Gdl3pbkshrpjjlicyljf
Oqlx7g3dhtfze9koaamr

​Keltisk folkrock en julklassiker i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 09:47 CET

För nionde året i rad turnerar Sveriges främsta folkrocksband, West of Eden, med sin uppskattade julkonsert Celtic Christmas. Sedvanligt landar dom på Dunkers kulturhus och det blir keltiska julsånger från 1300-talet till idag.

Xmtasiedlzaxma1k2pes

Vem ska belönas med Helsingborgsmedaljen?

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 08:41 CET

Den 21 maj 2016 delas Helsingborgsmedaljen ut för fyrtiofemte gången. Nu är det dags att nominera de helsingborgare du tycker ska belönas med medaljen. Senast den 13 januari ska din nominering vara inskickad.

Media-no-image

Helsingborgs stad undersöker mark och grundvatten i Landborgen

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 07:39 CET

Helsingborgs stad utreder förutsättningarna för en ny koppling till centrum för gående och cyklister och ett parkeringsgarage för bilar i Landborgen. Nu startar en geoteknisk undersökning och utredningar om byggnationens påverkan på grundvattnet.

Kommunfullmäktige har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett nytt bilgarage i Landborgen tillsammans med en ny koppling för gående och cyklister till centrala Helsingborg.

Vintern 2014/2015 genomförde Helsingborgs stad en översiktlig geoteknisk undersökning av marken under Rosenträdgården. Denna undersökning ska nu fördjupas för att ge en mer detaljerad bild av berg- och jordlagren samt områdets grundvattenförhållanden.

Med start under vecka 49 genomför vi geotekniska sonderingar och geofysiska mätningar av jord och berg. Arbetena utförs för att närmre kunna bestämma omfattningen på projektet samt minska de ekonomiska osäkerheterna. Därtill behövs uppgifterna för att till exempel avgöra om påverkan på grundvatten är så stor att det behövs en vattendom.

- Vi kommer bland annat att genomföra en provpumpning för att utreda hur grundvattnet skulle påverkas under bygg- och driftsskede, säger Ludvig Landen, projektingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.

Undersökningarna ska kunna utföras utan påverkan på växter i Rosenträdgården. Ytor som påverkas återställs efter arbetena. I slänten ner mot centrum kommer björnbärssnår att avlägsnas.

Utredningarnas resultat ska presenteras under våren 2015.

För mer information kontakta:
Ludvig Landen, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 79 26, e-post: ludvig.landen@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stad utreder förutsättningarna för en ny koppling till centrum för gående och cyklister och ett parkeringsgarage för bilar i Landborgen. Nu startar en geoteknisk undersökning och utredningar om byggnationens påverkan på grundvattnet.

Läs vidare »
Nuaanbuwdqaf7fomavur

Birger Sjöberg 130 år med Peter Harryson

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 06:00 CET

Till minne av Birger Sjöbergs 130-årsdag 6 december 2015. Dunkers firar denne nationalskald och helsingborgsbo med en releasesoaré för ”Kvartetten som sprängdes” i serieform av Malin Biller samt med framföranden av Peter Harryson och Jan-Olof Andersson.

Media-no-image

Avdelningen Marknad och kommunikation på kulturförvaltningen utsedd till Årets hälsofrämjande arbetsplats

Pressmeddelanden   •   2015-11-27 13:14 CET

Årets utmärkelse Hälsofrämjande arbetsplats går till en verksamhet som arbetar med marknadsföring, bemötande och extern kommunikation på kulturförvaltningen. Arbetsplatsen får 100 000 kronor för att vidareutveckla sitt hälsofrämjande arbete.

Medarbetarna på denna arbetsplats har insikt och vilja om att vara varandras arbetsmiljö. De har även genomgått en gedigen medarbetarutbildning som har bidragit till att de har lärt känna varandra mer, förstå bakomliggande orsaker till agerande och åsikter och knutit starka band mellan varandra, berättar arbetsmiljö- och hälsocontroller Agneta Kallstenius som håller i utmärkelsen.

