Skip to main content

Förslag om justerad renhållningstaxa vidare till KF för beslut

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2019 12:10 CEST

    Den nuvarande renhållningstaxan i Hässleholms kommun täcker inte kostnaden för den service som Hässleholm Miljö AB idag erbjuder. Som kund kan du besöka sex återvinningscentraler (ÅVC), har möjlighet att sortera ut elva fraktioner vid husknuten och beställa hämtning av farligt avfall, matfett, deponi, grovavfall och textil. Därför har ett förslag om en justerad renhållningstaxa tagits fram. I veckan tog Kommunens arbetsutskott ställning till förslaget och nu går det vidare till beslut i Kommunfullmäktige.

    Bakgrund

    När den nuvarande taxan beslutades i Kommunfullmäktige 2016 var ett av villkoren att en utvärdering av taxan skulle genomföras. Utvärderingen har nu genomförts och styrelsen för Hässleholm Miljö AB har gett bolaget i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ny taxa skulle kunna vara utformad.

    Vad innebär förslaget?

    Förslaget innebär att grundavgift, rörlig avgift samt tilläggstjänster höjs, vilket påverkar våra olika kundgrupper på följande sätt:

    • Renhållningstaxan för 1-2-familjsabonnemang höjs med 36 kr/månad
    • Renhållningstaxan för fritidsabonnemang höjs med 18 kr/månad
    • Renhållningstaxan för en lägenhet i ett flerbostadshus höjs med 7,10 kr/måna

12 besök per år – först när passersystem är installerade

Med i förslaget finns också en begränsning av fria besök på ÅVC för privatpersoner. Begränsning av besök är dock först aktuellt när bomsystem är installerat på samtliga ÅVC, vilket är aktuellt tidigast 2020. Förslaget är 12 besök per vuxen i varje hushåll och därefter tillkommer en avgift för varje besök.

    ”Enligt vår statistik besöker de flesta hushåll våra ÅVC 8-9 gånger per år. Därför borde 12 kostnadsfria besök per person, vara rimligt. Begränsningen är ett sätt att säkerställa att rätt kundgrupp bär rätt kostnader och att företag betalar för sig när de återvinner” säger Sven Carlsson VD på Hässleholm Miljö AB.

    Mer information hittar du på: https://www.hassleholmmiljo.se/nyheter/nyheter/forslag-om-ny-renhallningstaxa/

    Vid frågor kontaktas Sven Carlsson, VD Hässleholm Miljö AB

    telefon: 0451-26 81 41

    e-post: Sven.Carlsson@hassleholm.se

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi producerar och levererar klimatsmart fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.www.hassleholmmiljo.se