Media no image

Helsingborgs stad vinner prestigefullt internationellt pris

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 07:49 CET

Helsingborgs stad är en av vinnarna av ”Special Achievement in GIS (SAG) Award” - ett pris för organisationer som använder geografisk information för att förbättra vår värld. Priset delas ut av Esri Inc, som bland mer än 100 000 andra användare i världen valt ut Helsingborgs stad som en av vinnarna.

Mottagarna av priset Special Achievement in GIS väljs ut av anställda hos företaget Esri i global konkurrens med tusentals andra organisationer som använder Esri-plattformen. Bidragen bedöms sedan personligen av Jack Dangermond, vd och grundare av Esri.

Det är enheten IT-GIS på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg som får priset för sitt arbete med den stadsövergripande GIS-plattformen Platsen Helsingborg och för sitt innovativa arbete med ny teknik, tillsammans med grundläggande kvalitetssäkert arbete med grunddata.

- Det är jätteroligt att vårt arbete väcker uppmärksamhet och att vi därigenom kan vara en förebild för andra kommuner i Sverige, säger Åsa Bjäräng, tf enhetschef för IT-GIS på stadsbyggnadsförvaltningen.

Ett exempel på enhetens arbete med GIS-teknologi är den 3D-film som tagits fram för att visa hur Drottninggatan och Järnvägsgatan ska se ut när den pågående ombyggnaden är klar, se www.helsingborg.se/doj. Ett annat exempel är att enheten delar med sig av öppen data till Living Atlas, som är en global karta som bygger på crowdsourcing. Helsingborgs stad var också bland de första i Sverige med en helt digital översiktsplan, Stadsplan 2017, gjord som en Story Map i Esri-plattformen, se www.helsingborg.se/stadsplan2017. Det första testet enheten gjorde med Story Maps var Old Helsingborg, som visar upp hur Helsingborg såg ut förr i tiden på ett tydligt och tillgängligt sätt.

Priset Special Achievement in GIS (SAG) Award delas ut på den årliga Esri International User Conference 13 juli. Esri User Conference är världens största GIS-konferens med fler än 18 000 deltagare från 120 länder och pågår mellan 9 och 13 juli 2018. Ytterligare information och bilder läggs efter prisutdelningen upp på the SAG Winner´s webbsida: http://events.esri.com/conference/sagList/index.cfm samt på konferensens hemsida: https://www.esri.com/uc

För mer information kontakta:
Åsa Bjäräng, tf enhetschef IT-GIS på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 52 41, e-post: asa.bjarang@helsingborg.se

Oscar Monell, lösningsarkitekt/strategisk rådgivare, Esri Sverige AB
Tel: 040-33 07 64, e-post: oscar.monell@esri.se

Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Esri är ett marknadsledande företag inom GIS med 3 000 anställda i USA och 80 distributörer av ArcGIS-plattformen runtom i världen. Esri Sverige är en av dem.

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Helsingborgs stad är en av vinnarna av ”Special Achievement in GIS (SAG) Award” - ett pris för organisationer som använder geografisk information för att förbättra vår värld. Priset delas ut av Esri Inc, som bland mer än 100 000 andra användare i världen valt ut Helsingborgs stad som en av vinnarna.

Läs vidare »
Media no image
Oqlx7g3dhtfze9koaamr

Nämndsbeslut - Helsingborgs kulturskola ska nå fler

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 06:00 CET

Helsingborgs kulturskola är populärt hos unga i staden men vissa stadsdelar/områden i kommunen är underrepresenterade i kulturskolan på Dunkers kulturhus. Kulturskolan, på uppdrag av kulturnämnden, ska under hösten 2018 och våren 2019 genomföra riktade insatser för att öka intresset för kulturundervisning i dessa områden.

Kulturskolan ska nå alla barn i Helsingborg. 2014 genomfördes en kartläggning över den geografiska fördelningen av kulturskolans elever. Undersökningen visade en ojämn spridning i staden och andelen deltagande elever från till exempel Högasten, Närlunda, Miatorp, Dalhem och Drottninghög var låg. I syfte att nå fler barn med kulturskoleverksamheten har kulturnämnden gett kulturskolan i uppdrag att genomföra riktade insatser och tilldelat kulturskolan 600 000 kronor för utvecklingsprojektet.