Tvåan, Skolkuratorerna på Elevhälsan, skol- och fritidsförvaltningen får 75 000 kr och trean, Mobila teamet, Barn, unga och familj på socialförvaltningen får 50 000 kr. Totalt var fem arbetsplatser i Helsingborgs stad nominerade.

Utmärkelsen kommer att delas ut den 8 december kl. 15.00 på Rådhuset. Press är välkommen till utdelningen.

Vinnaren ska uppfylla fem hälsokriterier

För femte gången delar Helsingborgs stad ut utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats för att lyfta fram de arbetsplatser som redan jobbar med att främja hälsosam livsstil, delaktighet och positiv och hållbar arbetsklimat.

En hälsofrämjande arbetsplats är en arbetsplats som uppfyller Helsingborgs stads fem hälsofrämjande kriterier:

  • skapa delaktighet och öppenhet i ett sammanhang av tydliga mål, rutiner och roller
  • ta eget ansvar för sin hälsa, livsstil och sätta gränser i vardagen
  • utnyttja möjligheten till verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, att prova nya arbetsuppgifter
  • respektera och ta tillvara varandras olikheter
  • ge och få löpande feedback på arbetsplatsen, där framgångar uppmärksammas

– Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Att lyfta fram och premiera goda exempel är en del i arbetet med att förbättra arbetsmiljön. Medarbetare som upplever sin arbetssituation positivt innebär bättre kvalitet i servicen till helsingborgarna, säger Maria Winberg Nordström (FP), ordförande i kommunstyrelsens HR-utskott.

För mer information kontakta:

Maria Winberg Nordström (FP), ordförande i kommunstyrelsens HR-utskott, telefon: 042-10 50 80, e-post: maria.winberg-nordstrom@helsingborg.se

Jörgen Fransson, HR-direktör, HR-avdelningen, stadsledningsförvaltningen, telefon: 042-10 77 51, e-post: jorgen.fransson@helsingborg.se

Agneta Kallstenius, arbetsmiljö- och hälsocontroller, HR-avdelningen, stadsledningsförvaltningen, telefon: 042-10 30 28, e-post: agneta.kallstenius@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Årets utmärkelse Hälsofrämjande arbetsplats går till en verksamhet som arbetar med marknadsföring, bemötande och extern kommunikation på kulturförvaltningen. Arbetsplatsen får 100 000 kronor för att vidareutveckla sitt hälsofrämjande arbete.

Läs vidare »
Uti876zxkqnwveswkkc3
Oqlx7g3dhtfze9koaamr

Conny Palmkvist möter folk på bibblan

Pressmeddelanden   •   2015-11-27 09:53 CET

Författaren Conny Palmkvist lyfter de berättelser som inte står i hyllorna på Helsingborgs bibliotek genom ny fotoblogg. Ett projekt som handlar om att se besökaren, inte som just besökare eller målgrupp, utan som människor fyllda av erfarenheter och spännande berättelser.

Media-no-image

​Musik och marshmallowgrillning på nya Nedre Nytorgsgatan

Pressmeddelanden   •   2015-11-27 08:00 CET

Vi har byggt om Nedre Nytorgsgatan från en helt vanlig gata till en trevlig mötesplats och firar det genom att bjuda in till en mysig stund med musikunderhållning och marshmallowgrillning över öppen eld. Välkommen att medverka på tisdag, den 1 december klockan 16:00.

En omfattande ombyggnad och upprustning av Nedre Nytorgsgatan är nu klar. Vi har anlagt nya va-ledningar, asfalterat, planterat nya växter och satt upp ny gatubelysning för att öka tryggheten i området.

- Då det nya teglet kan liknas vid en matta skapar vi nu ett tillfälligt vardagsrum med mysiga sittplatser där folk kan slå sig ner, lyssna på musik, grilla marshmallows över öppen eld och tävla om en tavla från Kulturhotellet, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare. 

