Qu3xsptuelmucjwe9klo

Nu lanserar vi Pedagog Skåne Nordväst

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 13:46 CEST

På varje förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola finns det en stor mängd kompetenser och erfarenheter. Problemet är att erfarenheterna stannar inför de egna väggarna. Det vill vi råda bot på.

Media-no-image

Batteritorget på Råå nyinvigs

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 12:34 CEST

30 augusti nyinviger vi Batteritorget efter omgestaltning och upprustning. Nya gångstigar och planteringar, bättre belysning och gröna parkeringsplatser möter numera besökarna på torget.

Invigningstalar gör Christian Orsing, kommunalråd och Magnus Jälminger, stadsbyggnadsnämndens ordförande. Vi bjuder på musikunderhållning och delar ut ballonger till barnen för ett gemensamt ballongsläpp. Glass så långt lagret räcker!

Tid: lördag 30 augusti kl. 13:00
Plats: Batteritorget på Råå

Välkommen!


Om ombyggnaden
Ombyggnaden av Batteritorget innebär tydliga gångstråk mot kallbadhuset och den nya förskolan. Torget har fått belysning och nya planteringar. Parkeringsplatserna har utökats och totalt finns nu 48 parkeringsplatser på torget. För att det ska bli grönare och trevligare görs parkeringsplatserna framför badet i armerat gräs istället för asfalt.

- Tillsammans med renoveringen och tillbyggnaden av Råå södra skola och utvecklingen av Råå kallbadhus har nu hela området fått ett fantastiskt lyft. Med denna satsning på Batteritorget får Råå en grönare, tryggare och mer attraktiv mötesplats som binder ihop helheten. Jag vill också särskilt lyfta den goda medborgardialogen med enskilda och föreningar som hjälpt till att utveckla projektet, säger Christian Orsing, kommunalråd.

- Parkeringsbehovet i området är stort och det känns bra att det varit möjligt att öka antalet parkeringsplatser samtidigt som torget blivit mer inbjudande. Gräsarmeringen på parkeringsplatserna framför badet bidrar också på ett bra sätt till att skapa en helhet i den gröna ytan, säger Magnus Jälminger, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

- I planeringsarbetet har vi lyft fram platsens historia och försökt tillföra nya kvaliteter till platsen, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare.

Ombyggnaden av Batteritorget är en del i Helsingborgs stads arbete med att utveckla Råå. I projektet har en dialog förts med bland annat byalaget Råå framtid, som varit mycket engagerade och bidragit till slutresultatet. Andra viktiga projekt som genomförts är ombyggnaden av Råå södra skola och förnyelsen av Råå kallbadhus.

För information kontakta:
Christian Orsing, kommunalråd
Tel: 0703-01 07 26, e-post: christian.orsing@helsingborg.se

Magnus Jälminger, ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Tel: 042-10 39 91, e-post: magnus.jalminger@helsingborg.se

Christopher Kolbjörnsen, projektingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 33 69, e-post: christopher.kolbjornsen@helsingborg.se


Läs mer på helsingborg.se/trafik

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

30 augusti nyinviger vi Batteritorget efter omgestaltning och upprustning. Nya gångstigar och planteringar, bättre belysning och gröna parkeringsplatser möter numera besökarna på torget.

Läs vidare »
Jfin50rle7rnxvasudlw

Nytt trygghetsboende i Ödåkra

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 10:47 CEST

Nu planeras för 48 nya lägenheter i ett nytt trygghetsboende i Ödåkra. De senare åren har trygghetsboenden blivit en allt populärare form av boende för äldre vilket har lett till att allt fler trygghetsboende byggs i Helsingborg. I Ödåkraområdet finns inte sedan tidigare något trygghetsboende.

Media-no-image

Tivoli på kontaktcenter under Hx

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 10:43 CEST

Under stadsfesten Hx är alla välkomna att besöka kontaktcenters kommunala tivoli.

Lyckohjul med Helsingborgsfrågor, kärlekstunnel, spöktunnel och en spådam som kan se in i besökarnas kommunala framtid. Detta och mer erbjuds alla som besöker Helsingborg kontaktcenter , vid Terrasstrappornas fot, under Hx.