Förändring av kulturskoleavgift och instrumenthyra
De områden som är underrepresenterade i kulturskolans ordinarie verksamhet sammanfaller ofta med de områden i kommunen där en större del av barnen än i kommunens övriga delar kan antas leva i sämre ekonomiska förhållanden (”Rapport barn i ekonomisk utsatthet”, 2013-05-23, KS dnr 107/2013). Utifrån tanken att fler barn kan delta om undervisningen är avgiftsfri eller låg startar kulturskolan sitt utvecklingsprojekt hösten 2018.

Höstterminen 2018 och vårterminen 2019 kommer att vara avgiftsfri för de skolor/områden som deltar i projektet. Efter termin ett och två görs en utvärdering om kulturskolan lyckats etablera ett intresse och hur man fortsätter utvecklingsprojektet.

En justering berör också elevens instrument. Eleverna i projektet kommer inte att hyra instrumenten utan låna det instrument man behöver vid undervisningstillfället. På så vis tas ingen hyresavgift ut och kulturskolan behöver inte avsätta ytterligare medel för att köpa in flera instrument.

Vilka kan ansöka?
Kulturskolan har under inledningen av 2018 undersökt vilka områden som är underrepresenterade i den ordinarie kulturskoleverksamheten. Därefter har kulturskolan haft möten med de skolor som finns i de identifierade områdena. Projektet har förankrats, lokalmöjligheter undersöks och följande tre områden/skolor är intresserade av att delta i projektet: Raus Planterings skola, Gläntanskolan och Drottninghögskolan.

Platserna kommer att fyllas genom ansökan. Projektet är öppet för alla så att även barn från andra områden och skolor kan ansöka. Verksamheten räknar med att projektet ska ta emot och möta cirka 100 elever per vecka i 30 veckor per år.


Kontaktperson kulturnämnden
Kristian Anderson, kulturnämndens ordförande. 0732-50 07 55 eller kristian.anderson@helsingborg.se

Kontaktpersoner kulturförvaltningen
Göran Nilsson, kulturskolan. 0732-31 12 39 eller goran.nilsson@helsingborg.se
Camilla Norberg, kulturskolan. 0732-31 56 69 camilla.norberg1@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Helsingborgs kulturskola är populärt hos unga i staden men vissa stadsdelar/områden i kommunen är underrepresenterade i kulturskolan på Dunkers kulturhus. Kulturskolan, på uppdrag av kulturnämnden, ska under hösten 2018 och våren 2019 genomföra riktade insatser för att öka intresset för kulturundervisning i dessa områden.

Läs vidare »
Yzfsfbvlfonpv7htyvgc

Helsingborgs stad delade ut och tog emot pris på Universum Awards

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 10:28 CET

På onsdagskvällen den 21 mars delade Helsingborgs stad ut priset, Årets Samhällsinnovatör, till Lina Book och stadens HR-direktör Jörgen Fransson fick ta emot priset som Årets Personaldirektör. Priset delades ut på Universum Awards.

Srqgq7uki9beau4yrxnh

De fick varandra i Rådhuset - nästan 500 par gifter sig borgerligt i Helsingborg varje år

Nyheter   •   Mar 21, 2018 10:40 CET

Nästan varje dag lovar par varandra evig trohet i Helsingborgs rådhus. Mladjan Ilic och Dusica Mitrovic sa ja en kall eftermiddag i januari.

En7borce0vweoai17mmz

De hedras med Helsingborgsmedaljen 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 12:26 CET

Nu står det klart vilka personer som kommer att hedras med Helsingborgsmedaljen. Stadens medaljdelegation har utsett nio medaljörer, bland andra en dirigent, en trädgårdsdesigner och en tv-kock. Medaljerna delas ut under en högtidlig ceremoni i Rådhuset 21 maj.

Media no image

Drottninggatan/Järnvägsgatan: Ny deletapp startar 27 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 14:19 CET

Just nu pågår arbeten på Drottninggatans östra sida, mitt emot Sundstorget. För att hålla tidplanen för hela ombyggnaden startar vi tisdag 27 mars även upp arbetet ner mot Stortorget, trots att vi ännu inte är klara med den första deletappen. Ändringen innebär bland annat att busshållplatsen på östra sidan vid Rådhuset stängs.

