Media-no-image

Helsingborg – Sveriges femte bästa miljökommun 2016

Nyheter   •   Jun 29, 2016 14:39 CEST

Resultatet i Aktuell hållbarhets årliga kommunrankning är här. Helsingborg hamnade på en hedrande femteplats bakom Västerås, Lomma, Upplands Väsby och Gävle. Med detta resultat har staden tagit ett stort kliv upp från förra årets trettondeplats. En glädjande nyhet, både för tjänstepersoner och politiker i staden.

– Jag är otroligt stolt över att vi ligger i topp bland Sveriges kommuner! Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor och detta är ett bevis på att vårt långsiktiga arbete faktiskt gett resultat, säger miljönämndens ordförande Anders Lundström (KD).

Förra året hamnade Helsingborg på plats 13, i år har staden alltså tagit ett stort kliv upp. Någon enskild orsak till det goda resultatet är svår att peka ut säger Sofie Karlsborn, miljöstrateg på miljöförvaltningen och en av de som besvarat enkäten.
– Vi har bra koll på våra största utmaningar och vi har engagerade tjänstepersoner som tillåts driva goda idéer i samråd med politiken. Dessutom är våra politiker lyhörda och visar stor tillit. Detta tror jag är den avgörande faktorn som gör att vi positionerar oss allt bättre jämfört med andra kommuner.

Enkäten som denna rankning bygger på har bestått av 19 frågor, som berör allt från köttfria dagar i matserveringar och matavfall till hållbara IT-strategier och upphandlingar. I själva rankningen har man också hämtat in uppgifter från Vattenmyndigheten, Boverket, SKL och Ekomatcentrum. 84,5 procent av landets 290 kommuner har svarat på enkäten.

Vad ska då staden göra för att nå ännu högre i framtiden?
– Vi ska fortsätta att samverka brett kring frågor som rör hållbar utveckling. Många måste få vara med och tycka och tänka – men framförallt göra, säger Sofie Karlsborn.
– Frågor som dessa är hela stadens ansvar, och vi behöver bli ännu bättre på att nå ut till de som bor och verkar i Helsingborg och göra dem intresserade och engagerade nog för att driva dessa frågor framåt tillsammans med oss som jobbar för staden.


För mer information, kontakta gärna:
Sofie Karlsborn, miljöstrateg, miljöförvaltningen
0732-31 58 93

Anders Lundström (KD), miljönämndens ordförande
070-210 49 92

Resultatet i Aktuell hållbarhets årliga kommunrankning är här. Helsingborg hamnade på en hedrande femteplats bakom Västerås, Lomma, Upplands Väsby och Gävle. Med detta resultat har staden tagit ett stort kliv upp från förra årets trettondeplats. En glädjande nyhet, både för tjänstepersoner och politiker i staden.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan angående Sverigeförhandlingen och Helsingborgs stad

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 12:47 CEST

Helsingborgs stad och Sverigeförhandlingen bjuder in till pressträff angående samtal om investeringar i infrastruktur och byggande av bostäder i Helsingborg.


Plats: Rådhuset, Borgmästarrummet, ingång från Stortorget, Helsingborg.

Tid: Fredagen den 1 juli, klockan 07:45-08:30.
Lättare frukost serveras.

Medverkande: Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad.
HG Wessberg, förhandlare, Sverigeförhandlingen.
Annika Roman, (MP), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Helsingborgs stad.
Jan Björklund, (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Helsingborgs stad.
Renée Mohlkert, utvecklingsdirektör, Helsingborgs stad.


Var vänlig och meddela om du planerar att närvara till Mattias Hennius, pressansvarig, Helsingborgs stad, telefon: 0733-61 24 77, mattias.hennius@helsingborg.se

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att förhandla om en finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken i storstadsregionerna. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder. Förhandlingen har också i uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av järnvägen i norr och ingå överenskommelser för att främja cykling. Vidare ska förhandlingen analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för Östlig förbindelse samt utreda ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Mer information: www.sverigeforhandlingen.se, twitter.com/sveforhandling

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stad och Sverigeförhandlingen bjuder in till pressträff angående samtal om investeringar i infrastruktur och byggande av bostäder i Helsingborg.

Läs vidare »
Aeo66trtt2zuq9up2zme

Press: Välkommen på pressvisning av sommarens familjeaktiviteter på Fredriksdal

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 08:30 CEST

Det är många olika familjeaktiviteter som äger rum under sommaren i natursköna Fredriksdal museer och trädgårdar. Eller vad sägs om publikfavoriten Historien får liv, som i år heter ”En glädjefull dans genom nöd och lust” och som utspelar sig under tre århundranden. Vidare arrangeras Slåtterdagen 10 juli och våra familjeveckor drar igång. Välkommen på pressvisning den 5 juli.

