Media no image

Hög vattennivå i Finjasjön kräver beredskap

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 17:02 CET

Det är hög vattennivå i Finjasjön och stiger den ytterligare kan det påverka närliggande fastigheter.

- Vi vet sedan tidigare vilka skador vattnet kan göra, även om vi ännu inte är uppe i samma nivåer som under översvämningen 2002. Vi vill uppmana de som bor i närheten att se över sina fastigheter på förhand, säger kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt.

I slutet av förra veckan stängdes vägen mot Tormestorps båthamn för att skyddsvallen skulle kunna fyllas igen.

- Vi håller ständig koll på vattennivån och trots att vi inte har nått den kritiska nivån valde vi att stänga vallen som en förebyggande åtgärd. Marken har svårt att ta emot mer vatten och regnar det mycket kommer vattennivån i sjön att stiga, säger Mats Svensson som är förvaltningschef på tekniska förvaltningen.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att ha ett skydd mot eventuell översvämning. En skyddsåtgärd kan vara att lägga ut sandsäckar som stoppar vattnet innan det når byggnaderna. Du kan köpa plastsäckar att fylla med sand på brandstationen i Hässleholm mellan klockan 07.00 och 19.00, dagligen under de kommande veckorna. Plastsäckarna kostar 5 kronor styck och betalas via faktura. Sand finns att hämta vid Björkvikens badplats från och med tisdag den 12 december.

- Om du bygger ett tillfälligt skydd av makadam eller liknande krävs inget bygglov. Om du däremot vill bygga ett permanent skydd behöver du först kontakta stadsbyggnadskontoret, säger Mats Svensson.

Håll koll på källare och utsatta utrymmen 

Se över de utrymmen där vattnet kan tränga in och flytta möbler och inredning som kan skadas.

- Tränger det in mycket vatten kan man behöva pumpa ut det. Vi på räddningstjänsten har inga pumpar att låna ut, men det finns att köpa i bygghandeln, säger räddningschef Daniel Sirensjö.

Kontakt

Har du som fastighetsägare frågor når du tekniska förvaltningen på telefon 0451-26 83 02 under måndag till fredag mellan klockan 8 och 17. Övrig tid kan du kontakta räddningstjänsten i Hässleholm på telefon 0451-26 80 26.

Vänd dig till ditt försäkringsbolag om du har frågor kring vilka skador som ersätts och vilket ansvar du har som fastighetsägare. 

För mer information kontakta:

Mats Svensson, förvaltningschef tekniska förvaltningen, tfn: 0451-26 83 11

Anders Nählstedt, säkerhetschef, tfn: 0451-26 80 21

Daniel Sirensjö, räddningschef, tfn: 0451-26 80 38

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Det är hög vattennivå i Finjasjön och stiger den ytterligare kan det påverka närliggande fastigheter. - Vi vet sedan tidigare vilka skador vattnet kan göra, även om vi ännu inte är uppe i samma nivåer som under översvämningen 2002. Vi vill uppmana de som bor i närheten att se över sina fastigheter på förhand, säger kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt.

Läs vidare »
Hwzubdg7kgkilwtnlelt

Nya busshållplatser när Järnvägsgatan öppnas den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 09:52 CET

Arbetet med att bygga om Hässleholms centrum är inne i slutskedet. Den 10 december öppnas Järnvägsgatan för trafik. Stads- och regionbussarna flyttar då tillbaka till Järnvägsgatan och får nya hållplatslägen vid Hässleholm C.

Exb1lfr3tckogwdtnkrx

Nu invigs Amelies plats

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 07:55 CET

Ombyggnaden i Hässleholms centrum är inne i slutskedet och den 3 december invigs Amelies plats i samband med julskyltningen. Det blir firande från klockan 12 till 18 med artister, invigningstal och dans kring granen. Järnvägsgatan öppnar inte upp för trafik förrän den 10 december och då kommer även busstrafiken att återgå till ordinarie hållplatser.

Eu5faa1yijqzaeuerwmd

Årets Hässleholmare 2017: Peps Persson

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 20:10 CET

Peps Persson har utnämnts till Årets Hässleholmare 2017. Vinnaren tillkännagavs vid Hässleholms Galakväll den 17 november.

Hpvilqnkxbkjkfd9b6lz

Hässleholms kommun anordnar jobb- och utbildningsmässan What Works igen

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 10:17 CET

Den 20 mars 2018 anordnar Hässleholms kommun jobb- och utbildningsmässan Whats Work. Efter två lyckade år väljer kommunen att anordna mässan igen med efterfrågan från både näringslivet och kommuninvånarna. Syftet är att skapa en lönsam mötesplats för arbetssökande, arbetsgivare, utbildningsanordnare och kommunen.

Rhwrzfvc48byqsgrtukf

Ombyggnaden i Hässleholms centrum närmar sig slutet

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 15:20 CET

Ombyggnaden i Hässleholms centrum går nu in i slutskedet, men än är det en bit kvar innan Amelies plats är färdigställd. Den 10 december kommer Järnvägsgatan mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen att vara klar att öppnas upp för trafik. Då flyttar även busshållplatserna tillbaka till ordinarie platser längs Järnvägsgatan.