Sedan början av januari arbetar vid med den andra etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan. Hela etappen omfattar Drottninggatan mellan Stortorget i söder och en bit upp på Hälsovägen förbi S:t Jörgens plats. Etappen är indelad i åtta olika delar där vi arbetar under olika tider och vi startade vid Sundstorget på östra sidan, längs sträckan mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan.

Nästa deletapp startar 27 mars
Deletappen vid Sundstorget är försenad, bland annat för att vi stött på ledningar i marken som inte finns med på ritningar, vilket komplicerat arbetet. Det besvärliga vädret har också bidragit till att vi tidvis inte kunnat arbeta i den takt vi planerat.

För att kunna hålla tidplanen för hela ombyggnaden startar vi arbetet med en ny deletapp tisdag 27 mars, trots att vi ännu inte är klara vid Sundstorget. Vi utökar då arbetsområdet söderut på Drottninggatans östra sida mellan Hästmöllegränden och Stortorget.

- Vi hade planerat för att bli klara med de nya busshållplatserna vid Sundstorget innan vi fortsatte med andra deletapper, men eftersom det är viktigt för oss att city är tillgängligt och att trafiken ska kunna passera under hela byggtiden, ändrar vi nu ordning på ett par deletapper, säger Klas Östholm, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Så påverkas trafikanterna

  • Rådhustorgets busshållplats på den östra sidan är stängd från tisdag 27 mars. Bussresenärer som ska norrut hänvisas till hållplatserna Knutpunkten (Helsingborg C) eller Konserthuset. Se Skånetrafikens webbplats eller appar för aktuell information.
  • Ett körfält är öppet i vardera riktningen mellan Stortorget och Norra Strandgatan.
  • Du som cyklar kan passera arbetsområdet på cykelbanan på Drottninggatans västra sida.

Läs mer om projektet på helsingborg.se/doj


För mer information kontakta:
Klas Östholm, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 96, e-post: klas.ostholm@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Just nu pågår arbeten på Drottninggatans östra sida, mitt emot Sundstorget. För att hålla tidplanen för hela ombyggnaden startar vi tisdag 27 mars även upp arbetet ner mot Stortorget, trots att vi ännu inte är klara med den första deletappen. Ändringen innebär bland annat att busshållplatsen på östra sidan vid Rådhuset stängs.

Läs vidare »
Owmtybrpqcqi6b0xk31q

Årskurskören kör så det ryker!

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 06:10 CET

Runt om i landet pågår olika projekt med att samla unga och barn till körsång. I Helsingborg samlar kulturskolan och projektet ”Årskurskören” elever från årkurs 2 till något helt eget. Projektet går ut på att eleverna övar in nio specialskrivna låtar, som sedan binds samman till en avslutande föreställning på Dunkers kulturhus.

Media no image

Inspektion av arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 14:26 CET

Under februari besökte Arbetsmiljöverket fyra vårdboenden och ett hemvårdsområde i Helsingborg för en inspektion av arbetsmiljön. Inspektionen gjordes som en del av en nationell tillsynsinsats som genomförs runt om i landet för att skapa bättre arbetsmiljöförhållande inom äldreomsorgen.

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått ta del av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande där de konstaterar att de har sett delar som fungerar bra, bland annat att förvaltningen mäter vårdtyngden och har sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter på plats ute i verksamheterna. Men det finns även delar som behöver förbättras.

Arbetsmiljöverket kommenterar bland annat att äldreomsorgen är igång med att byta dokumentationssystem och att arbetstagarna som arbetar med detta upplever hög arbetsbelastning. Vård- och omsorgsförvaltningen ska därför undersöka vilka risker detta innebär och göra en handlingsplan med vilka åtgärder förvaltningen tänker genomföra.

Arbetsmiljöverket vill också se de riskbedömningar som förvaltningen har gjort med anledning av schemaändringar som innebär att en arbetstagare kan jobba ett elvatimmarspass med 60-90 minuters rast. Schemaändringen är sedan tidigare förhandlad fackligt.

­– Schemaändringen har bland annat gjorts för att göra det möjligt att ge alla undersköterskor den sysselsättningsgrad de önskar. Det nya schemat ökar dessutom kontinuiteten och minskar vår sårbarhet när medarbetare blir sjuka, säger Ola Falck, HR-chef.

