är en unik plattform för fotografi i Norden där fotografisk forskning och utställningar samverkar. Fem stora utställningar per år presenteras i Hasselblad Center, varav en är årets Hasselbladspristagare. Därutöver visas ett antal mindre utställningar i Projektrummet.
Forskningen förankras i utställningsprogrammet genom böcker, kataloger och texter samt regelbundna seminarier, föreläsningar och konstnärssamtal som placerar utställningarna i en fotohistorisk och teoretisk kontext.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy