IKEA och arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg i nytt samarbete

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2020 11:15 CEST

Helsingborgs stads arbetsmarknadsförvaltning har inlett ett samarbete med Ikea där arbetssökande får praktik i Ikea:s restaurang, samtidigt som de via vuxenutbildningen i Helsingborg får utbildning inom restaurang och storkök. Avsikten är att samarbetet ska bli långvarigt.

– Vårt uppdrag är att minska arbetslösheten i Helsingborg, säger Valmir Jusufi som är enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen. Det gör vi bland annat genom att utmana den kompetensbrist som många företag upplever just nu. Samarbetet med Ikea är ett vinnande koncept som vi är mycket glada över. Vi hittar lämpliga personer som får utbildning via vuxenutbildningen samtidigt som de får praktik hos Ikea, och en god möjlighet att få ett arbete.

Upprinnelsen till samarbetet är ett starkt intresse från båda parter. Från Ikea:s sida finns ett önskemål om att ta större plats som ett socialt ansvarstagande företag i staden och samtidigt hitta kompetent personal. Arbetsmarknadsförvaltningen ska ge invånare möjligheter att bli självförsörjande. Arbetsförmedlingen har varit en dialogpart.

Christopher Persson, ansvarig för mångfald och inkludering, Ikea Helsingborg, är tydlig:

– Som arbetsgivare ska vi ta ett större samhällsansvar. Det är viktigt för mig att hitta framgångsrika vägar för hur Ikea fortsatt kan vara en socialt ansvarstagande arbetsgivare.

IKEA arbetar för ett mer inkluderande samhälle och medarbetarna ska spegla demografin utifrån en lokal marknad, något som kommer att tas hänsyn till i samarbetet.

– På Ikea arbetar vi för att skapa en bättre vardag för de många människorna. Vi vet att en stor del av de invånare som står utanför arbetsmarknaden ofta är studiesvaga. Att ge dem en chans att få arbetslivserfarenhet, samtidigt som de får en utbildning, är bara positivt, säger Jeanette Wessman P&C manager.

Robin Björnstedt och Emily Van Der Knaap På Ikea Food replikerar:

– Vi oerhört glada att just vi är avdelningen som får vara med och ta extra stort ansvar inom området inkludering och mångfald.

Att kombinera praktik och utbildning är en modell som har visat sig vara framgångsrik, både för att individen ska få en fast anställning såväl som att höja fortsatt studiemotivation. Och i samverkan med arbetsgivare och det lokala näringslivet och kan utbildningar skräddarsys direkt utifrån företagens behov.

– Vi på arbetsmarknadsförvaltningen gläds åt samarbetet som vi ser som starten på en långsiktig relation med Ikea. Vi hoppas också att detta ska bidra till att andra företag i staden nappar på konceptet, ser nyttan och kraften som uppstår när vi från stadens sida tillsammans med företag löser dagens och framtidens kompetensförsörjnings- och integrationsutmaningar, säger Valmir Jusufi. 

Kontakt: Valmir Jusufi, 076-139 56 91, Valmir.Jusufi@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Helsingborgs stads arbetsmarknadsförvaltning har inlett ett samarbete med Ikea där arbetssökande får praktik i Ikea:s restaurang, samtidigt som de via vuxenutbildningen i Helsingborg får utbildning inom restaurang och storkök. Avsikten är att samarbetet ska bli långvarigt.

Läs vidare »

BoostHbg peppar och preppar kulturarvet

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 14:00 CEST

Region Skåne har anslagit 1,1 miljoner kronor för att stärka publikarbetet hos aktörer som sysslar med skånskt kuturarv. Summan fördelas med 300 000 kronor till BoostHbg, som leder arbetet och 800 000 kr till sju utvalda projekt inom kulturarvssektorn. BoostHbg ska tillsammans med dessa sju aktörer från kulturarvet hitta rätt format för starka berättelser och lika starka publikupplevelser.

Hx blir Sveriges första digitala stadsfestival med Icona Pop som en av huvudattraktionerna

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 11:32 CEST

Svenska succcéduon Icona Pop är en av huvudakterna när Hx-festivalen 2020 förvandlas till en tvådagars stadsfestival som livesänds via webben 31 juli–1 augusti. Precis som tidigare år bjuder Hx på mängder av spännande programpunkter som blir tillgängliga för alla i hela Sverige.

​Inbjudan till digital pressträff – Hx-festivalen 2020

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 09:36 CEST

Hx-festivalen är Helsingborgs årliga sommarfestival. 2020 är och blir ett väldigt speciellt år. Vi välkomnar hela landet till Sveriges första digitala stadsfestival! Hx ställer inte in, utan ställer om. På torsdag 4 juni håller vi en digital pressträff och berättar mer.

