Nu invigs medborgarkontoret i Stadshuset

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 11:55 CEST

Onsdagen den 19 september klockan 14.00 invigs det nya medborgarkontoret i Stadshuset foajé. Invigningen är öppen för allmänheten och det bjuds på invigningstal och visning av lokalerna. Det nya kontoret öppnade den 3 september som ett led i att öka servicen till kommunens medborgare.

Årets Hässleholmare - nominera din kandidat!

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 11:13 CEST

För femtonde året i rad ska Årets Hässleholmare utses och nu uppmuntras allmänheten att nominera lämpliga kandidater. – Vi behöver allmänhetens engagemang för att inte missa framstående personer inom områden som vi inte är så bekanta med, säger Bjarne Öhrling, projektledare för Årets Hässleholmare.

Hässleholms kommun och Vittsjö GIK fortsätter satsningen på elitfotboll

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 10:41 CEST

Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun beslutade under onsdagen att förnya samarbetsavtalet med Vittsjö GIK för att ytterligare stärka satsningen på elitfotboll. Avtalet är treårigt, omfattar 850 000 kr årligen och ska stärka Vittsjös möjligheter att nå internationell framgång.

Turistinformation på tolv platser i Hässleholms kommun

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 07:47 CEST

Den 31 augusti stänger Turistbyrån sin lokal i Hässleholm kulturhus. Turistinformation i centrala Hässleholm kommer därefter att erbjudas via en InfoPoint i det medborgarkontor som öppnar i Stadshuset den 3 september.

Nytt medborgarkontor öppnar i Hässleholm

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 07:45 CEST

Som ett led i arbetet med att förbättra och utöka medborgarservicen i Hässleholms kommun öppnar nu ett medborgarkontor i Stadshusets foajé. Från och med den 3 september kommer en samhällsvägledare att finnas på plats för att hjälpa besökare med enklare kommunala ärenden.

Kommunen erbjuder djurägare att skörda på kommunal mark

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 08:46 CEST

Den rådande torkan ställer till problem, inte minst för traktens djurägare. Kommunen erbjuder därför nu djurägarna att skörda gräset på delar av den kommunala marken. – Naturligtvis vill vi hjälpa till. Det är en svår situation för djurägare i den rådande torkan, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hovdala vandringscentrum – Köpenhamns gröna stadsdel?

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 16:45 CEST

Måndagen den 25 juni invigde Skånes landshövding Anneli Hulthén Hovdala vandringscentrum. Vandringscentret är en viktig del i utvecklingen av Hovdala naturområde till en attraktiv och tillgänglig vandringsdestination.

Snabbare utbyggnadstakt för järnvägen efterfrågas

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:15 CEST

Regeringen presenterade under måndagen den 4 juni planen för hur svensk infrastruktur ska utvecklas mellan 2018 och 2029. Planen innehåller bland annat en stor satsning på järnvägsnätet som behöver moderniseras och rustas upp i hela landet, inte minst i Skåne. Med anledning av den presenterade planen gör Hässleholms kommuns kommunalråd ett gemensamt uttalande:

Det höjs emellanåt röster som menar att en framtida snabbtågstrafik i södra Sverige inte ger några lokala och regionala fördelar och nyttor, och att vi istället borde satsa på att rusta upp den befintliga järnvägen. Men det räcker inte! Genom att bygga nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg skapar vi bättre förutsättningar för tågtrafiken även på dagens befintliga spår. Det kommer påverka den regionala och storregionala persontrafiken positivt, men också den ökande spårbundna nationella och internationella godstrafiken gynnas.

Det är hög tid att sätta igång bygget av ett komplett höghastighetsjärnvägssystem. Genom att separera snabb och långväga persontrafik från långsammare lokal och regional pendlingstrafik samt godstrafik, skapas en större kapacitet. Det ger även mer tidsluckor för underhåll. Förutsättningar för en robust och pålitlig tågtrafik - nu och i framtiden.

Det är mycket positivt för den skånska kollektivtrafiken och nödvändigt för den nationella och internationella godstrafiken att höghastighetsbanan Lund-Hässleholm prioriteras i regeringens beslut om nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Men det är samtidigt en alldeles för långsam utveckling att bygga ut nya stambanor i fragment och vi riskerar att inte ha ett färdigt system förrän år 2070 – 2090. Det behövs en snabbare utbyggnadstakt!

