Media-no-image

De får Helsingborgs stads miljöpris 2014

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 13:56 CET

Fredrik Jansson, initiativtagare till företaget Helsingborg by bike, tilldelas Helsingborgs stads miljöpris 2014. Miljöpriset för barn och unga går till eleverna i Hållbarhetsrådet på Nicolaiskolan.

Miljönämndens motivering för Helsingborgs miljöpris lyder: Pristagaren har med sitt engagemang inspirerat helsingborgare till en hållbar livsstil som leder till både bättre hälsa och miljö. Med hängivenhet och entusiasm har han lyft fram cykeln som det givna valet för motion, transport och turism. Genom sina initiativ som Sundstrampet, Helsingborg by bike samt torsdagscyklingar bidrar pristagaren till att sätta Helsingborgs stad på cykelkartan. Därför går årets miljöpris till cykelentusiasten Fredrik Jansson.

– Fredrik Janssons affärsidé är en god insats för att minska Helsingborgs miljöpåverkan. Stadens miljöpris ska ses som en uppmuntran och en sporre till fortsatt arbete, och samtidigt inspirera fler till att starta nya miljösmarta företag, säger Anna Jähnke, miljönämndens ordförande.

Sedan 2012 delar staden även ut ett miljöpris till barn och unga. Årets pristagare är eleverna i Hållbarhetsrådet på Nicolaiskolan. Miljönämndens motivering lyder: Pristagarna för stadens miljöpris för barn och unga arbetar dagligen för att uppfylla stadens miljömål ”Barn och ungdomar ska ges kunskap och vägledning för att kunna välja en miljöriktig livsstil”. Genom sitt arbete sprider de kunskap och hjälp till smarta val om hållbart resande, minskning av avfall, effektivare energianvändning samt hållbar konsumtion. Deras arbete sporrar andra till bra miljöval i vardagen. 

Helsingborgs stads miljöpris instiftades 2008 i syfte att stimulera miljöengagemanget bland stadens invånare, organisationer och företag. Prissummorna är på vardera 25 000 kronor.


För mer information, kontakta gärna:
Anna Jähnke, ordförande i Miljönämnden i Helsingborgs stad
Tel 042-10 53 65

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Fredrik Jansson, initiativtagare till företaget Helsingborg by bike, tilldelas Helsingborgs stads miljöpris 2014. Miljöpriset för barn och unga går till eleverna i Hållbarhetsrådet på Nicolaiskolan.

Läs vidare »
Media-no-image

Bättre ekonomiska förutsättningar för skolorna i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 20:59 CET

På torsdagskvällen klubbade barn- och utbildningsnämnden igenom mål och ekonomi för 2015. Beslutet innebär bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheterna och fortsatt fokus på IKT och språklig utveckling i skolan.

Bättre ekonomiska förutsättningar
En del av beslutet gäller de ekonomiska förutsättningarna, och de gäller för både kommunala och fristående verksamheter. Här syns det tydligt att staden satsar på skolan. Förskolepengen och skolpengen höjs med 4% för alla. För de yngre barnen höjs förskolepengen dessutom med hela 6%.

- Vi har kunnat ge mer pengar till våra barn och elever varje år, men detta är en jämförelsevis stor höjning, säger nämndens ordförande Christer Rasmusson. Det ger verksamheterna bättre förutsättningar att fortsätta med sitt redan goda arbete.

Fortsatt fokus på det som fungerar
I beslutet pekar nämnden också på ett antal fokusområden. Satsningar på språkutvecklande arbetssätt och IKT-utveckling gjordes redan förra året, och då de visar goda resultat ligger de kvar även 2015.

En av satsningarna har varit genrepedagogik. Det är ett språkutvecklande arbetssätt som fungerar framför allt i skolor där eleverna har många olika modersmål. Eleverna visar på en signifikant ökad språkförståelse vilket hjälper dem att lättare förstå och ta till sig skolans alla andra ämnen.