Från gryning till skymning – nordisk konst kring sekelskiftet 1900

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 06:00 CEST

I utställningen visas drygt 90 verk av bland annat Eugène Jansson, Carl Fredrik Hill, Anna Ancher, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Hanna Pauli och Anders Zorn. Utställningen tar upp det skeende som ägde rum inom konsten när konstnärer reste utomlands för att återvända hem och finna det nordiska skymningsljuset.

Pressinbjudan: ​Åtta av nio EU-badplatser i Helsingborg får godkänt i år

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 15:47 CEST

Badsäsongen är i full gång och idag har Havs- och vattenmyndigheten släppt årets klassificering av EU-bad i Sverige. I Helsingborg har åtta av nio EU-badplatser blivit godkända med klassificeringen utmärkt, bra eller tillfredsställande badvattenkvalitet. Vikingstrand får klassificeringen dålig badvattenkvalitet och därmed avrådan från bad hela sommaren.

SOS Alarm och Helsingborgs stad inleder strategiskt samarbete

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 08:10 CEST

SOS Alarm och Helsingborgs stad har inlett ett strategiskt samarbete för att tillsammans öka förmågan att förebygga, motstå och hantera olika typer av händelser som har en påverkan på samhället och invånaren. Genom att dela lägesbilder och analyser mellan SOS Alarm och Helsingborgs stad kan vi tillsammans stärka samhällets krisberedskap.

​Perstorp går mot strömmen – utökar möjligheten till konsumentrådgivning

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 10:38 CEST

I en tid då allt fler kommuner drar ner på sin konsumentrådgivning till invånarna så gör Perstorp tvärtom. Från den 1 juni inleder kommunen ett samarbete med Helsingborgs konsumentrådgivning.

Dags för utdelning av stadens kulturpriser

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 08:00 CEST

Fleninge hembygdsförening får Gisela och Oscar Trapps minnesutmärkelse. Helsingborgs kulturstipendium tilldelas musikalartisten Alma Bengtsson och dansaren Albin Yttergren Utdelningen av båda utmärkelserna sker vid en sluten, icke publik ceremoni lördag 6 juni 13.00, i Kulturmagasinets trädgård på Fredriksdal museer och trädgårdar (stadskvarteren).

​Tillsyn av vård- och omsorgsnämndens arbete med anledning av covid-19

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 16:00 CEST

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inlett en tillsynsinsats av vård- och omsorgsnämndens arbete i särskilt boende och hemtjänst med anledning av covid-19-pandemin.

Avsikten med tillsynen är att, i dialog med representanter för nämnden och förvaltningen, bidra till förbättring och lärande samt förebygga ytterligare smittspridning i verksamheterna skriver IVO i sitt meddelande.

- Jag ser en förvaltning som sliter och jobbar på för fullt och jag har fullt förtroende för det goda arbete de utför med att ta hand om de vi finns till för. Samtidigt välkomnar jag att IVO kommer och gör en tillsyn. Att en oberoende extern myndighet gör en bedömning av vårt arbete i denna situation kan inte vara annat än positivt, säger Lars Thunberg (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Tillsynen sker mot bakgrund av att det har kommit in anonyma tips, synpunkter och klagomål på hur vården och omsorgen i samband med covid-19 utförs i Helsingborgs stad. IVO har sen tidigare gjort en omfattande tillsyn av tusen verksamheter i hela Sverige med anledning av smittspridningen av covid-19 i äldreomsorgen. Helsingborgs stad ingick i denna tillsyn och då framkom inga brister.

- Det är en mycket speciell situation i och med denna pandemi och vi jobbar hela tiden aktivt med att förebygga smittspridning. Utifrån nya rekommendationer från myndigheter gör vi nya ställningstaganden. Tillsynen kommer bli ett värdefullt komplement till den utvärdering som förvaltningen löpande gör och jag ser fram emot mötet med IVO, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör.

Representanter för nämnden och förvaltningen är kallade till ett digitalt dialogmöte redan tisdagen 2 juni. Vid detta möte önskar IVO en redogörelse över situation men också en inledande diskussion avseende vårt förberedelsearbete, agerandet vid misstänkt/konstaterad smittad av covid-19, arbetet med följsamhet till basala hygienrutiner, åtgärder för att förhindra smittspridning och förebyggande åtgärder samt samverkan med externa utförare.


För mer information

Lars Thunberg (KD) ordförande i vård- och omsorgsnämnden
 elefon: 070-628 43 10
E-post: lars.thunberg@helsingborg.se

Annika Andersson, omsorgsdirektör
Telefon: 0722-42 70 96
E-post: annika.andersson7@helsingborg.se

Cecilia Eklund, presschef Helsingborgs stad 
Telefon: 073-422 19 95  
E-post: cecilia.eklund@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inlett en tillsynsinsats av vård- och omsorgsnämndens arbete i särskilt boende och hemtjänst med anledning av covid-19-pandemin.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 18 kontaktpersoner

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.