Media-no-image

Påminnelse: Vinnarna för de nya bostäderna i Oceanhamnen i Helsingborg presenteras

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 14:23 CET

I höstas bjöd Helsingborgs stad in till markanvisningstävling för bostäder i den nya stadsdelen Oceanhamnen. På pressträffen tisdagen den 3 mars presenterar vi de vinnande förslagen.


H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till 2035 ska det centralt belägna gamla hamn- och industriområdet utvecklas och staden ska växa med fler invånare, företag och mötesplatser. Först ut är utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen vid hamninloppet. I en första etapp planeras för bostäder, kontorslokaler, park, kajpromenader, en gång- och cykelbro samt en kanal som skapar den första ön i den urbana arkipelagen.

Tisdagen den 3 mars bjuder staden in till pressträff för att presentera de sju vinnande förslagen i markanvisningstävlingen av bostäder som staden bjöd in till i höstas. På plats finns byggteamen samt representanter från staden för att berätta om förslagen och svara på frågor.

Tid och plats:
Tisdagen den 3 mars klockan 11.30, möteslokal E7 på Mindpark, Bredgatan 11, Helsingborg. Vi bjuder på en enkel lunch.

Deltagare:Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad Björn Bensdorp-Redestam, planchef i Helsingborgs stad Cecilia Johansson, exploateringsingenjör och ordförande i jurygruppen, Helsingborgs stad Karin Kasimir, planarkitekt i Helsingborgs stad Representanter från de vinnande teamen 
 

Anmälan senast 2 mars:
För anmälan och information kontakta Jessica Engvall via mejl jessica.engvall@helsingborg.se eller telefon 042-10 35 20 senast måndagen den 2 mars.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

​I höstas bjöd Helsingborgs stad in till markanvisningstävling för bostäder i den nya stadsdelen Oceanhamnen. På pressträffen tisdagen den 3 mars presenterar vi de vinnande förslagen.

Läs vidare »
Kt4acdto8dqushh4jakx

Lekfullt stråk ska levandegöra Terminalgatan

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 08:05 CET

Den 400 meter långa och grå vandringen från Knutpunkten till Campus är snart ett minne blott. Till hösten vill Helsingborgs stad att de som rör sig längs Terminalgatan ska mötas av kreativitet, aktivitet och färg.

Bdcdlonbpxno8wgkkr44

​​Stadsparken pilotprojekt för ätbara växter

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 08:04 CET

Till våren vill Helsingborgs stad anlägga en plantering med ätbara växter i Stadsparken. Planteringen i Stadsparken blir ett pilotprojekt som om det slår väl ut kan leda till liknande planteringar i andra parker i staden.

Zyoavgczves1i2eefb7d

Festivalyra i Helsingborg inför Melodifestivalen

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 11:39 CET

Den 26 februari börjar förfesten till Melodifestivalens Andra chansen i Helsingborg. Staden klär upp sig till tänderna och det lönar sig att hålla öron och ögon öppna under veckan fram till Andra chansen på Helsingborg Arena lördagen 7 mars.

Iscrjnomhhwrgqw7wclk

Dags att söka sommarjobb i Helsingborg – fördubbling av jobb för yngre ungdomar

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 08:15 CET

Från den 1 mars kan helsingborgsungdomar mellan 16 och 20 år söka de 775 kommunala sommarjobben som Helsingborgs stad erbjuder i sommar. Nytt för i år är att staden även satsar på att fördubbla de enklare lovjobben för yngre ungdomar i åldern 13-15 år. Totalt får 500 yngre ungdomar chans att jobba i något av stadens bostadsområden under en sommarvecka.

Swgbkdcy714flkejmdow

Drömmen om att bli fotograf på Dunkers

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 06:00 CET

Kersti K berättar om vägen till jobbet som fotograf.

R05yc1p4kf0pby8rkuyd

Kvinnliga detektiver från Miss Marple till Lisbeth Salander

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 06:00 CET

Kerstin Bergman, litteraturvetare, deckarrecensent och medlem av Svenska deckarakademin, låter oss på Internationella kvinnodagen komma nära litteraturens kvinnliga superdetektiver.

Media-no-image

Fortsatt god ekonomi i Helsingborgs stad

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 08:29 CET

Helsingborgs stad redovisar i sitt årsbokslut för 2014 ett resultat på 242 miljoner kronor, vilket är 115 miljoner högre än budget på 127 miljoner kronor. En generellt låg utveckling av kostnader hos nämnder och styrelser, tillsammans med lägre pensionskostnader än planerat, förklarar det positiva resultatet. Ur balanskravssynpunkt uppgår stadens resultat till 117 miljoner kronor, vilket innebär att Helsingborg har en god ekonomisk hushållning.

– Stadens stabila ekonomiska utveckling ger oss bra förutsättningar att vidareutveckla Helsingborg mot stadens vision Helsingborg 2035, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

Under året har staden investerat för 600 miljoner kronor. Investeringar som omfattar både pågående och färdigställda investeringar. Bland annat har Batteritorget fått en ny gestaltning och vårdboendet Fullriggaren fått 29 nya lägenheter. Drottninghög har fått en ny lekplats i linje med de boendes önskemål och miljön på Planteringen har förbättrats utifrån projektet PlantÄra.

