Rvm91l83wqlnsmjky1a8

Pressinbjudan: ​Gymnasieelever belyser rätten att inte kränkas

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 11:54 CEST

​Gymnasieelever från Thoren Business School har tagit fram en utställning som handlar om rättvisa och mänskliga rättigheter utifrån temat Rätten att inte kränkas. Välkomna att medverka när eleverna som tagit fram utställningen inviger kuberna på fredag, den 29 maj, klockan 11:00 på Sundstorget.

Cqmlqeimxonfcegdwhwi

Pressvisning av internationella gatuteaterfestivalen Passage15 i Helsingborg och Helsingör

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 09:26 CEST

Danmarks sak är vår. Åtminstone en gång om året när Helsingör teater och Dunkers kulturhus arrangerar gatuteaterfestivalen Passage. I år invigs de 4 teaterfyllda festivaldagarna i Helsingborg. 3 juni klockan 10.00 på Dunkerstrapporna mot sundet hålls en pressvisning av den elfte upplagan av Passage.

Media-no-image

Riktlinjer för kulturförvaltningens uthyrningsverksamhet slås fast

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 08:55 CEST

Kulturförvaltningen har tidigare i år fått kritik för sina anvisningar som avgör vem som får hyra lokaler och hålla arrangemang på förvaltningens institutioner. Bland annat fick Helsingborgs bibliotek kritik för att anvisningarna inte stämde överens med bibliotekslagen. Kulturnämnden har nu beslutat om nya riktlinjer.

2014 upprättade kulturförvaltningen anvisningar för uthyrning av lokaler till externa arrangemang. Dessa anvisningar var generella för förvaltningen och kunde tolkas som att de gick emot några av de verksamhetsuppdrag förvaltningens institutioner har. Framförallt fanns det motsättningar i förhållandet mellan förvaltningens anvisningar och bibliotekslagen.

Kulturförvaltningen har arbetat fram nya riktlinjer som kulturnämnden beslutade om den 21 maj 2015. Kulturdirektör Bibi Hidén kommenterar arbetet:

– Det fanns ett behov av att se över och uppdatera riktlinjerna för uthyrningsverksamhet så att de överensstämmer med mål, värderingar och lagstiftning. Riktlinjerna har nu beslutats i kulturnämnden och kommer fungera som ett stöd för att personalen ska fatta beslut baserade på demokratiska normer utifrån de lagar, författningar och riktlinjer som finns.


Bibi Hidén menar vidare att:

– De förbättrade riktlinjerna innebär en mer öppen och bred uthyrningsprincip än tidigare. I första hand är det personalen som med stöd av riktlinjerna fattar beslutet om uthyrning. I andra hand är det verksamhetschefen och i tredje hand är det ett beslut för kulturdirektören. Vi ska som förvaltning värna om yttrandefriheten och erbjuda demokratiska mötesplatser. Nu har vi riktlinjer som öppnar upp för det och som stänger ute de fall där diskriminering och hets mot folkgrupp är en del av agendan.

Kulturförvaltningens riktlinjer för uthyrning (reviderat underlag) kan läsas på helsingborg.se. Under vecka 22 kommer dokumentet att färdigställas och publiceras i stadens diarier.

Kontakt: Kulturdirektör, Bibi Hidén. 0733-61 31 37 eller bibi.hiden@helsingborg.se

Presskontakt: Dennis Nilsson, Pressansvarig kulturförvaltningen. 042-10 42 32 eller dennis.nilsson@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Riktlinjer för kulturförvaltningens uthyrningsverksamhet slås fast Kulturförvaltningen har tidigare i år fått kritik för sina anvisningar som avgör vem som får hyra lokaler och hålla arrangemang på förvaltningens institutioner. Bland annat fick Helsingborgs bibliotek kritik för att anvisningarna inte stämde överens med bibliotekslagen. Kulturnämnden har nu beslutat om nya riktlinjer.

Läs vidare »
Media-no-image

​​Gång- och cykeltunnel vid Ringstorpsvägen i Helsingborg byggs 2017

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 12:46 CEST

Trafikverket och Helsingborgs stad har beslutat att flytta bygget av gång- och cykeltunneln vid Ringstorpsvägen ett år framåt, till våren 2017. Anledningen är att projektet inte kommit så långt att vi kan handla upp entreprenör och börja bygga under 2016.

En av de plankorsningar som kommer att byggas om på sträckan för dubbelspårsutbyggnaden mellan Helsingborg (Romares väg) och Ängelholm är en gång- och cykeltunnel vid Ringstorpsvägen i Helsingborg. Helsingborgs kommun bekostar ombyggnaden som kommer att göras innan bygget av dubbelspåret börjar.

