Skip to main content

Hässleholms Vatten AB blir dotterbolag till Hässleholm Miljö AB

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2018 15:10 CET

Fotograf: Charlotta Borglin

Under hösten har utredningar genomförts för att undersöka hur Hässleholm Miljö AB skulle kunna fortsätta att utveckla verksamheten med mottagning av industriavfall på Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) utan att Hässleholms Kommun tvingas upphandla tjänsten att samla in Hushållsavfall. 

Igår beslutade Kommunfullmäktige att låta Hässleholm Miljö AB köper aktierna i Hässleholms Vatten AB. På så vis ökas den totala omsättningen i bolaget och Hässleholms Kretsloppscenter kan fortsätta att utvecklas. "Det är viktigt att poängtera att det inte finns några besparingsåtgärder eller personalnedskärningar som ligger till grund för förslaget, utan det är tvärtom en möjlighet för bolaget att utvecklas ytterligare, säger Sven Carlsson, VD för HMAB. "Förändringarna ska heller inte påverka våra kunder. Vi kommer att fortsätta hämta hushållsavfall hos våra kommuninvånare, ta emot avfall på återvinningscentraler och HKC samt producera och leverera fjärrvärme precis som innan."

Köpet av aktier betyder inledningsvis att Hässleholms Vatten AB blir ett dotterbolag till Hässleholm Miljö AB. En sammanslagning av bolagen sker först i ett senare skede och detta ska ske med hänsyn taget till ekonomi såväl som organisation. Under sammanträdet beskrev styrelseordförande Christer Caesar det som att: "Vi under 2020 kommer börja titta på hur vi ska fusionera det (Hässleholms Vatten AB) in i Hässleholm Miljö AB".

Eventuella frågor ställs till

Christer Caesar (styrelseordförande) på 070-544 92 27.

Sven Carlsson (VD i HMAB) 0451-26 81 41

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi producerar och levererar klimatsmart fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.www.hassleholmmiljo.se