- Ombyggnaden av Nedre Nytorgsgatan är en viktig del i utvecklingen av Söder som bara kommer att fortsätta. Den bidrar till att skapa ännu fler trevligare och tryggare mötesplatser i området, säger Thomas Rödin, stadsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande.


Program:
16:00 Stadsträdgårdsmästare Martin Hadmyr hälsar välkommen
16:05 Stadsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande Thomas Rödin talar
16:15 Landskapsarkitekt Frida Cartbo berättar om gestaltningen
16:20 Rikshems Christofer Bernebring talar
16:25 Musikunderhållning från Mega Musik

Vi bjuder på baklava och varm dryck!

Välkommen till den nya Nedre Nytorgsgatan!


För mer information kontakta:
Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare
Tel: 042-105895, e-post: martin.hadmyr@helsingborg.se

Thomas Rödin, stadsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande
Tel: 073‐708 50 96

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Vi har byggt om Nedre Nytorgsgatan från en helt vanlig gata till en trevlig mötesplats och firar det genom att bjuda in till en mysig stund med musikunderhållning och marshmallowgrillning över öppen eld. Välkommen att medverka på tisdag, den 1 december klockan 16:00.

Läs vidare »
Xkoeltqxyofzeu9ckss0

Christina Zoric Persson tilldelas South Sweden Cleantech Awards hedersomnämnande

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 18:05 CET

På Cleantech Day fick Christina Zoric Persson i Helsingborgs stad South Sweden Cleantech Awards hedersomnämnande för sitt arbete i Urban Magma. Det är andra året i rad som en medarbetare i Helsingborgs stad får priset som nätverket Sustainable Business Hub ligger bakom.

Media-no-image

​Tillgänglighet i flerbostadshus inventeras

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 12:16 CET

Helsingborgs stad har fått i uppdrag av Boverket att genomföra en inventering av tillgängligheten i flerbostadshus i staden. En inventering har nu gjorts som omfattar cirka 450 lokaler och 12 000 lägenheter utav de 40 000 som ingår i stadens flerbostadsbestånd.

Helsingborgs stad har med inventeringen fått en ökad insyn i hur bostadsområdena ser ut vad gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Det gäller till exempel tillgänglighet i och vid trapphus, till sopsortering och tillgång till kollektivtrafik. Arbetet har nu avslutats och resultatet lämnats över i en rapport till Boverket. Fastighetsägarna har fått förslag på enkla förbättringsåtgärder som de kan göra.

- Vi har haft ett bra samarbete med fastighetsägarna för att kunna genomföra vår inventering och de har tagit väl emot våra förslag på förbättringsåtgärder, säger Bo Månsson, tillgänglighetsrådgivare på stadsbyggnadsförvaltningen

Huvudsyftet med inventeringen är att utreda och få fram ett nuläge för att kartlägga framtida behov eftersom befolkningen blir allt äldre. Inventeringen kommer till nytta för planering i framtida bostadsområden.

Rapporten finns i sin helhet på helsingborg.se/tillganglighet


För mer information kontakta:
Bo Månsson, tillgänglighetsrådgivare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 79 79, e-post: bo.mansson@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stad har fått i uppdrag av Boverket att genomföra en inventering av tillgängligheten i flerbostadshus i staden. En inventering har nu gjorts som omfattar cirka 450 lokaler och 12 000 lägenheter utav de 40 000 som ingår i stadens flerbostadsbestånd.

Läs vidare »
Pogpq4im7zpstykkue0v
Oqlx7g3dhtfze9koaamr

PRESSVISNING Jul på Fredriksdal

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 08:00 CET

4-6 december är ca 20 000 personer på Jul på Fredriksdal. 3 december hålls pressvisning där du får möta julen innan alla andra. Häst och vagn, julpraktik, smakprov och utställning står på agendan. Välkommen med din anmälan senast 2 december 12.00.

Kontaktpersoner 21 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig för Helsingborgs stad
  • mattias.hennius@helsingborg.se
  • 0733-612477

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.