- Den senarelagda byggstarten innebär att vi kan vänta in projekteringen av dubbelspåret Ängelholm - Helsingborg. Vi behöver veta exakt var spåren ska ligga. Även placeringen av bullerskydd utmed järnvägen är viktig att ta hänsyn till vid utformningen av gång- och cykeltunneln, säger Torgny Johansson, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Vi planerar att börja bygga gång- och cykeltunneln under våren 2017.

För mer information kontakta:
Torgny Johansson, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad
Tel: 042-10 74 95, e-post: torgny.johansson@helsingborg.se

Maria Wedin, projektledare på Trafikverket
Tel: 010-123 73 12, e-post: maria.wedin@trafikverket.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Trafikverket och Helsingborgs stad har beslutat att flytta bygget av gång- och cykeltunneln vid Ringstorpsvägen ett år framåt, till våren 2017. Anledningen är att projektet inte kommit så långt att vi kan handla upp entreprenör och börja bygga under 2016.

Läs vidare »
V1hcwfcvnijz7vkjuyff

Helsingborg bidrar till ökad turismomsättning i Skåne

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 18:51 CEST

​Den totala turismomsättningen för Skåne ökade med 5,9 procent 2014, visar HUI Research’s nya rapport. Även antal arbetstillfällen ökar. Helsingborgs stad bidrar till utvecklingen, eftersom turismomsättningen i staden ökade från 4 919 miljoner kronor till 5 101 miljoner kronor 2014 – en ökning med 3,7 procent.

Sl8trh2delfdwmal9usn

Fyra år med PlantEra PlantÄra

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 10:28 CEST

Det har gått fyra år sedan samverkansprocessen PlantEra PlantÄra startade på Planteringen. Satsningen har gett många människor som bor i området jobb och bättre hälsa men även skapat en positiv utveckling för stadsdelen.

Media-no-image

Still Here – musik, dans, film och spoken words

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 06:00 CEST

Lördag 30 maj 13:00 – 16:00
Dunkers kulturhus, Helsingborg

Dunkers tar steg två i ett projekt som handlar om att tolka och beskriva Hip Hop-kulturen. Den här lördagen blir det öppet dansgolv, musik, filmpremiär och spoken word.

I december 2014 hölls föreställningen ”We Are Here” på Dunkers. ”We Are Here” utgick från boken ”Can't Stop Won't Stop: A History of the Hip-Hop Generation” av Jeff Chang, som dessutom finns att läsa på Dunkers Kulturoteket. Boken anses som den mest faktamässiga och trovärdiga historieboken om Hip Hop.
Ungdomarna som framförde föreställningen har fortsatt att arbeta med ”Can't Stop Won't Stop”. Så nu kommer de tillbaka 6 månader senare med föreställningen ”Still Here” som handlar om varför musiken och dansen har så storbetydelse i deras liv.
Deltagarna är från Helsingborg och Malmö.

Dagens program
13.00 Öppet dansgolv. RumEtt.
14.00 Premiärvisning av dokumentärfilmen ”Sobre las nubes ”av h9. En minidokumentär om dans. 30 min. RumEtt .
15.00 Föreställningen ” Still Here”. 45 min. Teatersalen.

Arrangemangskontakt
Bogdan Bizic
Projektledare Bilda
bogdan.bizicatc@gmail.com
073-565 18 37

Moncef Henaien
Filmskapare Sobre las nubes
076-262 57 55

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Dunkers tar steg två i ett projekt som handlar om att tolka och beskriva Hip Hop-kulturen. Den här lördagen blir det öppet dansgolv, musik, filmpremiär och spoken word.

Läs vidare »
Media-no-image

Helsingborgs stad arbetar för bra badvatten

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 17:48 CEST

I dag har vi i media kunnat läsa att Helsingborgs stad avråder från bad vid Fria bad och Vikingstrand till följd av förhöjda bakteriehalter. Detta utifrån en klassificering från EU. I dagsläget finns inget som talar för att Fria bad eller Vikingstrand har sämre vatten än något annat bad.

Att badvattnet vid Fria bad och Vikingstrand i Helsingborg klassificerats som dåligt, grundar sig på vattenprover från de fyra senaste åren – 2011-2014. Eftersom flera dåliga prov under 2013 drar ner klassificeringen, ska kommunen – enligt EU-regler – avråda från bad, oavsett hur årets provtagningsresultat blir.