Beslutet innebär också en viss utökning av Elevhälsan samt satsningar på fritidshemmen. Förutom detta höjs också elevpengen för att våra nyanlända helsingborgare ska få så bra förutsättningar som möjligt att snabbt komma in i skolarbetet.

Ett ständigt lärande – inte bara för våra elever
Satsningarna på att använda teknik i undervisningen innebär att även pedagogerna är i ett ständigt lärande. I september 2014 startade Pedagog Skåne Nordväst, en webbplats för pedagoger av pedagoger. Här finns inspiration och konkret stöd i processen att digitalisera undervisningen.

- Det är klokt att fortsätta satsa på det som fungerar, säger Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör i Helsingborgs stad. Och vårt målinriktade arbete med digitalisering i våra skolor har varit en stor hjälp när vi tagit emot våra nya helsingborgare. Med en lärplatta i hand har de snabbt kunnat göra sig förstådda och pedagogerna har kunnat jobba med både språk och lärande från dag ett.

För mer information

Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör
Telefon 042-10 54 67
Epost ing-marie.rundwall@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

På torsdagskvällen klubbade barn- och utbildningsnämnden igenom mål och ekonomi för 2015. Beslutet innebär bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheterna och fortsatt fokus på IKT och språklig utveckling i skolan.

Läs vidare »
Media-no-image

Projektet Drottninggatan/Järnvägsgatan

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 08:15 CET

Helsingborgs stad har tillsammans med olika konsultteam arbetat fram ett förslag på hur framtidens Drottninggatan/Järnvägsgatan kan se ut. Parallellt har staden, med hjälp av externa experter, tagit fram trafiksimuleringar och trafikprognoser. I nästa fas behöver stadsförnyelseprojektet studera olika trafikeffekter för att det ska bli en bra helhetslösning för Helsingborg.

Kommunfullmäktige beslutade 2013 att Drottninggatan och Järnvägsgatan ska byggas om med separata bussfiler i mitten av gatan. Samtidigt ska gatan rustas upp och målet är att Drottninggatan/Järnvägsgatan ska bli en gata där människor trivs och vill vara. Ombyggnaden ska skapa ett mänskligt och grönt stråk med bättre luft och färre bilar.

Helsingborgs stad har med hjälp av fyra konsultteam arbetat fram utformningsförslag för Drottninggatan/Järnvägsgatan. Teamet WSP/Schönherr har sammanfattat arbetet och de olika idéerna i ett förslag, som är beskrivet utifrån 4 perspektiv: helhet, trafik, design och genomförande. I arbetet har Skånetrafiken och Citysamverkan medverkat.

- Det är oerhört värdefullt att ha med andra parter i processen. Genom Citysamverkan har vi kunnat få med synpunkter och idéer från både handlare och fastighetsägare, säger Marie Holmqvist, projektchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

De analyser av trafiksimuleringar och trafikprognoser som gjorts visar att en ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan påverkar trafikflödena i andra delar av staden. För att ge bra förutsättningar för framtidens Drottninggatan/Järnvägsgatan behöver konsekvenserna längre ut i trafiksystemet studeras så att inte kollektivtrafiken fastnar där. Stadsbyggnadsnämnden avser därför att från kommunfullmäktige begära tid för ett fördjupat analysarbete. Frågan ska tas upp i stadsbyggnadsnämnden i januari 2015 för att därefter skickas vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt ställningstagande.

- Som exempel ser vi att belastningen på Bergaliden, Trädgårdsgatan och Hälsovägen ökar. För att kunna hantera dessa konsekvenser behöver vi utreda vidare vilka ombyggnadsinsatser utanför Drottninggatan/Järnvägsgatan som är nödvändiga för att säkra en bra trafikmiljö samt i vilken ordning ombyggnaderna bör göras, säger Marie Holmqvist.

- Med ombyggnaden av Drottninggatan/Järnvägsgatan vill vi skapa en bra och hållbar lösning för staden som helhet. Vi vill också måna om den positiva trend som cityhandeln nu uppvisar, säger Marie Holmqvist.

