Media-no-image

​Trafikmätningar pågår i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 14:52 CEST

Helsingborg har ungefär 300 mätpunkter som mäter trafikflödet på stadens gator. Staden utför trafikmätningar varje år och varje enskild mätpunkt mäts vart tredje år. Mätningarna pågår under en månad, fram till mitten av november.

Mätningarna utförs med hjälp av gummislangar på vägen som registrerar bland annat antalet fordon som passerar under mätperioden och vad det är för slags fordon som passerar. De är inte till för att kontrollera hastigheten.

-Syftet med mätningarna är samla in statistik som ger staden till exempel information om hur stor andel tung trafik som kör på vägen, hur många fordon per dygn kör där och hur många fordon som kör under den mest belastade timmen på för- och eftermiddagen, säger Jacob Pinotti, trafikingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.

Informationen används som planerings- och analysunderlag vid trafikplanering och utformning av vägar. Den används även för att beräkna livslängd på stadens gator och hur vägarna ska vara uppbyggda för att klara den trafik som finns.

-Det är också så att trafikmätningarna utförs under samma tidsperiod varje år. Därför är det av stor vikt att slangarna får vara i fred under mätperioden så att vi får så korrekta mätningar som möjligt. Siffrorna blir inte lika jämförbara med historiska mätningar om mätperioden behöver ändras, säger Jacob Pinotti.

För mer information kontakta:
Jacob Pinotti, trafikingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 79 25, e-post: jacob.pinotti@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborg har ungefär 300 mätpunkter som mäter trafikflödet på stadens gator. Staden utför trafikmätningar varje år och varje enskild mätpunkt mäts vart tredje år. Mätningarna pågår under en månad, fram till mitten av november.

Läs vidare »
Fucg7j3pymcinurtbijp
Oqlx7g3dhtfze9koaamr

Låtskrivarworkshop kan leda till spelning på Dunkers

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 11:30 CEST

Vid två tillfällen i höst håller RumEtt och Bushwick Book Club i låtskrivarworkshops. En bok, en poet, en musiker och en pedagog ska inspirera unga till att skriva musikaliska alster. Sedan får deltagarna möjlighet att framföra de nya verken inför publik på Dunkers.

N7v9u8tuxhv499avyeun

​Helsingborgs företag erbjuds digitaliseringsutbildning

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 13:25 CEST

I höst är det dags. Då erbjuds företag i Helsingborgs stad utbildning i digitaliseringens möjligheter. Utbildningen, Digitalakademin, är ett resultat av ett samarbete mellan Google, Search Integration, Helsingborgs stad, Handelskammaren och Almi.

Sym6yxjroldxfmezdkcy
Oqlx7g3dhtfze9koaamr

Medeltida borgtornet får ny renässans – på webben

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 06:00 CEST

Förra sommaren blev det medeltida borgtornet Kärnan i Helsingborg till bergochdalbana i Tyskland och nu kan man uppleva tornet online. Projektet motiveras som något som ligger i tiden – ett modernt grepp på historia.

Media-no-image

Läsarkalas x 2 på Helsingborg bibliotek

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 10:17 CEST

Fikaboksläpp och Läsarfest

Pårps och Rydebäcks bibliotek bjuder på två riktiga läskalas…..
Vi möter Nilla Nielsen, Sölve Dahlgren, Danjin Malinovic och vid båda tillfällena den hyperaktiva Eva Ullered.

Måndag 12/10 17:00 Fikaboksläpp med Eva Ullerud, Påarps bibliotek
Vi upprepar förra höstens succé - boksläpp med gratis fika till alla besökare, så långt kakorna räcker. Författarbesök av Eva Ullerud som har release för hela tre nya böcker: novellsamlingen ”Över en höstfika”, fantasyantologin ”Steampunksagor” och barnboken ”Stapplande steg” avsedd för förskola och lågstadium.
Högläsning, signering och bokförsäljning.
Fri entré

Lördag 17/10 14:00 Läsarfest, Rydebäcks bibliotek
Möt några av Helsingborgs kända och okända författare.Nilla Nielsen, Sölve Dahlgren, Eva Ullerud och Danjin Malinovic berättar om sina författarskap och litterära upplevelser.
Ta del av tips och anekdoter från några av bibliotekens läsecirklar och var med i vår litterära frågetävling.
Fri entré, fika ingår.
Samarrangemang med ABF

Arrangemangskontakt:
Emma El-Hallah
tfn 042-10 69 18
emma.elhallah@helsingborg.se

Presskontakt.
Tommy Esbjörnsson
042 – 10 49 04
tommy.esbjornsson@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Pårps och Rydebäcks bibliotek bjuder på två riktiga läskalas….. Vi möter Nilla Nielsen, Sölve Dahlgren, Danjin Malinovic och vid båda tillfällena den hyperaktiva Eva Ullered.