Vi hoppas mycket på den politiskt blocköverskridande dialog som är igångsatt och som förväntas leda till en positiv lösning för finansieringen av nya stambanor. Ett alternativ kan vara att låna hos Riksgälden och därmed sätta fart framåt för både regional och nationell tillväxt. En tillväxt med utökade arbetsmarknadsregioner, fler möjligheter för våra ungdomar att studera på andra orter och större tillgänglighet till kultur och nöjen.

Vi har inte råd att tveka och att vara egoistiska i vår tid. Vi behöver göra det för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Det gick alldeles utmärkt att bygga och finansiera Öresundsbron. Det kommer att gå minst lika bra med denna satsning.

Lars Johnsson (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Robin Gustavsson (KD), kommunalråd

Lena Wallentheim (S), oppositionsråd

För mer information kontakta:

Lars Johnsson, kommunstyrelsens ordförande
Tel 0451-26 83 46, lars.johnsson@hassleholm.se

Robin Gustavsson, kommunstyrelsens vice ordförande
Tel 0451-26 80 00, robin.gustavsson@hassleholm.se

Lena Wallentheim, kommunstyrelsens andre vice ordförande

Tel 0451-26 83 71, lena.wallentheim@hassleholm.se

Richard Heingard, projektledare höghastighetstågsprojektet Hässleholms kommun
Tel 0451-26 80 55, richard.heingard@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Regeringen presenterade under måndagen den 4 juni planen för hur svensk infrastruktur ska utvecklas mellan åren 2018 och 2029. Planen innehåller bland annat en stor satsning på järnvägsnätet som behöver moderniseras och rustas upp i hela landet, inte minst i Skåne. Med anledning av den presenterade planen gör Hässleholms kommuns kommunalråd ett gemensamt uttalande:

Läs vidare »

Kommunens InfoPoints redo att ta emot besökare

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 15:40 CEST

Från och med den 1 juni kan besökare i Hässleholms kommun ta del av turistinformation och service på elva olika platser via InfoPoints istället för på en.

– Vi har förberett och utbildat våra blivande InfoPoints och nu är vi redo att köra igång, säger Ida Flygare, turistföreståndare och projektledare.

En InfoPoint kan vara en fast eller rörlig bemannad plats dit en besökare naturligt söker sig, exempelvis ett besöksmål, en bensinmack eller ett hotell. På InfoPoints i Hässleholms kommun kan besökaren få personlig service och hjälp med de vanligast förekommande frågorna om Hässleholm med omnejd. På InfoPointsen finns broschyrer och på de flesta platser har besökaren tillgång till fritt Wifi.

- Satsningen på InfoPoints gör vi dels för att det finns en efterfrågan från besöksnäringsföretagen i Hässleholms kommun om att förbättra tillgänglighet och service för besökare, dels på grund av att nya resvanor förändrar besökarens behov av information, säger Ida Flygare, turistbyråföreståndare och projektledare.

Turistbyrån utvecklar verksamheten

Fram till den 31 augusti kommer Turistbyrån att finnas kvar i lokalen i Hässleholm Kulturhus, därefter stänger byrån på grund av färre besök och att besökarna söker information på andra sätt. Verksamheten förändrar därför sitt sätt att arbeta för att nå fler besökare och för att locka fler att stanna längre i området. Från och med den 1 september kommer det att finnas en InfoPoint i Stadshuset i Hässleholm för den som besöker centrala Hässleholm.

-Besökaren kommer även i fortsättningen att kunna nå oss via telefon, mail och chat. Vi fortsätter också att arbeta med att få våra aktörer synliga på sociala medier och på de globala reseplattformarna, säger Ida Flygare.

För mer information kontakta:

Ida Flygare, Turistbyråföreståndare/projektledare
Tel: 0451-26 73 05, ida.flygare@hassleholm.se

Fakta InfoPointprojektet 

Hässleholms kommun har beviljats projektmedel på drygt 980 000 kr från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att under en tvåårsperiod bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept i Hässleholms kommun.

