Rosdagar på Fredriksdal

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 15:24 CEST

30 juni – 1 juli. 10:00-17:00 Precis som våren kommer Fredriksdals Rosdagar varje år med väldoftande upplevelser. 2018 är inget undantag och från 30 juni till 1 juli bjuds det bland annat på utställningen Rosor & krus, Rosenkelim, Mischa Billing och vackra inspirationsplanteringar.

Helsingborg certifierad som vattensäker kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 13:17 CEST

​Helsingborgs stad har av Svenska Livräddningssällskapet (SLS) blivit certifierad som vattensäker kommun. Det innebär att staden har fått en kvalitetsstämpel för sitt arbete med att förhindra vattenolyckor genom förebyggande arbete.

Pommespudlar & polarproblema på Dunkers

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 06:00 CEST

Den här säsongen blir det spänning vid läggdags, breakdansevolution, dansande superhjältar, pommes frites-ätande hundar, mänskliga skulpturer och bokstavligt talat naturdramatik. Lovteatern denna gång är en dansshow, som handlar om hur vi klär oss och vilka koder som då gäller. Musik för hela familjen blir det också vid två tillfällen.

(X)sites - konstupplevelser på cykel längs Kattegatt

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:00 CEST

(X)sites är ett konstprojekt med temporär offentlig konst längs Kattegattleden, arrangerat av Konstnärscentrum Väst. Projektet startade sommaren 2017 då ett trettiotal konstnärer tog plats i Halland, Skåne och Västra Götaland och skapade platsspecifika konstverk efter leden.

​Patrik Möller ny exploateringschef i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:21 CEST

Patrik Möller är Helsingborgs nya exploateringschef. Sedan den 1 april är han chef för mark- och exploateringsenheten vid avdelningen för strategisk samhällsutveckling. Patrik Möller har efterträtt Karin Sterte som gått i pension.

Helsingborgsförslaget tar helsingborgarnas idéer till politikerna

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:00 CEST

Har du en åsikt om hur platsen Helsingborg kan utvecklas? Vill du att politikerna ska ta del av din idé om hur Helsingborgs stads verksamheter kan bli bättre? Med den nya e-tjänsten Helsingborgsförslaget får alla helsingborgare möjlighet att presentera sitt förslag om hur Helsingborg kan förbättras.


Den 19 juni lanseras Helsingborgsförslaget, en e-tjänst där helsingborgare får möjlighet att presentera en idé eller ett förslag om hur vi kan utveckla Helsingborg. När förslaget har granskats kommer det att vara publicerat på stadens webbplats under 90 dagar och om minst 100 helsingborgare stöttar förslaget skickas det vidare till stadens politiker.
- Helsingborgarna är engagerade i sin stad och vi är säkra på att det finns massor av bra idéer runtom i kommunen! Helsingborgsförslaget gör invånarna delaktiga i stadens utveckling och vi ser fram emot att ta del av förslagen från de som bor, lever och verkar här, säger Marcus Friberg (MP), ordförande i beredningen för demokrati och service.
Att lämna ett Helsingborgsförslag är öppet för alla som är folkbokförda i kommunen, oavsett ålder. Du kan också läsa förslag från andra helsingborgare och välja att stödja deras idéer.
- Eftersom Helsingborgsförslaget inte har några åldersgränser, varken för att lämna eller stödja ett förslag, blir det en viktig ingång till den demokratiska processen för alla helsingborgare, säger Marcus Friberg (MP), ordförande i beredningen för demokrati och service.

Läs mer om Helsingborgsförslaget på: helsingborg.se/eforslag

För mer information kontakta:
Marcus Friberg (MP), ordförande i beredningen för demokrati och service
Telefon: 0768 – 81 95 24, e-post: marcus.friberg@helsingborg.se

Erik Larsson, demokratisamordnare stadsledningsförvaltningen
Telefon: 042 - 10 56 85, e-post: erik.larsson@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Har du en åsikt om hur platsen Helsingborg kan utvecklas? Vill du att politikerna ska ta del av din idé om hur Helsingborgs stads verksamheter kan bli bättre? Med den nya e-tjänsten Helsingborgsförslaget får alla helsingborgare möjlighet att presentera sitt förslag om hur Helsingborg kan förbättras.

Läs vidare »

Nya artistnamn till sommarens Hx

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 09:03 CEST

Syster Sol och hennes kvinnliga gästartister i dundershowen GAL:ANT, electropopstjärnan Familjen och fusionsbandet Faela! förstärker musikscenerna i festivalprogrammet som nu släpps på hemsidan.

Bra studiero viktigt för Helsingborgs stads skolor

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 15:09 CEST

Med rätt åtgärder kan elevernas studiero bli bättre. Det slår skol- och fritidsförvaltningens andra delrapport om studiero i skolan fast.

En första delrapport om skolornas studiero gavs till nämnden i maj 2017. I den fortsatta utredningen har elevernas och lärarnas synpunkter hämtats in och blivit analyserade. Resultatet har nu kommit i en andra delrapport.