Det finns olika faktorer som kan påverka badvattenkvaliteten. Den vanligaste orsaken till sämre vattenkvalitet är stora regnmängder under en längre period, eftersom regnvattnet kan föra med sig föroreningar från land ut i havet.

Varför mätningarna visat på ett sämre vatten är svårt att säga, eftersom det finns mycket, både på land och till sjöss, som kan påverka badkvaliteten.

– Kraftiga regn, som leder till att enorma mängder regnvatten når havet via dagvattenledningarna, kan påverka vattenkvaliteten då dagvattnet för med sig smuts från gator och liknande, säger Pär Gustafsson, avdelningschef Avloppsrening på NSVA som sköter VA-verksamheten i Helsingborgs stad och tillägger att NSVA därför under lång tid arbetat med att minimera riskerna.

Även avloppspumpstationer och reningsverk får ta emot mycket vatten i samband med kraftiga regn. Vid extrema situationer finns det nödavlopp som delar av vattnet kan släppas ut via. Dessa avlopp går några hundra meter ut i sundet och tidigare utredningar har visat att havsströmmarna på det avståndet från stranden för vattnet vidare bort från land.

– Helsingborgs stad och NSVA jobbar ständigt med att skapa förutsättningar för att dagvattnet ska vara så rent som möjligt. Det sker dels genom information till allmänheten om att vara rädd om vårt dagvatten, dels genom att skapa dammar där vattnet kan renas naturligt av växter, avslutar Pär Gustafsson.

Samtliga föroreningar var kortvariga och i dagsläget finns inget som talar för att det är sämre att bada vid Fria bad eller Vikingstrand än vid något annat bad. Svar på badvattnets faktiska kvalitet kan enbart aktuella mätningar ge.

Målsättningen är att de första proverna tas i början av juni. Information om vattenkvaliteten vid våra badplatser finns på:

http://www.helsingborg.se/startsida/bo-bygga-och-miljo/vatten-och-avlopp/badvattenkvalitet/


För mer information: Pär Gustafsson, avdelningschef Avloppsrening NSVA, tel 010-490 97 87, e-post par.gustafsson@nsva.se

Läs mer om NSVAs arbete på www.nsva.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

​I dag har vi i media kunnat läsa att Helsingborgs stad avråder från bad vid Fria bad och Vikingstrand till följd av förhöjda bakteriehalter. Detta utifrån en klassificering från EU. I dagsläget finns inget som talar för att Fria bad eller Vikingstrand har sämre vatten än något annat bad.

Läs vidare »
L5pftn9fc9pbxo66xb2k

Fria Viljor - en föreställning på stadsteatern om och av unga i Helsingborg

Nyheter   •   2015-05-22 13:46 CEST

Under förra året spelades musikalen Pelle Erövraren på Helsingborgs stadsteater. En berättelse om unge Pelle och hans far som flyr till ett annat land för att där försöka erövra en ny framtid. Precis som många som kommer till oss i Helsingborg. I föreställningen Fria Viljor berättar de tillsammans med fler unga i Helsingborg om hur det är att erövra sin framtid.

Media-no-image

Utökning av demensplatser på vårdboende

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 08:03 CEST

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att utöka antalet demensplatser på Pålsjö Park - Romares väg 14 A, Elinebo – Domaregatan 1, Fullriggaren – Kielergatan 19-21 och f.d. Kungshult - Patronens väg. Totalt är det en ökning med 61 platser.

Det finns behov av att utöka den specialiserade vården för de med svårare demenssymptom eftersom antalet personer med demenssjukdom kommer att växa.

Genom att flera av stadens vårdboenden får demensplatser kan personer med diagnosticerad demenssjukdom få den kvalificerade omsorg de behöver och har rätt till.Skillnaden mellan vanliga platser på vårdboende och platser för demenssjuka i Helsingborg är att miljön är mer tillåtande och bekräftande. På demensplatserna görs även särskilda utbildningsinsatser i demensvård för personalen. Samtliga av de fyra vårdboendena ligger i markplan med utgång till trädgårdar som är kringbyggda.

För ytterligare information
Maria Nilsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Telefon: 0768-890 414, e-post: maria.nilsson1@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att utöka antalet demensplatser på Pålsjö Park - Romares väg 14 A, Elinebo – Domaregatan 1, Fullriggaren – Kielergatan 19-21 och f.d. Kungshult - Patronens väg. Totalt är det en ökning med 61 platser.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig för Helsingborgs stad
  • wycpmattiawds.hehcnnaiiuakhps@crhelsingbzodeorxnzlg.fosvhbpkflse
  • 0733-612477

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.