Läs vidare »
Media-no-image

​​​Satsning på kreativa kulturella näringar i Familjen Helsingborg

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 09:06 CEST

Kreativa kulturella näringar (KKN) är ett av de snabbast växande områdena på den svenska marknaden. KKN väger samman kommersiella krafter med kreativa uttryck och skapar möjligheter för tillväxt inom besöksnäringen. Familjen Helsingborg gör nu en samlad satsning för att utveckla aktörer inom KKN att ta rollen som regionens ledande utvecklingsgeneratorer – våra kulturella fyrtorn.

- Vi inom kulturchefsgruppen i Familjen Helsingborg känner att detta är ett tydligt spännande steg framåt och det ligger väl i linje med vår gemensamma, delregionala kulturplan, säger Andreas Meimermondt, kultur- och fritidschef i Örkelljunga kommun.

Utvecklingen inom de kreativa kulturella näringarna (KKN) har under de senaste åren varit mycket snabb och gränssnittet mellan det fria kulturlivet och kommersiella tillämpningar blir allt viktigare för utvecklingen av upplevelse- och besöksnäringarna. Familjen Helsingborg väljer nu att, med bidrag från Region Skåne, anställa Ylva Jóhannesson för att under 10 månader arbeta med identifiering och utveckling av KKN-verksamheter inom Familjen Helsingborg. Målsättningen är att det inom ramen för satsningen ska identifieras ett antal verksamheter, aktiviteter eller företag som har möjlighet att utvecklas till kulturella fyrtorn. De kan tjäna både som motorer inom besöksnäringen och exempel på hur insatser inom KKN-området kan få kultur och kommersiella anslag att utvecklas framgångsrikt tillsammans.

Ylva börjar sitt arbete 1 oktober och kommer direkt ifrån det egna företaget Made in Blekinge där hon arbetat med liknande utveckling på den blekingska marknaden.

- Att få vara med och driva den här typen av utvecklingsprojekt i ett område där möjligheterna är så många, en del självklara, andra oväntade och ännu oupptäckta, innebär ett drömscenario för mig, säger Ylva Jóhannesson.

Rekryteringen har, på uppdrag av kulturchefsgruppen i Familjen Helsingborg, skötts av Örkelljunga kommun. Ylva är formellt anställd i Båstads kommun men arbetar på uppdrag, och finansiering, av alla kommunerna inom Familjen Helsingborg och Kultur Skåne.

- Genom att anställa Ylva verkar vi för att lyfta fram kulturens olika uttryckssätt och integritet som en tydlig och viktig aspekt av turism och besöksnäring. Att ge KKN möjlighet att utvecklas gynnar också kulturens angelägna roll i samhällsplaneringen, säger Helene Steinlein, kulturstrateg i Båstads kommun.

I styrgruppen för projektet sitter, förutom representanter för kulturchefsnätverket, även Susann Cardell, näringslivsutvecklare Åstorps kommun, som representant för näringslivsperspektivet.

För mer information:
Ylva Jóhannesson, projektledare Kulturella fyrtorn, 0708-100 177, ylva.johannesson@bastad.se
Andreas Meimermondt, kultur- och fritidschef Örkelljunga kommun, 0703-160 155
Helene Steinlein, kulturstrateg Båstad kommun, 0768-874 028, Helene.steinlein@bastad.se
Susann Cardell, näringslivsstrateg i Åstorps kommun, 0731-487 560, susann.cardell@astorp.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Kreativa kulturella näringar (KKN) är ett av de snabbast växande områdena på den svenska marknaden. KKN väger samman kommersiella krafter med kreativa uttryck och skapar möjligheter för tillväxt inom besöksnäringen. Familjen Helsingborg gör nu en samlad satsning för att utveckla aktörer inom KKN att ta rollen som regionens ledande utvecklingsgeneratorer – våra kulturella fyrtorn.