Under 2015 påbörjas ombyggnaden av en del av Järnvägsgatan i samband med byggnationen av den nya entrén till Helsingborg C.

För information kontakta:
Marie Holmqvist, projektchef på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 59 72, e-post: marie.holmqvist@helsingborg.se

Magnus Jälminger, stadsbyggnadsnämnden ordförande
Tel: 042-10 39 91, e-post: magnus.jalminger@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

​Helsingborgs stad har tillsammans med olika konsultteam arbetat fram ett förslag på hur framtidens Drottninggatan/Järnvägsgatan kan se ut. Parallellt har staden, med hjälp av externa experter, tagit fram trafiksimuleringar och trafikprognoser. I nästa fas behöver stadsförnyelseprojektet studera olika trafikeffekter för att det ska bli en bra helhetslösning för Helsingborg.

Läs vidare »
Pemxp9nqgywadqgwvdwo

Pressinbjudan: Drömskogar och minimångfaldsinsektshotell visas på Fredriksdal

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 07:00 CET

1 500 fjärdeklassare i Helsingborg har föreställt sig sin drömskog och resultatet visas på en utställning i Herrgården på Fredriksdal. Kommunalråd Maria Winberg Nordström inviger utställningen onsdagen den 17 december kl. 10:00 tillsammans med elever från Centrumskola, Helsingborgs första friskola. Välkommen!

Media-no-image

​​​​​​Kontaktcenter stänger för kvällen

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 20:31 CET

Nu stänger Helsingborg kontaktcenter sin stormjour, men öppnar åter i morgon lördag.

Den extra öppethållningen hos Helsingborg kontaktcenter avslutas vid klockan 20.30. Där har fem personer varit i extra beredskap sedan klockan 17 för att ta emot felanmälningar och informera.

- Det har varit en lugn kväll med mycket få samtal. Vi ser ingen anledning att förlänga den särskilda beredskapen då SMHI nu meddelat att det värsta är över för vår del av Skåne. Räddningstjänsten har också avvecklat sin särskilda beredskap, säger kontaktcenterchef Soraya Kabele-Senya.

I morgon lördag håller dock kontaktcenter öppet mellan 8.00-15.00, i stället för som vanligt (10.00 15.00).

Mer information
www.helsingborg.se/kontaktcenter

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Nu stänger Helsingborg kontaktcenter sin stormjour, men öppnar åter i morgon lördag.

Läs vidare »
Media-no-image

Kontaktcenter förlänger telefontider på grund av stormen

Nyheter   •   2014-12-12 13:56 CET

Med anledning av den befarade stormen håller kontaktcenter sina telefoner öppna under fredagskvällen. Planen är också att öppna tidigare under lördagen för att ta emot felanmälningar.

Vanligtvis har kontaktcenter öppet till klockan 17.00 på fredagar. Men i kväll är ingen vanlig kväll.

- Skåne har en klass 2-vädervarning med starka vindar vilket kan ställa till mycket oreda i stadsmiljön. Vi har därför beslutat ha telefonerna öppna på telefonnummer 10 5000 för ringande allmänhet fram till att det värsta är över, säger Soraya Kabelele-Senya, chef för kontaktcenter.

Telefonservicen öppnar också tidigare på lördagen.

- På lördagar brukar vi öppna klockan 10 och stänga klockan 15. Men i morgon öppnar vi telefonerna redan klockan 8. Vi tror att många felanmälningar är att vänta då dagsljuset kommer, säger Soraya Kabelele-Senya.

Vid behov kommunicerar även kontaktcenter via stadens facebooksida. Information om stormen finns också på helsingborg.se.

Mer information
Martin Arkel, kommunikatör Helsingborg kontaktcenter, 0702-81 61 76
042-10 5000 Helsingborg kontaktcenter
www.helsingborg.se

Med anledning av den befarade stormen Alexander håller kontaktcenter sina telefoner öppna under fredagskvällen. Planen är också att öppna tidigare under lördagen för att ta emot felanmälningar.

