Skip to main content

Havets Hus inviger årets utställning - Torsk i bur, en utställning om burfiske.

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 14:00 CET

Årets utställning handlar om burfiske och är ett samarbete mellan Havets Hus och Carapax AB. Just nu genomför Carapax ett EU-projekt för att ta fram sälsäkra torskburar som ska ge en lönsamt och ekologiskt hållbart för kustfiske. Utställningen invigs lördagen den 9:e februari och har sedan öppet dagligen till och med 3 november 2013.

Program 9/2-2013

11.00 Välkomna, Havets Hus VD Maria Jämting

11.05 Torsk i bur, Emma Nohrén från Havets Hus och Viggo Wiström från Carapax

11.20 Utställningen invigs av barn från Lysekil

TORSK I BUR – En utställning om burfiske

Under de senaste åren har de tidigare svaga sälstammarna runt Sveriges kust haft stadiga tillväxter. Då dagens kustnära fiske med t ex garn på många sätt är anpassat till ett fiske där sälen inte har någon större närvaro innebär detta komplikationer. För att det kustnära fisket i många regioner ska fungera krävs en utveckling av fiskemetod som tillåter människa och säl att leva i samexistens.

Olika typer av fiskmetoder har olika stor påverkan på havsmiljön. Bland flertalet metoder är burfisket mest ekologiskt. Denna metod är selektiv, har liten påverkan på bottenfaunan samt att den har låg bränsleförbrukning i jämförelse med många andra fiskmetoder. På tallriken hamnar en ekologisk fångst!

Många mindre kustbenägna städer är beroende av småskaliga kustfisken då dessa dels skapar arbeten men även för att det ofta är väldigt gynnsamt för vår havsmiljö. Effektiva burfisken bedrivs dagligen på mindre enmans- och tvåmansbåtar. Små utgifter gör att fiskarna i sin tur inte måste dra upp stora fångster för att täcka omkostnaderna, något som gynnar ekosystemen i havet.

Selektivitet är omtalat inom fisket och otroligt viktig då man vill minimera bifångst i så stor utsträckning som möjligt för att inte i onödan fånga oönskade arter. I burar nyttjas ofta olika typer av flykthål, selekterande maskor samt ingångar som gör att bifångst minimeras vilket i sin tur leder till frodiga och välmående hav.

Burfiske har långa traditioner. Redan för 8000 år sedan använde människor flätade korgar för att fånga fisk. Att kunna fiska och jaga med passiva redskap var en milstolpe i människans historia som gjorde att man fick tid över till annat.

Utställningen är öppen dagligen mellan 9/2 och 3/11-2013.

Utställningen är producerad av Havets Hus och Carapax. Följande personer har varit involverade i produktionen:

Formgivare: Sanna Dahlman
Projektledare och manus: Emma Nohrén och Viggo Wiström
Utförare: Lennart Davidsson och Roger Jansson
Text: Emma Nohrén och Helle Andersen
Grafisk design: Helena Mansas
Foto och film: Roger Jansson, Sara Königsson, Sjöfartsmuséet Akvariet och Vikarvet

 

 

 

Havets Hus på kajkanten i Lysekil

Havets Hus är ett av Bohusläns populäraste besöksmål. Närmare 80 000 besökare årligen får stifta bekantskap med över 100 fascinerande arter, från småfläckig rödhaj till död mans hand. Alla hemmahörande eller på besök i Västerhavet.

Akvariet erbjuder många spännande upplevelser. Färden börjar vid strandområdet och fortsätter genom Västerhavets olika miljöer ända ner till de djupa bottnarna. Känn på sjöstjärnor och eremitkräftor i klappakvarier, lär lekfullt på Havets Hus strandskola, inspireras av en guidad tur, se dykare som matar djuren och delta i olika temadagar. Utbudet av aktiviteter varierar under året.