Läs vidare »
Media-no-image

Hur ser det ut? – ett skånskt samarbete om en jämställd scen

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 13:00 CEST

Hösten 2015 tar Mix Musik, Dunkers Kulturhus, Mejeriet i Lund och Hässleholm Kulturhus ett samlat grepp kring musikbranschens skeva representation vad gäller kvinnor på scen. ”Hur ser det ut? – ett skånskt samarbete om en jämställd scen”, kallas samarbetet. Syftet är att stärka kvinnors plats i det professionella musiklivet och att lyfta debatten kring genusfrågor. Dessutom ska svar sökas till frågan varför kvinnor i regel inte finns med när det ska skapas en kanon eller musikhistoria skrivs ned. Projektet är en puff till arrangörer för att ta ett aktivt beslut och boka kvinnliga musiker

Var tar alla söta flickor vägen?
Varför ska just kvinnor "ta plats"? Det går ungefär lika många pojkar som flickor på musikutbildningarna, på alla nivåer. Vad händer när utbildning är klar?
Ett samtal mellan Cecilia Björck, fil dr Göteborgs Universitet, Ulrika Gunnarsson producent Musik i Syd och Cecilia Nordlund, Popkollo.
8 oktober kl 19:00
Malmö Live

Vägen till scenen
Personliga berättelser om vägen till scenen, både från musiker- och agenturperspektiv.
I panelen Emma Karinsdotter, turnéledare på Blixen & co och Tina Quartey, musiker.
18 november kl 19:00
Dunkers Kulturhus

Vem har makten?
En tredje aspekt på en jämställd musikscen är den från en maktposition. Hur går tankarna inom institutioner, bidragsgivare och utbildningarna? Inbjudna talare är Martin Martinsson, VD Musik i Syd, Rebecka Randler, utvecklare musik Kultur Skåne och Daniel Sestrajcic, v-politiker Kulturutskottet.
2 december kl 19:00
Mejeriet i Lund

Karin Arbsjö kommer att moderera samtalsserien. Hon är journalist med fokus på kultur och samhälle, baserad i Malmö. Hon är också adjunkt i journalistik vid Lunds universitet.

Konserter:

Cure-a-Phobia
Duo Naranjo-Weurlander

Musikerna i Cure-a-Phobia har skilda bakgrunder, från improvisationsmusik, musikal, jazz till klassisk musik. De följer inga skrivna regler och måsten, inte heller en specifik ton- eller taktart. Själva beskriver de sin musik som svensk experimentell jazzifolkikabaré. Jenny Nilsson: sång och klockspel, Fanny Gunnarsson: piano, dragspel, Elina Nygren: viola, såg mm.
Två välkända malmömusiker, möttes i en gemensam passion för tango nuevo,
Tania Naranjo-piano, uppväxt i Chile och Minna Weurlander–accordeon, uppväxt i Finland. På den första gemensamma cd:n ”Entwind” har de komponerat det mesta själva. Trots det geografiska avståndet upptäckte de, att både temperamentet och mentaliteten var på samma våglängd, den där tangons alla tonlägen vibrerar.
7/11 Malmö Live
11/11 Hässleholm Kulturhus
12/11 Mejeriet i Lund
13/11 Dunkers Kulturhus

Hey Elbow
Sara & Samantha

Dubbelkonsert med nya stjärnskott på musikhimlen.
Hey Elbow med bas i Malmö skapar en udda och suggestiv popmusik. Ingen är frontfigur enligt en demokratisk filosofi som låter flygelhornet ta lika mycket plats som sången, trummorna och elektroniska ljud. Soundet är minst lika viktigt som själva kompositionerna. Med en bakgrund i jazz, fria improvisationer och brus skapar de ett unikt och personligt uttryck.
Sara & Samantha, Sara Parkman och Samantha Ohlanders, spelar svensk anti-nationalistisk folkmusik med sväng och glamour. Under flera år har de turnerat i folkparker och festivaler med ”En folkmusikalisk shåw”. Du har kanske hört dem i P3 där de har ett eget humorprogram. Låt dig överraskas av musik, skratt och varför inte bjuda upp till dans?
25/11 Inkonst
26/11 Mejeriet i Lund
27/11 Dunkers Kulturhus
28/11 Hässleholm Kulturhus

För mer information:
Eva Omagbemi producent Mix Musik
eva@mixmusik.com
0766-281290

Samarbetet stöds av Region Skånes kulturförvaltning, Sparbankstiftelsen Skåne och Abf Skåne.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Hösten 2015 tar Mix Musik, Dunkers Kulturhus, Mejeriet i Lund och Hässleholm Kulturhus ett samlat grepp kring musikbranschens skeva representation vad gäller kvinnor på scen. Syftet är att stärka kvinnors plats i det professionella musiklivet och att lyfta debatten kring genusfrågor.