–  Med glimten i ögat vill vi nå ut till så många helsingborgare som möjligt om var vi finns och allt vi kan hjälpa till med, säger Malin Johnsson, tillförordnad chef för kontaktcenter.

Tivolits öppettider under Hx:

Fredag 29 augusti klockan 13-19.00

Lördag 30 augusti klockan 11-19.00

Söndag 31 augusti, klockan 11-17.00

Det lilla tivolit är helt bemannat av personer som till vardags arbetar som rådgivare eller kommunvägledare på kontaktcenter.

Till kontaktcenter kan helsingborgare vända sig med alla frågor och ärenden som har med kommunen att göra. Målet är att lösa så mycket som möjligt direkt, och i annat fall sätta kunden i kontakt med rätt verksamhet.

Välkommen!

Mer information

Martin Arkel, kommunikationsansvarig Helsingborg kontaktcenter, 042-10 61 76


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

I morgon: Lyckohjul med Helsingborgsfrågor, kärlekstunnel, spöktunnel och en spådam som kan se in i besökarnas kommunala framtid. Detta och mer erbjuds alla som besöker Helsingborg kontaktcenter , vid Terrasstrappornas fot, under stadsfesten Hx.

Läs vidare »
Media-no-image

Tivoli på kontaktcenter under Hx

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 10:36 CEST

Under stadsfesten Hx är alla välkomna att besöka kontaktcenters kommunala tivoli.

Lyckohjul med Helsingborgsfrågor, kärlekstunnel, spöktunnel och en spådam som kan se in i besökarnas kommunala framtid. Detta och mer erbjuds alla som besöker Helsingborg kontaktcenter , vid Terrasstrappornas fot, under Hx.

–  Med glimten i ögat vill vi nå ut till så många helsingborgare som möjligt om var vi finns och allt vi kan hjälpa till med, säger Malin Johnsson, tillförordnad chef för kontaktcenter.

Tivolits öppettider under Hx:

Fredag 29 augusti klockan 13-19.00

Lördag 30 augusti klockan 11-19.00

Söndag 31 augusti, klockan 11-17.00

Det lilla tivolit är helt bemannat av personer som till vardags arbetar som rådgivare eller kommunvägledare på kontaktcenter.

Till kontaktcenter kan helsingborgare vända sig med alla frågor och ärenden som har med kommunen att göra. Målet är att lösa så mycket som möjligt direkt, och i annat fall sätta kunden i kontakt med rätt verksamhet.

Välkommen!

Mer information

Martin Arkel, kommunikationsansvarig Helsingborg kontaktcenter, 042-10 61 76


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

I morgon: Lyckohjul med Helsingborgsfrågor, kärlekstunnel, spöktunnel och en spådam som kan se in i besökarnas kommunala framtid. Detta och mer erbjuds alla som besöker Helsingborg kontaktcenter, vid Terrasstrappornas fot, under stadsfesten Hx.

Läs vidare »
Media-no-image

Regnbågspromenad i miniformat på Söder

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 10:20 CEST

Inför fredagens Prideparad smyckar vi övergångsstället på Södergatan vid Bollbrogatan i regnbågens färger.

- Vi ser övergångsstället som en symbolhandling där vi accepterar att ett övergångsställe kan skilja sig från den gängse normen på samma sätt som vi människor skiljer oss åt, säger Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Övergångsstället målas natten mot fredag 29 augusti.

Helsingborgs första Prideparad arrangeras fredag 29 augusti klockan 15:30. Den sker i samband med Hx och anordnas av RFSL Helsingborg. För Helsingborgs stad är detta en viktig symbolhandling i linje med Helsingborg 2035 och den gemensamma staden.

Smyckningen av övergångsstället och regnbågskuddarna är också en del i Helsingborgs stads satsning på att skapa en levande och mer pulserande stadskärna. Målet är att fler människor ska besöka stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare.

 

För information kontakta:
Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 36 81, e-post: oscar.gronvall@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Inför fredagens Prideparad smyckar vi övergångsstället vid Bollbrogatan och Södergatan i regnbågens färger.