I inspektionsmeddelandet skriver Arbetsmiljöverket vidare att förvaltningens enhetschefer upplever en hög arbetsbelastning och att en enhetschef kan ha upp till 70 medarbetare. Förvaltningen ska därför göra en undersökning av enhetschefernas arbetsförhållanden där förvaltningen bland annat undersöker om resurserna för arbetet är anpassat till de krav som ställs. Utifrån resultatet av undersökningen ska en bedömning göras om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Vård- och omsorgsförvaltningen tar Arbetsmiljöverkets sammanställning på allvar och kommer nu noggrant gå igenom de områden som Arbetsmiljöverket har synpunkter på.

– Vi är tacksamma över att Arbetsmiljöverket inspekterar vår verksamhet och hjälper till att visa på områden som vi kan bli bättre på, säger Ola Falck.

Senast den 31 maj ska vård- och omsorgsförvaltningen skicka svar till Arbetsmiljöverket.

För mer information:

Ola Falck, HR-chef, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0709-90 63 55
E-post: ola.falck@helsingborg.se

Lisa Kron, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0708-31 43 74
E-post: lisa.kron2@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Under februari besökte Arbetsmiljöverket fyra vårdboenden och ett hemvårdsområde i Helsingborg för en inspektion av arbetsmiljön. Inspektionen gjordes som en del av en nationell tillsynsinsats som genomförs runt om i landet för att skapa bättre arbetsmiljöförhållande inom äldreomsorgen.

Läs vidare »
Media no image

Projektet Klimatsmart mat i magarna och inte i soporna får ekonomiskt stöd

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 14:00 CET

Nu är det klart, Helsingborgs stads projekt för klimatsmart mat får 2,3 miljoner i stöd från Naturvårdsverket och deras satsning Klimatklivet. Metoderna testas redan med framgång, men detta gör att vi kan skala upp det ytterligare och på sikt minska klimatpåverkan med 40 procent.

- Vi som samarbetar för att förverkliga detta är otroligt glada och taggade nu när vi fått veta att vi får pengarna, säger Sofia Mattsson, projektledare.

Huvudsyftet med Klimatsmart mat i magarna och inte i soporna är att Helsingborgs skolor och förskolor ska servera mer klimatsmart mat och minska på matsvinnet. För att lyckas med detta kommer vi att arbeta med att utbilda personal, elevinflytande, matupplevelsen, beteendepåverkan (nudging) och uppföljning. Tanken är också att skapa en modell som kan spridas inom kommunen och även till andra kommuner.

- Vi har redan idag har testat modellen i liten skala på Tycho Brahe skolan och det har fallit väl ut. I veckan blev eleverna belönade med äppelpaj för att de har lyckats minska maten de slänger med cirka 50 procent på bara några veckor, säger Sofia Mattsson

Genom det ekonomiska stödet kommer projektet att kunna drivas på fler skolor och förskolor. Den största delen av pengarna kommer gå till att anställa två heltidstjänster som ska jobba med projektledning, kommunikation och inspiration i två år. Vi har också fått pengar för utbildning, inspiration och en del kompletterande tekniska och digitala lösningar.

Med åtgärderna beräknas klimatpåverkan minska med 16 procent till år 2020, vilket motsvarar en minskning med nästan 900 ton koldioxid per år. På ännu längre sikt är målet att klimatpåverkan från inköpta livsmedel ska ligga på max 1,5 kilogram koldioxid per kilo inköpt livsmedel. Det motsvarar en minskad klimatpåverkan med 40 procent jämfört med 2016.

Projektet är ett samarbete mellan skol- och fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen och NSR.

Kontakt:
Sofia Mattsson. projektledare
Telefon: 073-231 11 71
E-post: sofia.mattsson@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Helsingborgs stads projekt för klimatsmart mat får 2,3 miljoner i stöd från Naturvårdsverket och satsningen Klimatklivet. Syftet med Klimatsmart mat i magarna och inte i soporna är att Helsingborgs skolor och förskolor ska servera mer klimatsmart mat och minska på matsvinnet. På sikt är målet att minska klimatpåverkan med 40 procent.

Läs vidare »
Hma4jcfuwdqqbkn3ypmp

​Samverkansöverenskommelse för ett tryggt och säkert Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 10:35 CET

Idag har Helsingborgs stad och Polisen nordvästra Skåne undertecknat en samverkansöverenskommelse. Tillsammans kraftsamlar nu staden och polisen för trygghetsskapande och brottförebyggande åtgärder under 2018-2020.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.