Alla elever ska ha lika bra studiero

Slutsatserna i rapporten visar att det förekommer skillnader i studiero mellan stadens skolor men även inom skolorna. Eleverna störs av ungefär samma saker i klassrummen. Men det som skiljer är hur ofta elevernas studiero störs.

– Vi vill uppnå likvärdighet mellan stadens skolor och att alla elever har bra studiero. Här är rektorernas arbete viktigt samt att skolorna utifrån rapporten arbetar med olika åtgärder, säger Tony Mufic som är utbildningsdirektör på skol- och fritidsförvaltningen.

Rapporten lyfter även fram att elever som inte trivs i sin klass, känner sig stressade eller känner sig trötta under lektionen inte heller uppger att de har studiero i lika hög utsträckning jämfört med elever som inte störs i skolarbetet av detta.

Insatser ger resultat

Rapporten visar att tydliga förväntningar på vad eleven ska göra under lektionen, etablera ordningsregler i klassrummen samt anpassa arbetsuppgifter utifrån elevernas olika förutsättningar bidrar till en bättre studiero i klassrummet. Det är viktigt att varje skola gör sin egen analys och sätter in åtgärder utifrån vad den visar. Skol- och fritidsförvaltningen undersöker framöver hur olika delar av förvaltningen kan stötta skolorna i det fortsatta arbetet.

Studiero är viktigt för måluppfyllelse i skolan

Rapporten sätter också ljus på flera viktiga frågeställningar som bör få uppmärksamhet i framtiden. Den kanske viktigaste frågan rör sambandet mellan betyg och studiero i klassrummet. Hur pass viktigt är det för elevernas resultat och måluppfyllelse att de har studiero i klassrummet? Svaret på den frågan säger även något om hur mycket prioritet som ska ägnas åt arbetet med att förbättra elevernas studiero. En annan viktig fråga som bör undersökas på djupet handlar om hur elever och lärare vid stadens skolor uppfattar klassrumsmiljön.

– Det är viktigt med studiero för eleverna och en bra arbetsmiljö för lärarna i våra skolor. Med bra studiero har vi bra förutsättningar att öka måluppfyllelsen ännu mer, säger Christer Rasmusson som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg.

För mer information

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta

Christer Rasmusson, (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Telefon: 073-231 13 11

epost: christer.rasmusson@helsingborg.se

Tony Mufic, utbildningsdirektör Helsingborgs stad

Telefon: 042-10 54 67

epost: tony.mufic@helsingborg.se 

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

​Med rätt åtgärder kan elevernas studiero bli bättre. Det slår skol- och fritidsförvaltningens andra delrapport om studiero i skolan fast.

Läs vidare »

DUNKERS BIG 5 = Ola Salo, Lisa Miskovsky...

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 13:10 CEST

dag 18 juni släpps biljetterna till höstens BIG 5 på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Ett imponerande scenprogram med några av Sveriges främsta artister. BIG 5 tar stjärnglansen till sundets pärla. På scenen ser du...

Summer in the City med RumEtt

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 13:00 CEST

Sommaren på RumEtt

RumEtt är Dunkers mötesplats för alla unga vuxna. Under sommaren är man på turné, ordnar pokémonjakt, filmvisning och tecknarverkstad. Och så re-designar man pianon samt deltar i gatuteaterfestivalen och Hx.
Fri entré till allt.

25–29 juni, 2–6 juli 13:00–18:00
RumEtt c/o Helsingborg
Under ett par veckor i sommar byter RumEtt adress. Vi tar oss utanför Dunkers för att sprida energi, kreativitet och skapande till alla i Helsingborg. Plats: Gröningen, Helsingborg

10, 17 och 24 juli 15:00–18:00
Pokémon go
Följ med RumEtt ut i city för att fånga Pokémons. Plats: Start på Dunkers kulturhus, trapporna mot Sundstorget.

12, 19, 26 juli och 2, 9, 16 augusti 16:00–19:00
Sommarfilm för unga vuxna
Action? Drama? Komedi? Vad gillar du? Torsdagar betyder filmvisning i RumEtt under sommaren. Titlarna hittar du på vår Facebook-sida.

13 och 20 juli 14:00–18:00
Tecknarverkstad för unga vuxna
Under två tillfällen i sommar plockar vi fram ritblocken för att teckna tillsammans samt för att hjälpa varandra framåt genom att dela med oss av olika tekniker.

RumEtt på festivaler
läser man bäst om på Facebook

22 augusti 14:00–20:00
Piano re-design
Workshop där man re-designar pianon, som sedan kommer att ställas ut under Helsingborg Pianofestival 2018 (30/8-2/9).

27 och 28 juli 13:00–17:00
Passage gatuteaterfestival

3–4 augusti 15:00–20:00
Hx-festivalen

Arrangemangskontakt:
Sara Altinawi0764-448710
sara.altinawi@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

RumEtt är Dunkers mötesplats för alla unga vuxna. Under sommaren är man på turné, ordnar pokémonjakt, filmvisning och tecknarverkstad. Och så re-designar man pianon samt deltar i gatuteaterfestivalen och Hx. Fri entré till allt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.