Läs vidare »
Media-no-image

Lokalhistoriska föredrag hösten 2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 06:00 CEST

Under hösten ges tre lokalhistoriska föredrag på Dunkers kulturhus i Helsingborg, med start i september.
Föredragen samarrangeras med Helsingborgs Museiförening och Studiefrämjandet och hålls i Konsertsalen på plan 2.
Entré: 40 kronor. Med Kulturkortet: 35 kronor. Museiföreningens årskort: fri entré

Onsdag 3 september kl.18.30
Från ärans fält till slakterifabriken.
Första världskriget i veckopressen för hundra år sedan

Hösten för hundra år sedan hade första världskriget precis brutit ut. Sverige var neutralt men ändå starkt påverkat på många sätt. Med anledning av hundraårsminnet av krigsutbrottet 1914 berättar föredraget om hur världskriget skildrades från en svensk horisont då jämfört med idag. I centrum står den samtida illustrerade veckopressens olika, stundtals motstridiga, berättelser och föreställningar om kriget och dess mening. Med Lina Sturfelt, doktor i historia och lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet

Onsdag 1 oktober kl.18.30
Av samma penning Helsingborg 3 mark – Helsingborg och urbaniseringen
Utgångspunkten för Helsingborgs tidiga historia har till stora delar varit omnämndet i Knut den Heliges gåvobrev från 1085 och förebilder från högmedeltida tyska städer. Det har varit en berättelse om den tidigaste stadsbebyggelsen i högstaden på landborgen och en från 1200-talet och framåt en gradvis förskjutning av bebyggelsen ner mot stranden och lågstaden. I föredraget problematiseras denna bild. Platsen Helsingborg studeras i ett landskapsperspektiv och jämförs med utvecklingen i andra urbana orter. Utifrån dessa förutsättningar framträder ett annat förlopp. Med Joakim Thomasson, verksamhetschef för Kulturmagasinet och Fredriksdal museer och trädgårdar

Onsdag 5 november kl.18.30
Expeditioner i det förflutna
Under 1900-talets inledande decennier genomfördes omfattande fältarbeten på den svenska landsbygden då ålderdomlig bebyggelse dokumenterades av unga män som hade studerat konsthistoria, nordiska språk, folklivsforskning och arkeologi. De tog sig fram med cykel och tåg, så småningom också med bil, och fotograferade och mätte upp äldre byggnader på landsbygden som ett led i ett vetenskapligt räddningsarbete. Fältarbetena ingick i ett större sammanhang. Ambitionen var att alla spår av den – som det förmodades – försvinnande allmogekulturen skulle kartläggas, beskrivas och arkiveras. By- och bebyggelsedokumentationerna utfördes av flera olika museer och arkivinstitutioner, där Helsingborgs museum var en ambitiös aktör i början av 1920-talet. Därför finns ett rikt och omfattande bildmaterial från nordvästra Skåne som idag berättar både om det längesedan förflutna i trakten, och om 1920-talets ambitiösa kultur-historiska expeditioner. Med Karin Gustavsson, etnolog verksam vid institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet.

Arrangemangskontakt
Charlotta Jönsson
Dunkers kulturhus
+46 (0)702 61 74 07
charlotta.jonsson@helsingborg.se

Presskontakt
Tommy Esbjörnsson
tfn 042 10 49 04
tommy.esbjornsson@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Om första världskriget, om medeltiden och om expeditioner i det förflutna

Läs vidare »
X4ydo29yecmjz3kbpsen

Nya stadsdelen Oceanhamnen byggs på öar

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 15:27 CEST

På fredag den 29 augusti går den första detaljplanen för Oceanhamnen i Helsingborg ut på samråd. Den presenterar en stadsdel med bostäder, kontor, restaurang och handel. En kanal genom piren skapar den första ön i den urbana arkipelagen.

Edrmfhqaiiqkgillyulv

Illustrationer för hur stadsdelen Oceanhamnen kan utvecklas

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 13:15 CEST

Illustrationsbilder för hur Oceanhamnen kan utvecklas.

Ctpgjeqjw5gezqgdgchx

Samhällssår visas I RumEtt med politiker på plats

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 06:00 CEST

Samhällssår är en antologi med 12 kortfilmer. Helsingborgspremiären sker i RumEtt på Dunkers Kulturhus onsdagen den 3dje september kl 18 - 20. Förutom visning av alla filmerna så kommer publiken även att möta representanter för politiska partier i Helsingborg. En kväll för debatt och reflektion inför valet 2014.

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

Om Helsingborgs stad