Syftet med projektet är att bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept för att stärka värdskap, service, tillgänglighet och informationsflöde för den som besöker Hässleholms kommun. Målet är att etablera 20 InfoPoints under två år samt att utvärdera hur det påverkar merförsäljning, hur länge besökaren stannar och antalet gästnätter i kommunen.

Projekttid: Två år med start den 1 januari 2018.
Total budget: 983 878 kr, varav 50% procent kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

InfoPoints 2018:

FCT Köpcenter, Tyringe

Hotell Statt, Hässleholm

Hovdala slott, Hovdala

HälsoOasen, Hässleholm

Hässleholms Museum

Loppishallen, Hörja

Medborgarkontoret i Stadshuset från och med den 1 september

Servicekontoret i Hästveda

Servicekontoret i Sösdala

Servicekontoret i Vittsjö

Tykarpsgrottan, Ignaberga

Tyringe kurhotell, Tyringe

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Från och med den 1 juni kan besökare i Hässleholms kommun ta del av turistinformation och service på elva olika platser via InfoPoints istället för på en. – Vi har förberett och utbildat våra blivande InfoPoints och nu är vi redo att köra igång, säger Ida Flygare, turistföreståndare och projektledare.

Läs vidare »

Digitalt verktyg höjer livskvaliteten inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 09:10 CEST

Ökad livskvalitet för de äldre, mindre avfall och lägre kostnader. Det är målsättningen med ett nytt digitalt verktyg på äldreboenden i Hässleholms kommun. Sedan ett halvår tillbaka har ett digitalt inkontinensutredningsverktyg testats och införts på ett av kommunens boende. Uppföljningen av införandet visar positiva effekter.

8 av 10 av de boende på ett äldreboende är drabbade av inkontinens. För sex månader sedan inleddes ett test av ett digitalt verktyg som syftar till att ge förbättrad individuell inkontinensvård. Verktyget som har testats, TENA Identifi™, är ett vanligt läckageskydd med en mobil dosa som klickas fast i skyddet. Sensorer i dosan registrerar och signalerar till vårdpersonalens datorer om ett läckage har skett samt hur stort det är. Data från sensorerna analyseras kontinuerligt och ger vårdpersonalen kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder.

-Istället för att alla brukare får samma inkontinensskydd, anpassar vi skyddet specifikt efter individens behov. Eftersom vi får en bättre överblick över den enskildas vanor, kan vi också möta behoven av toalettbesök på ett bättre sätt, säger Sandra Johansson, sjuksköterska och Emelie Holmberg, undersköterska på Nybo.

Digitalt verktyg ger ökad livskvalitet för den enskilde

Verktyget har provats under sex månader på äldreboendet Nybo i Bjärnum, men målsättningen är att göra det tillgängligt på samtliga särskilda boenden i Hässleholms kommun. Andreas Arvidsson Rosenqvist är enhetschef på Nybo och har varit med under införandet:

-På Nybo har vi haft ett bra teamarbete där sjuksköterskor, undersköterskor och enhetschefer tillsammans nått framgång i projektet. Verktyget höjer livskvaliteten för den enskilde genom färre byten och möjligheten till en ostörd nattsömn. Samtidigt ger det en förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Uppföljning av införandet

Verktyget har dessutom lett till nya arbetssätt och beställningsrutiner för vårdpersonal. I dagsläget ser Nybo en minskning av kostnader för inkontinenshjälpmedel med drygt 50 procent, även om det fortfarande är för tidigt för att se de stora ekonomiska effekterna av ett förändrat arbetssätt.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Ökad livskvalitet för de äldre, mindre avfall och lägre kostnader. Det är målsättningen med ett nytt digitalt verktyg på äldreboenden i Hässleholms kommun. Sedan ett halvår tillbaka har ett digitalt inkontinensutredningsverktyg testats och införts på ett av kommunens boende. Uppföljningen av införandet visar positiva effekter.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 21 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Kommunikatör med strategisk inriktning på kommunikationsavdelningen, kommunledningskontoret.
  • emrumaxz.rziagfqnahvrsrasosdn@ndhamtssrxlenhhoijlmpr.sxweba
  • 0451-26 84 48

Om Hässleholms kommun

Hässleholm nästa

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Adress

  • Hässleholms kommun
  • Stadshuset
  • 281 80 Hässleholm
  • Vår hemsida

Länkar