Läs vidare »
Sf8odhifrxuvq6ozvs49

​​Ett laddat seminarium om energifrågan

Nyheter   •   2015-10-05 10:22 CEST

Nya politiska initiativ på energi- och klimatområdet samt näringslivets roll i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Det är ett par av de frågor som kommer att diskuteras på seminariet Energy Talks i Helsingborg den 8 oktober.

Media-no-image

Helsingborgs stad erbjuder ensamkommande flyktingbarn tillfälligt boende i idrottshallen Norrehed

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 08:08 CEST

Helsingborgs stad svarar nu upp mot Länsstyrelsens förfrågan om tillfälliga boendeplatser för asylsökande i kommunerna. Staden erbjuder 35 ensamkommande flyktingbarn sängplats och mat i ett tillfälligt boende i idrottshallen Norrehed.

På grund av den akuta flyktingsituationen har Migrationsverket kontaktat Länsstyrelserna för att se vilka tillfälliga boendeplatser för asylsökande som kan ställas i ordning i kommunerna.

Helsingborgs stad svarar upp mot Länsstyrelsens förfrågan och erbjuder 35 sängplatser och mat i tillfälligt boende i idrottshallen Norrehed. Salen kommer att inredas med madrasser och personal från Helsingborgs stad kommer att finnas på plats.

– Det är viktigt att alla kommuner tar ansvar och så även Helsingborg. Bara i år beräknas staden ta emot omkring 1 200 personer, varav 250 ensamkommande barn, säger Ann-Christine Borgman (MP), ordförande i socialnämnden, och fortsätter:

– I syfte att dels hjälpa flyktingar, dels avlasta kommuner som Malmö och Trelleborg, tar vi nu emot ytterligare 35 ensamkommande flyktingbarn.

Till Skåne anländer varje dygn cirka 1 000 flyktingar. De tillfälliga boendeplatserna används i väntan på att Migrationsverket ordnar fram egna boenden. Vilket innebär att varje flykting stannar i idrottshallen Norrehed en eller några nätter. Flyktingarna erbjuds mat i kompetenscenters matsal strax bredvid idrottshallen.

– Samarbete är helt avgörande för att kunna möta den utmaning som den stora flyktingströmmen innebär; mellan kommuner och myndigheter nationellt, men även mellan förvaltningar och organisationer lokalt i Helsingborg, säger Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Helsingborgs stad har kontinuerlig avstämning med berörda myndigheter som Migrationsverket, Försvarsmakten, Malmö stad, Polisen, Transportstyrelsen, Skånetrafiken, Länsstyrelsen och Region Skåne.

Helsingborgare som vill hjälpa till kan anmäla sig till Helsingborgs kontaktcenter där även volontärcenter finns.

Helsingborgs stads samtliga förvaltningar har en beredskap. Kontaktcenter och volontärcenter är en del i denna beredskap.


För mer information kontakta:
Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, Helsingborgs stad,
telefon 0732 - 31 12 93.

Ann-Christine Borgman (MP), ordförande i socialnämnden, Helsingborgs stad,
telefon 0768 - 81 98 62.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stad svarar nu upp mot Länsstyrelsens förfrågan om tillfälliga boendeplatser för asylsökande i kommunerna. Staden erbjuder 35 ensamkommande flyktingbarn sängplats och mat i ett tillfälligt boende i idrottshallen Norrehed.

Läs vidare »
Zpmnrfsewu57cgchdlmr

Livets skola - fotografier av Gustaf Lundquist

Pressmeddelanden   •   2015-10-02 13:58 CEST

Gustaf Lundquist visar upp en bråkdel av sina intryck från ”Livets Skola” - skolan man inte behöver ansöka, skolan som inte kräver några betyg eller förkunskaper och där alla är både elever och föreläsare.

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig för Helsingborgs stad
  • mattias.hennius@helsingborg.se
  • 0733-612477

  • Presskontakt
  • Presskontakt Helsingborgs stad
  • rwjdtxdcJekqgnssichrvaa.mlEngvall@ucuhrqjfokxzherwdolstqeskobateingbornsg.se
  • 0732-31 11 08

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.