– Årets kassaflöde täcker cirka 90 procent av investeringarna, vilket är ett acceptabelt utfall utifrån den höga investeringsnivån, framhåller ekonomidirektör Ulf Krabisch.

En viktig del i årsbokslutet är redovisningen av stadens verksamhetsresultat. Helsingborg har valt att jämföra sig med andra kommuner, Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Här jämförs till exempel skolresultat, äldrevård, tillgänglighet med andra kommuner. Dessa värden ligger på stadens hemsida, helsingborg.se. (läs mer här).

– Det är glädjande att stadens verksamheter uppvisar en positiv utveckling på en jämn och hög nivå, säger stadsdirektör Palle Lundberg.

Räddningstjänsten lämnade stadens organisation från årsskiftet för att tillsammans med Örkelljunga och Ängelholms kommun samarbeta i ett gemensamt Räddningstjänstförbund. Ett annat exempel är att sex kommuner bildat ett gemensamt HR-servicecenter där över 260 000 lönespecifikationer årligen tas fram med gemensam systemförvaltning, support och utbildning.

– Det är en positiv utveckling att kommunerna inom familjen Helsingborg tar vara på och förstärker varandras kompetenser, tillägger Peter Danielsson.

Kreditbedömningsinstitutet Standard & Poor’s ger fortsatt staden det högsta kreditbetyget AAA. Detta är högre än för till exempel samtliga banker verksamma i Sverige. Genom det höga kreditbetyget ges Helsingborgs stad goda möjligheter till kapitalanskaffning med goda lånevillkor, vilket kommer hela Helsingborgskoncernen tillgodo.


Balanskrav, som infördes för cirka 15 år sedan inom kommun- och landsting, innebär att årets resultat måste överstiga noll. Om resultatet ett år går minus måste kommunen inom tre år ha återställt underskottet genom motsvarande överskott.


För mer information, kontakta:
Ulf Krabisch, ekonomidirektör Helsingborgs stad, telefon 042 – 10 59 92.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stad redovisar i sitt årsbokslut för 2014 ett resultat på 242 miljoner kronor, vilket är 115 miljoner högre än budget på 127 miljoner kronor. En generellt låg utveckling av kostnader hos nämnder och styrelser, tillsammans med lägre pensionskostnader än planerat, förklarar det positiva resultatet.

Läs vidare »
Media-no-image

Bruno K Öijer på vårturné

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 06:00 CET

Efter att ha avslutat sin höstturné för utsålda hus är nu Bruno K Öijer ute på vägarna igen.
Lördag 7 mars kommer han till Dunkers kulturhus i Helsingborg.


Bruno K Öijers uppläsningsturnéer bjuder på poesi som ligger nära både performancekonsten och rockmusiken. Bruno har en helt egen stil och röst som gestaltar varje detalj i hans lyrik
Själv har han beskrivit sin poesi med orden: "I grunden handlar det om att varje människa är större än sin situation och att vår framtid beror på vår förmåga att kunna känna sorg över det som gått förlorat".

Bruno K Öijer släppte hösten 2014 diktsamlingen "Och Natten Viskade Annabel Lee". Där möter vi dikter med skärpa, skönhet och ett klingande språk. Diktsamlingen är också nominerad till Nordiska rådets litteraturpris.
"Och Natten Viskade Annabel Lee" gick direkt in på 1:a plats på Adlibris försäljningslista.

I samarbete med The Tivoli.

Vad: Bruno K Öijer
Var: Dunkers kulturhus, Konsertsalen
När: Lördag 7 mars 19:00
Hur: 325 kronor, Kulturkortspris 295 kronor

Arrangemangskontakt:
Helena Cedrins,
arrangemangsproducent Dunkers kulturhus.
0733 – 80 38 2
helena.cedrins@helsingborg.se

Presskontakt:
Tommy Esbjörnsson
Marknad & kommunikation
042-10 49 04
tommy.esbjornsson@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Efter att ha avslutat sin höstturné för utsålda hus är nu Bruno K Öijer ute på vägarna igen. Lördag 7 mars kommer han till Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Läs vidare »
Vjjp048cjes0ewuyfgsi

Dunkers Tisdagar i Bistron: Har vi har en skyldighet att vårda vårt utseende?

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 14:57 CET

Rubriken innehåller en av de frågor som ställs i Tisdagar i Bistron som är ett tema med kunskapshöjande samtal. Besökare bjuds in till att lyssna, fråga, delta och få svar på tal. I temat ingår programmen Sant eller falskt, Filosoficafé och utvalda föreläsningar.

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig för Helsingborgs stad
  • maualpkzttiaycpdxbs.gscxtrgxdlhergnncpius@helsingborg.icse
  • 0733-612477

  • Presskontakt
  • Presskontakt Helsingborgs stad
  • Jeatsswpica.Enyrkggvbibspnalnql@cpzhxyunevbjiegphelsqxaaaningbrjniorrldxcdg.se
  • 0732-31 11 08

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.