Skip to main content

Hajsläpp utanför Havets Hus måndag 5 augusti kl 14.30

Evenemang

05
AUG
Havets Hus i Lysekil
  -

På måndag släpps en märkt småfläckig rödhaj ut i havets utanför Havets Hus. Hajen kommer att filmas med hjälp av Soten Sea Visions undervattenskamera och bilderna kommer att visas på båten.

Småfläckig rödhaj är en svensk hajart som minskat drastiskt. I dagsläget är det är helt förbjudet att fånga och landa småfläckig rödhaj i svenska vatten men det är viktigt att fiskare som får upp den fortsätter att rapportera förekomst av arten. All information om arten sammanställs av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

På Havets Hus hittar du småfläckiga rödhajar i fyra publika akvarier: Ett äggakvarium där man kan följa utvecklingen i ägget, ett ungdomsakvarium och två större akvarier där de simmar tillsammans med andra djur.

Sedan 2002 har vi tillsammans med Havsfiskelaboratoriet SLU (tidigare Fiskeriverket) återplanterat cirka 40 akvarieuppfödda hajar i Gullmarsfjorden. Genom att sätta ut märkta hajar i det fria hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen om småfläckiga rödhajars levnadsvanor och att antalet hajar ökar i vårt område. Hittills har vi bara haft en återfångst och vi väljer att se det som ett gott tecken. Förhoppningsvis simmar de märkta hajarna runt i det fria och bidrar till att öka stammen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera