Media no image

​Nytt avtal med HIF ger möjligheter för andra aktörer på Olympia

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 12:14 CEST

Idag presenterades de övergripande riktlinjerna för ett förslag i Fastighetsnämnden i Helsingborg avseende ett reviderat avtal mellan Helsingborgs stad och HIF.

Det nya avtalet skiljer sig i huvudsak från det existerande genom att staden får en större rådighet över arenan och genom en omstrukturering övertar hyra och ansvar för delar av anläggningen. Detta i huvudsyfte att underlätta för andra aktörer än HIF att nyttja Olympia.

I det existerande avtalet hyr fotbollsklubben HIF med både fasta och rörliga hyresnivåer hela arenan och ansvarar för drift av faciliteter, restauranger, kiosker mm samt skötsel av gräsplanen. I det nya avtalet övertar Helsingborgs stad drift, ansvar och framförallt rådighet för ca 40% av anläggningen, bland annat just gräsmattan. Som en följd av dessa förändringar hoppas parterna att HIF kan fokusera mindre på fastighetsdrift och mer på kärnverksamheten – dvs fotboll på högsta nivå.

- Olympia är Helsingborgarnas arena och vi gör dessa förändringar för att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart hyresavtal som ger staden en helt annan rådighet över ytorna samtidigt som fokus och incitament ökar för HIF att ta sig tillbaka dit de hör hemma, dvs Allsvenskan, säger Fredrik Hjort, fastighetsdirektör, Helsingborgs stad.

Avtalsförändringarna syftar i huvudsak till:

1. Att tydliggöra vilken part som ansvarar för vilka ytor

2. Att ge staden full kontroll över match- och evenemangsområden

3. Tydligare och enklare hyresavtal

- Vi är glada över det nya avtalsförslaget eftersom det ger oss större flexibilitet och är anpassat efter de behov HIF har idag och inom en överskådlig framtid, säger Mats-Ola Schulze, klubbdirektör HIF.

Några praktiska frågor återstår innan avtalet kan undertecknas. Detta förväntas ske under de närmaste veckorna.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hjort, fastighetsdirektör Helsingborgs stad

072 188 53 59 fredrik.hjort@helsingborg.se

Richard Lundberg (M), ordförande i fastighetsnämnden Helsingborgs stad

076 773 84 96 richard.lundberg@helsingborg.se

Mats-Ola Schulze, klubbdirektör HIF

070 419 94 26 mos@hif.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.

Idag presenterades de övergripande riktlinjerna för ett förslag i Fastighetsnämnden i Helsingborg avseende ett reviderat avtal mellan Helsingborgs stad och HIF.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Elever från Helsingborgs stads skolor får stipendier för sina prestationer

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 08:16 CEST

Vi är stolta över våra elever i Helsingborgs stads skolor. För att uppmärksamma och synliggöra det har barn- och utbildningsnämnden instiftat ett stipendium på 1000 kronor.

Stipendiekategorier för grundskolan 2017 är:

 • Fri nominering
 • Utmärkt kunskapsutveckling
 • Utmärkt prestation
 • Utmärkt kamrat
 • Utmärkt innovation eller entreprenörskap

Stipendiekategorier för gymnasieskolan 2017 är:

 • Fri nominering
 • Utmärkt prestation
 • Utmärkt kamrat

Välkomna att delta vid ceremonierna!

Stipendieceremonin för grundskolans stipendiater är måndag 29 maj klockan 18.00 i Rådhuset på Drottninggatan 2 i Helsingborg.

Stipendieceremonin för gymnasieskolans stipendiater är tisdag 30 maj klockan 18.00 i Rådhuset på Drottninggatan 2 i Helsingborg.

För mer information kontakta:

Christer Rasmusson, ordförande barn- och utbildningsnämnden
0732-31 13 11, christer.rasmusson@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.

Vi är stolta över våra elever i Helsingborgs stads skolor. För att uppmärksamma och synliggöra det har barn- och utbildningsnämnden instiftat ett stipendium på 1000 kronor.

Läs vidare »
Xcvvnzgz4bhannmta1x6

Rock & Recycling & RumEtt

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 06:00 CEST

Försommaren innebär ingen stiltje på RumEtt. Det blir återvunna kläder, sjuka gitarrsolon, singersongwriter på ukulele och melodiskt 70-tal. Nytt är också att RumEtt kommer att ha öppet under hela sommaren.

X84qbrx5tcjghxsjglgm

Efter tio år som hemlös hjälper han socialtjänsten

Nyheter   •   Maj 23, 2017 08:30 CEST

Bo Pettersson levde ett hårt liv som hemlös och missbrukare. Nu hjälper han socialförvaltningen att bli bättre.

Media no image

Bättre cykelväg längs Tinkarpsbacken

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 07:52 CEST

29 maj startar Helsingborgs stad ett arbete för att förlänga gång- och cykelstråket längs Strandpromenaden uppför Tinkarpsbacken. Framkomligheten är begränsad längs Drottninggatan/Sofierovägen under tiden som arbetet pågår.

Sträckan uppför Tinkarpsbacken är en del av ett av Helsingborgs huvudcykelstråk, som är extra viktiga för oss när vi prioriterar och planerar åtgärder för att göra det enklare att välja cykeln.

Det här gör vi

 • Vi bygger om gång- och cykelbanan, som blir bredare med mer plats för dig som går och cyklar. Cykelbanan dubbelriktas upp till parkeringen vid Dag Hammarskjölds väg.
 • I samband med att vi bygger om cykelvägen asfalterar vi också om hela Tinkarpsbacken, som en del i Helsingborgs stads asfaltprogram.