Media no image

Hässleholms kommun sluter ramavtal med Telenor

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 08:58 CEST

Hässleholms kommun har slutit ett ramavtal med Telenor, som reglerar hyra av så kallad grossistfiber. Avtalet innebär att Telenor kommer att hyra plats i kommunens fibernät. Därigenom kan Telenor erbjuda sina fibertjänster till de kunder som väljer att skriva avtal med dem. Hässleholms kommun kommer även i fortsättningen att bygga ut, äga och erbjuda kunder att ansluta sig till kommunens fibernät. Genom avtalet med Telenor ökar dock kommuninvånarnas valmöjligheter ytterligare.

- Att andra aktörer kan hyra fiber är en av grundpelarna i modellen med ett öppet fibernät. Därför är vi väldigt glada över att vi, tillsammans med Telenor, har lyckats sluta ett avtal som båda parter är nöjda med, säger kommunens fibersamordnare, Pernilla Rydmark.

- I slutändan gynnar det våra kommuninvånare genom att de får fler valmöjligheter. Samtidigt tillkommer fler kunder i det kommunala fibernätet, vilket kommer att gagna alla hässleholmare i längden.

Arbetet med att gräva och installera fiber till Telenors kunder kommer att utföras av Hässleholms kommuns entreprenörer. Inkopplingen av Telenors kunder följer således samma tidsplan som kommunens fiberutbyggnad.

- Det finns fortfarande en del arbetsprocesser som ska klargöras, men vi tror på ett gott samarbete med Telenor och hoppas på att komma igång inom kort, säger Pernilla Rydmark.

För mer information kontakta:

Pernilla Rydmark, fibersamordnare i Hässleholms kommun
Tel 0451-26 77 78,
pernilla.rydmark@hassleholm.se

Anton Persson, kommunikatör på Fibernätet i Hässleholms kommun
Tel 0451-26 77 77, anton.persson@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Hässleholms kommun har slutit ett ramavtal med Telenor, som reglerar hyra av så kallad grossistfiber. Avtalet innebär att Telenor kommer att hyra plats i kommunens fibernät. Därigenom kan Telenor erbjuda sina fibertjänster till de kunder som väljer att skriva avtal med dem.

Läs vidare »
Eaickszb5g8jmgqvv24v

Årets Hässleholmare – nominera din kandidat!

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 13:11 CEST

För fjortonde året i rad ska Årets Hässleholmare utses och nu uppmuntras allmänheten att nominera lämpliga kandidater. – Utan allmänhetens engagemang kan vi missa framstående personer inom områden som vi inte är så bekanta med, säger Bjarne Öhrling, projektledare för Årets Hässleholmare.

Bw5fnm9lhmrhz4bfymdn

Ytterligare avstängningar i Hässleholms centrum

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 09:38 CEST

Korsningen mellan Tingshusgatan och Järnvägsgatan stängs av från och med måndagen den 18 september. Avstängningen görs för att ge plats till byggarbetet med omgestaltningen av Hässleholms centrum.

Media no image

Hässleholms kommun kommer att bestrida Konkurrensverkets stämningsansökan om markavtal för fiber

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 15:17 CEST

Konkurrensverket har utrett om Hässleholms kommuns val att neka privata företag tillgång till kommunal mark för att gräva ner fiber strider mot Konkurrenslagen. Idag kom Konkurrensverkets stämningsansökan, där man anser att Hässleholms kommun måste låta andra än kommunen själv gräva ner fiberkabel för bredband. Hässleholms kommun har en annan uppfattning.

- Vi fick ta del av stämningsansökan idag och kommer nu att gå igenom den noga innan vi kan bemöta den närmare. Men Hässleholms kommuns inställning är precis som tidigare att vi har agerat rätt. Vi kommer därför att hävda vår ståndpunkt och bestrida stämningsansökan i Patent- och marknadsdomstolen, säger kommunjurist Magnus Gjerstad.

Konkurrensverket yrkar att Patent- och marknadsdomstolen ska förbjuda Hässleholms kommun att på det sätt som skett neka upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun. Det ställs också krav på att förbudet kombineras med ett vite på 25 miljoner kronor som kommunen kan få betala om den inte följer domstolens beslut. Konkurrensverket anser alltså att kommunens agerande har stridit mot Konkurrenslagen.

För mer information kontakta:
Magnus Gjerstad, kommunjurist, 0451-26 83 73, 0709-81 83 73

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Konkurrensverket har utrett om Hässleholms kommuns val att neka privata företag tillgång till kommunal mark för att gräva ner fiber strider mot Konkurrenslagen. Idag kom Konkurrensverkets stämningsansökan, där man anser att Hässleholms kommun måste låta andra än kommunen själv gräva ner fiberkabel för bredband. Hässleholms kommun har en annan uppfattning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Kommunikatör med strategisk inriktning på kommunikationsavdelningen, kommunledningskontoret.
  • emma.ragnarsson@hassleholm.se
  • 0451-26 84 48

Om Hässleholms kommun

Hässleholm nästa

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Adress

  • Hässleholms kommun
  • Stadshuset
  • 281 80 Hässleholm
  • Vår hemsida

Länkar