Läs vidare »
Suzey1wax5k1mz20j8ya

Skånska mikrolån hjälper utländska kvinnor starta företag

Nyheter   •   2014-12-11 17:02 CET

Mikrolån till kvinnor som vill starta eget företag är ett välkänt begrepp i tredje världen, men att konceptet – för första gången i Sverige – även stöttar nya företag i Helsingborg är det färre som känner till.

Media-no-image

Helsingborgs kulturnämnd utser 2014 års kulturstipendiater

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 17:00 CET

Helsingborgs kulturnämnd delar ut kulturstipendium för insatser inom kulturområdet. Stipendiet är en stöttning och uppmuntran till fortsatt konstnärligt skapande för unga. Kulturstipendiet delas ut till personer som är födda eller bosatta i Helsingborg eller vars verksamhet har anknytning till staden. Prissumman beslutas av kulturnämnden och kan fördelas genom ett eller flera stipendier.

2014 års kulturstipendiater i Helsingborg är serietecknare och ordkonstnär Cecilia Stanley och konstnär Lilli Malmberg

Motivering Helsingborgs stads kulturstipendium 2014
Cecilia Stanley född 1994

Cecilia Stanley får Helsingborgs Kulturstipendium 2014 för att hon med bild och det skrivna ordet berättar spännande om livets stora frågor.

Cecilia är född och uppvuxen i Helsingborg. Hon blev redan som 13-åring engagerad att skriva krönikor i tidningen City Helsingborg. Under gymnasietiden vann hon Kungliga Operans poesitävling för unga. Sjutton år gammal blev Cecilias novell ”Kokong” utvald bland 600 bidrag och nominerades till lilla Augustpriset.

Serier är en av de uttrycksformer som Cecilia använder. I början av 2013 representerade hon Sverige i ett seriesamarbete mellan länderna runt Baltikum. Cecilia är verksam i tidningen ”Skånes Fria” som serietecknare.

Cecilia är en lovande ung serietecknare som träffsäkert berättar om vardagens små företeelser med humor, ofta i lite svartare nyanser. Hon har sällsynt stark drivkraft att berätta med en spännande förmåga att kombinera konst och det skrivna ordet.

Hennes goda förmåga att ta sig fram på egen hand borgar för en fortsättning på den konstnärliga utvecklingen där berättelser tar form i både ord och bild. Vi ser fram emot att få följa Cecilias verksamhet framöver.

Motivering Helsingborgs stads kulturstipendium 2014
Lilli Malmberg född 1988

Lilli Malmberg får Helsingborgs Kulturstipendium 2014 för att hon i sitt konstnärskap på ett konsekvent och personligt vis skapar sina inre världar och vågar följa sin egen intuitiva väg.

Lilli är född och uppvuxen i Helsingborg och har under våren 2014 tagit sin kandidatexamen i fri konst från Umeå Konsthögskola. Numera bor hon återigen i Skåne och har under senare år haft utställningar runt om på gallerier och konsthallar i trakten.

Lilli jobbar med en mängd olika uttryck - video, foto, broderi och performance för att nämna några. Hon rör sig i gång på gång i gränslandet mellan illusion och konstruktion och relaterar ofta till tiden i sina verk.

Av enkla material bygger hon upp sina arkitektoniska scenografier som bildar världar av inre rum dit vi färdas i videoverken - mycket långsamt framåt. Rummen är obefolkade, ödesliga och tomma. Här står tiden still. Det är suggestivt, stämningsfullt, vackert men också ödsligt och hotfullt.

Det är med stort intresse och spänning vi ser fram emot att följa detta konstnärskap vidare.