Mfsjqc1nx0frd9fmfrlc

Press: Välkommen på pressvisning av Rosdagarna 1/7

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 10:38 CEST

Rosdagarna på Fredriksdal museer och trädgårdar är en riktig klassiker. Årets version är inget undantag: det traditionella känns igen – men har kryddats med en rad nya spännande inslag. Det är under Rosdagarna som landets rosexperter, trädgårdsmänniskor och inspiratörer samlas på Fredriksdal. Årets Rosdagar äger rum den 2 och 3 juli. Välkommen på pressvisning 1 juli.

Arwv16srnvereovlkw2b

3x3 basket till Helsingborg i 3 år

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 09:35 CEST

Streetbasket, eller 3x3 som sporten officiellt kallas, har de senaste åren haft ett stort genombrott i Sverige. Helsingborgarna kan se fram emot att Sverigetouren i 3x3 spelas i staden de kommande tre åren.

Hvzwhoamblc6pdzfa5p5

Vinnare som börjar cykelpendla

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 09:02 CEST

Två vinnare har utsetts i tävlingen om elcyklar. Vinnarna ställer bilen och får nu hjälp i uppförsbackarna, genom motvinden, till och från jobbet. Tävlingen är en del i den regionala kampanjen Pendla med cykel, som Helsingborg, Höganäs och Ängelholm genomför i sam-arbete med Region Skåne.

Media-no-image

Klart för storsatsning på Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 08:00 CEST

Pressmeddelande: I september startar ett treårigt samverkans- och arbetsmarknadsprojekt för att fler som bor på Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal ska få arbete. Europeiska socialfonden, ESF, ger klartecken och bidrar med femton miljoner till projektet.

Arbetsmarknadsförvaltningen och de myndigheter staden ska samverka med kommer att stå för samma belopp. Satsningen är stor och riktar sig till tre stadsdelar i Nordöstra staden i Helsingborg. På Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal bor totalt 13 000 invånare.Många medarbetare och invånare kommer att engageras. Budgeten är på 31 miljoner kronor.

Arbetsnamnet på projektet är Rekrytera. För det handlar just om att få de som bor här i arbete. I de tre stadsdelarna har endast hälften av invånarna ett jobb att gå till. Utbildningsnivån är lägre än i andra delar av Helsingborg och ohälsotalen är höga.

Satsningen riktar sig till de boende i områdena. Invånarna ska vara med och utforma projektet. Tanken är också att anställa brobyggare som de boende har förtroende för.

Ett samverkanskontor kommer att öppna på Blåkullagatan 15 på Drottninghög. Där ska man kunna träffa personal från staden och andra myndigheter.

– Det är mycket glädjande att Europeiska socialfonden satsar på vårt projekt. Vi vill bygga vidare på de goda erfarenheterna från PlantEra PlantÄra-kontoret på Planteringen, där vi samverkar med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter. Fokus är att få fler i arbete genom ett ännu starkare samarbete med näringslivet. Det är också viktigt att de som bor i dessa områden får inflytande. Vi vill jobba tillsammans med dem för att kunna ta ett helhetsgrepp kring deras situation, säger Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Just nu rekryterar arbetsmarknadsförvaltningen en projektledare till Rekrytera. När hen är på plats startar projektet med en analys- och planeringsfas hösten 2016. Den 1 januari 2017 kan deltagare börja tas emot.

Kontaktpersoner:
Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, telefon 073-231 12 93
Anna-Carin Mortenlind, enhetschef och driftsansvarig för projektet, telefon 073-231 10 08

FAKTA om projekt Rekrytera
Samverkansparter i Projekt Rekrytera är Arbetsförmedlingen, Helsingborgshem, Försäkringskassan, Vårdcentralen Drottninghög och arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Andra intressenter är Drottning H, Idé A, projektet Eget Driv som Helsingborgshem driver i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen, polis, räddningstjänst, skolor, privata fastighetsägare och olika förvaltningar i staden.

Fakta Nordöstra staden
Består av tre stadsdelar: Fredriksdal, Drottninghög, Dalhem med 13 000 invånare

Andelen som förvärvsarbetar är betydligt lägre än i Helsingborg som helhet, 54 procent jämfört med 72 procent.