Havets Hus vision är att vara ledande avseende kunskapsförmedling om havet med fokus på västerhavet genom att

·  Erbjuda upplevelsebaserad inlärning

·  Ha roligt tillsammans

·  Ständigt utvecklas

·  Inspireras och lära av forskningen

Havets Hus i Lysekil AB

Havets Hus öppnade sommaren 1993. Verksamheten organiserades som egen förvaltning under kommunstyrelsen. År 2005 övergick verksamheten till det kommunägda bolaget ”Havets Hus i Lysekil AB”. Havets Hus i Lysekil AB ägs av Lysekil Stadshus AB som i sin tur ägs av Lysekils kommun. Bolaget driver publikt havsakvarium i Lysekils kommun med verksamhet som har en naturlig anknytning därtill. Ändamålet är att visa och lära om den marina världens djurliv och förhållanden, främst med inriktning på närområdet Västerhavet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vända sig till olika besökskategorier såsom skolelever samt aktivt medverka i marknadsföring och turismutveckling för Lysekils kommun.

Projekt Callarias som leds av Carapax

Sälstammen i Östersjön har under de senaste åren tilltagit väsentligt i storlek vilket innebär stora komplikationer för många garnfiskare. Till deras förtvivlan har vissa sälar satt i rutin att plocka fiskarnas garn rena på torsk och annan fisk. Då problemen på vissa områden är omfattande måste en ny fiskemetod implementeras som kan övervinna den påstridiga sälen.

Forskning på burfiske av torsk har gjorts sen flera decennier tillbaka men fisket har ännu inte blivit en etablerad fiskemetod i Sverige. Problematiken har varit att burfisket av torsk tidigare inte erbjudit en hållbar ekonomisk kalkyl beroende på att fisket aldrig tidigare har optimerats i full skala och därmed av fiskarna själva setts som besvärligt och ineffektivt. Syftet med Projekt Callarias är att ta tillvara på tidigare forskning och att tillsammans med nyutvecklad metod och utrustning forma torskbursfisket till en effektiv fiskemetod. Genom ett fullskaligt burfiskeförsök med utvalda fiskare vill vi påvisa att detta fiske kan ge en högre nettointäkt jämfört med både garn och linfiske av torsk i Östersjön – att visa att den ekonomiska kalkylen är hållbar och lönsam i praktiken.

Om Carapax AB

Carapax är totalleverantör åt det skandinaviska burfisket och tillverkar ett komplett sortiment av burar och tinor för fångst av bl.a. hummer, havskräfta, krabba, ål, torsk, kungskrabba och valthornssnäcka. Vi utvecklar och tillverkar också en mängd specialbeställda burar och tinor efter specifika önskemål.

Förutom egen tillverkning är vi även återförsäljare av tillbehör som bl.a. tågvirke, blåsor, flaggbojar och handskar från marknadens främsta tillverkare.

Carapax affärsidé bygger på att ta fram marknadsanpassade produkter av högsta kvalité till mycket konkurrenskraftiga priser. Detta uppnår vi genom delägarskap i en kinesisk fabrik samt en inköps- och försäljningsmodell som utesluter fördyrande mellanhänder från fabrik till slutanvändare. Vi säljer direkt till yrkesfisket men även till fritidsfiskare.

Mer om Lysekil

Havets Hus ligger i Lysekil. Lysekils kommun är en kommun i Västra Götalands län i landskapet Bohuslän. Centralort är Lysekil. Kommunen består dels av Stångenäset och dels av Skaftö. Lysekil ligger längst ut på Stångenäset vid inloppet till Gullmarsfjorden och är sedan mitten av 1800-talet en populär badort. Numera också känd för Sveriges bästa dykning och klättring i närområdet, fina hamnar för båtburna och Bohusläns vackra klippor. Förutom den viktiga turismen omfattas näringslivet av bland annat fiskindustri, marin forskning och petrokemisk industri.

Havets Hus i Lysekil AB

Havets Hus är ett havsvattenakvarium som visar och berättar om livet i Västerhavet. Det är ett av Bohusläns populäraste besöksmål med runt 80 000 besökare årligen.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.