För att se tidigare års stipendietagare se följande länk: Kulturstipendium Helsingborg

Vad: Utdelning av Helsingborgs kulturstipendier
Var: Dunkers kulturhus
När: 11 december 2014 klockan 17.00
Mer information och kontakt: Birgitta Killander, Strategisk utvecklare kulturförvaltningen. 070-210 50 83 eller birgitta.killander@helsingborg.se

Bilder? dennis.nilsson@helsingborg.se 

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Dunkers kulturhus 11 december 2014 klockan 17.00 Helsingborgs kulturnämnd delar ut kulturstipendium för insatser inom kulturområdet. Stipendiet är en stöttning och uppmuntran till fortsatt konstnärligt skapande för unga. Kulturstipendiet delas ut till personer som är födda eller bosatta i Helsingborg eller vars verksamhet har anknytning till staden.

Läs vidare »
Oqplffblru6jspomvnsc

55 000 barn kan inte ha fel – LORANGA! LORANGA! åker på turné

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 10:35 CET

Var dina barn inte några av de ca 55 000 som lekte, utforskade, klättrade och lärde med hela kroppen i Barbro Lindgrens värld på Dunkers kulturhus i Helsingborg? Eller du hann kanske bara gå en gång? Det är lugnt. Den Väldigt stora utställningen åker nämligen på turné runt om i vårt land.

Media-no-image

Geoteknisk och hydrogeologisk undersökning i Landborgen

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 08:41 CET

Helsingborgs stad utreder förutsättningarna för en ny koppling till centrum för gående och cyklister och ett parkeringsgarage i Landborgen. Som en del i utredningsarbetet ska staden genomföra en geoteknisk och hydrogeologisk undersökning i Landborgen. Undersökningen påbörjas 12 december.

Kommunfullmäktige har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett nytt garage i Landborgen tillsammans med en ny koppling till centrala Helsingborg. En viktig del i den förundersökning som pågår handlar om att undersöka vattenflöden och vilken inverkan projektet skulle få på Landborgen. Med start 12 december genomförs därför provborrningar vid kopplingens tänkta placering vid Rosenträdgården. Borrningarna avslutas under vecka 51. En arkeolog kommer att följa arbetet.

- Vi utför provborrningarna för att närmre kunna bestämma om det är tekniskt möjligt att bygga i Landborgen samt bilda oss en uppfattning om kostnaden. Resultatet av undersökningarna är viktig kunskap till den förundersökning som ska ligga till grund för kommande ställningstagande, säger Martin Warmark, trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Inför undersökningen flyttas en del växter i Rosenträdgården för att sedan kunna placeras tillbaka alternativt ersättas. Flytten kommer att ske med stor försiktighet och under överinseende av stadsträdgårdsmästare Martin Hadmyr.

- Rosenträdgården är en av stadens gröna pärlor och vi kommer att genomföra arbetet med stor försiktighet, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare.

Utredningen Stadsutveckling Landborgen ska vara klar senvår 2015.

För information kontakta:
Martin Warmark, trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 86, e-post: martin.warmark@helsingborg.se


Om Stadsutveckling Landborgen
Kommunfullmäktige har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda vidare hur Helsingborgs stadskärna kan bli mer tillgängligt och ge bättre förutsättningar för stadslivet genom en ny koppling till centrum för gående och cyklister. Det förslag som utreds kallas Stadsutveckling Landborgen och innehåller följande:

  • ny koppling till centrum för gående och cyklister, som förenklar för de som bor och arbetar ovanför Landborgen att åka kollektivt via Knutpunkten samt ta sig till exempelvis Lasarettet, skolor och Olympiaområdet
  • centralt parkeringsgarage som avlastar city från biltrafik
  • väderskyddad cykelparkering
  • trygg och tillgänglig hiss
  • utveckling av Rosenträdgården, Billeplatsen och Himmelriksgränd och samtidigt förbättring av Landborgskantens ekologiska kvaliteter.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stad utreder förutsättningarna för en ny koppling till centrum för gående och cyklister och ett parkeringsgarage i Landborgen. Som en del i utredningsarbetet ska staden genomföra en geoteknisk och hydrogeologisk undersökning i Landborgen. Undersökningen påbörjas 12 december.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig för Helsingborgs stad
  • pzmapytthiias.hehgylnniucaids@owheeylsingbmtxdorg.ipse
  • 0733-612477

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.