Cirka 2 000 är inskrivna på arbetsförmedlingen och 1 000 uppbär försörjningsstöd.

Medelinkomsten är låg, 277 900 kronor per år jämfört med 351 000 kronor i Helsingborg som helhet.

Medellivslängden är lägre än för Helsingborg i sin helhet. 78 år för män (79 i hela Helsingborg) och 81 för kvinnor (83 i hela Helsingborg).

I området finns 6 100 lägenheter. Det stora flertalet, 71 procent, är flerbostadshus med hyresrätt.

Källa: Helsingborgs stad

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

I september startar ett treårigt samverkans- och arbetsmarknadsprojekt för att fler som bor på Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal ska få arbete. Europeiska socialfonden, ESF, ger klartecken och bidrar med femton miljoner till projektet.

Läs vidare »
Media-no-image

Helsingborg bidrar till smartare välfärd

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 08:01 CEST

Helsingborgs stad har valts ut för att delta i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) förändringsledningsprogram ”LEDA för smartare välfärd”. Syftet med programmet är att öka hastigheten, nyttan och kvalitéten i införandet av digitala lösningar.

SKL har valt ut 10 kommuner inom området ”Hälsa och omsorg i en digital värld” där de ser Helsingborgs erfarenheter kring hälsa och omsorg som verkliga bidrag i processen, och att staden är en del i laget där deltagarna kan lära känna varandra och utvecklas vidare. SKL har först och främst fokuserat på kommunernas olika erfarenheter och attityder, men också på storlek och regional spridning. Övriga kommuner som är utvalda är: Göteborg, Halmstad, Karlskrona, Malmö, Östersund, Skellefteå, Sollentuna, Trelleborg, Vara och Västerås.

SKL har valt Helsingborg bland annat för:

  • Vård och omsorg i framtidens Helsingborg (bloggen Voffra) arbete med digitaliseringens möjligheter för delaktighet och aktivitet, effektiva arbetsmetoder, kompetensutveckling, självständig livsstil.
  • E-learning som metod visar tydliga resultat på effektivitet.
  • Har som metod att dela digitalt i till exempel sociala medier.

– Vi ser detta som ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt arbete med digitalisering. Det är viktigt att vi hänger med i utvecklingen av välfärdsteknologi. Genom programmet har vi möjlighet att ta del av det senaste inom området, lära av andra samtidigt som vi kan dela med oss av våra erfarenheter, säger Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

Inom LEDA kommer kommunerna att få stöd i sitt arbete med digitalisering genom att ta del av varandras framgångar och lärdomar och hitta nya vägar framåt. Tillsammans ska kommunerna arbeta fram ett koncept för att effektivisera arbetet med digitalisering inom alla kommuner i Sverige. Den första träffen är i september 2016.

Bakgrund
LEDA är ett program om att leda utveckling i en föränderlig värld. Programmet ska identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som står i vägen.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. För att nå denna vision behöver ett långsiktigt arbete göras inom vården och omsorgen. LEDA är ett steg i detta långsiktiga arbete.

Mer information
Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 39 39, e-post: britt-marie.borjesson@helsingborg.se

Cecilia Krondell Röstin, kommunikationschef, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 36 89, e-post: cecilia.krondellrostin@helsingborg.se

Mer information om LEDA finns på SKL´s webbplats,

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stad har valts ut för att delta i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) förändringsledningsprogram ”LEDA för smartare välfärd”. Syftet med programmet är att öka hastigheten, nyttan och kvalitéten i införandet av digitala lösningar.

Läs vidare »
Cqylnvtgyfuaaqew9bda

Sommarkonserter mot Öresund

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 06:00 CEST

Sommaren i Helsingborg brukar innebära konserter på Dunkers trappor mot sundet. Så även i sommar. Det blir sjung med de gamla kompisarna Pettsson och Findus, storbandsjazz, klassiska pärlor, klezmer möter romskt och ett äkta brassband.

Cgr1minjf6an2xfzsvzr

Undersökning av det sibiriska korkträdet i Öresundsparken

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 16:01 CEST

​Just nu undersöker vi det vackra sibiriska korkträdet (Phellodendron amurense) i Hälsobacken vid Sofiakällan. De senaste åren har det verkat som att trädet inte mått riktigt bra och vi tittar därför på hur vi kan få det att må bättre igen.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig för Helsingborgs stad
  • maxyhtslttrfwrias.pnkjhenndziuyzmwpipegzozyyacs@heaglsinlkjkgbxqorg.se
  • 0733-612477

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.