Så påverkas trafiken

 • Vi börjar med att fräsa bort den gamla asfalten. Den slutliga asfalteringen gör vi först när arbetet med cykelvägen är klar.
 • Medan arbetena pågår stänger vi av cykelvägen på gatans västra sida. Cyklister hänvisar vi i första hand via Dag Hammarskölds väg/Christer Boijes väg, som är närmsta väg som inte passerar arbetsområdet.
 • Bilar kan passera under hela arbetet och vi reglerar trafiken med trafikljus och/eller vakter. Framkomligheten är dock begränsad, och vi rekommenderar bilister som har möjlighet att välja en annan väg.
 • Bussarna går som vanligt, men med risk för förseningar vid vissa tider.

Om allt går som det ska är arbetena klara i slutet av juni, preliminärt före midsommar.

För mer information kontakta:Azur Kujundzic, gatuingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel 042-10 58 18, e-post: azur.kujundzic@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.

​29 maj startar Helsingborgs stad ett arbete för att förlänga gång- och cykelstråket längs Strandpromenaden uppför Tinkarpsbacken. Framkomligheten är begränsad längs Drottninggatan/Sofierovägen under tiden som arbetet pågår.

Läs vidare »
Opjw1cvom8ebge7lpgal

Så ser den typiska helsingborgsturisten ut

Blogginlägg   •   Maj 22, 2017 12:55 CEST

En person från södra Sverige, mellan 46 och 65 år, som tar bilen hit för att besöka släkt och vänner, shoppa och som stannar ungefär tre nätter. Det är den typiska Helsingborgsturisten.

Fzpo41xlbkvwzobl1cxa

Pressinbjudan: Känn på sommaren på Sundstorget

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 09:36 CEST

På onsdag 24 maj klockan 12:00 inviger vi årets blomsterprakt på Sundstorget. Blomsterarrangemanget är skapat med våra fem sinnen som tema, och vill bjuda in hela familjen till både lekfulla och rogivande sinnesupplevelser.

Gzkvxdrko1jebgmdcbn7

Helsingborgs stad öppnar evenemangsdata

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 14:01 CEST

Sveriges IT-kommun, Helsingborgs stad, lanserar nu en databas för plats- och evenemangsdata. Från databasen kan nu vem som helst ta del av- och bygga tjänster med öppen data om vad som händer i Helsingborg.

Cxzcythslbwdybllulvq

Damn! + Kristin Amparo! + Shirin! till årets Hx festival

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 08:14 CEST

Programmet inför årets Hx-festival börjar ta form. Nu är det klart att Damn!, Kristin Amparo och Shirin ger en gemensam konsert på Furutorpsplatsen under den första av Hx tre fullspäckade dagar i augusti.

Media no image

​Arbetet för en bättre badvattenkvalitet ger effekt

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 09:12 CEST

Snart är det badsäsong och idag har Havs- och vattenmyndigheten släppt årets klassificering av EU-bad i Sverige. I Helsingborg kvarstår avrådan från bad på Fria bad, men Hittarp har uppgraderats till en badplats med tillfredsställande badvattenkvalitet. Det är första gången myndigheten omklassificerar ett EU-bad och det är ett direkt resultat av Helsingborgs stads åtgärder förra året.

Havs- och vattenmyndigheten släppte sin klassificering för EU-bad idag. Klassificeringen baseras på badvattenprover tagna under åren 2013-2016. EU-badet Hittarp i Helsingborg har tidigare klassificerats med dålig badvattenkvalitet på grund av återkommande otjänliga vattenprover.

Under våren 2016 genomfördes en omfattande badvattenutredning i Helsingborg för att ta reda på varför vi har haft dåligt badvatten på två av våra badplatser. Den visade bland annat på felkopplingar i ledningar vid Hittarps bad som staden och NSVA har åtgärdat. Badsäsongen 2016 tog vi 9 vattenprover varav endast ett fick analysresultatet ”tjänligt med anmärkning”, medan övriga var ”tjänliga”. Därmed bedömdes åtgärderna ha haft en effekt.

- Det är glädjande att de åtgärder som har gjorts nu ger effekt i form av en bättre badvattenkvalitet i Hittarp. Vi fortsätter vårt arbete men måste tyvärr fortsätta avråda från bad hela säsongen på Fria bad, oavsett vad årets aktuella prover och provtagningsresultat visar, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.


EU-bad
Inom EU registrerar vi större offentliga bad som EU-bad. I Helsingborg har vi 11 EU-bad under badsäsongen 2017. På EU-baden kontrollerar vi badvattnet regelbundet och enligt vissa regler. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet finns på alla EU-bad. EU:s klassificering av badvattnet baseras på prover tagna under 2013-2016.


Läs mer om Helsingborgs badplatser på: helsingborg.se/badplatser.


För mer information kontakta:
Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 25 39, e-post: elisabet.lindberg@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.

Snart är det badsäsong och idag har Havs- och vattenmyndigheten släppt årets klassificering av EU-bad i Sverige. I Helsingborg kvarstår avrådan från bad på Fria bad, men Hittarp har uppgraderats till en badplats med tillfredsställande badvattenkvalitet. Det är första gången myndigheten omklassificerar ett EU-bad och det är ett direkt resultat av Helsingborgs stads åtgärder förra året.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • tf pressansvarig
 • onuzniskrplsqr.dwrepyxqljuiufyrkbleglou@helsqvingbtborg.se
 • 072-974 78 92

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.