Wsxu1v1bs0olue9sitmp

Pressinbjudan: Tre informationsträffar i juni om värdefull natur och kultur

Pressmeddelanden   •   2015-05-29 13:36 CEST

Helsingborgs stad tar fram ett natur- och kulturmiljöprogram för att beskriva värdefulla natur- och kulturmiljöer i kommunen. Programmet för byar och landsbygd är nu ute på remiss för synpunkter och boende och intresserade är inbjudna till tre informationsträffar i juni för att bidra med sin kunskap om värdefulla miljöer i sin omgivning. Välkommen att medverka på någon av informationsträffarna.

Rb6wjrms3t4p8j1ggb0y

Sinding-Larsen i samtal med Nina Persson på Dunkers

Pressmeddelanden   •   2015-05-29 10:00 CEST

I serien Samtal på Dunkers pratar Per Sinding-Larsen med Cardigans Nina Persson

Tjopkwcyv2wonishz7kq

CykLaröd - familjedag med cykling i fokus 31 maj

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 11:03 CEST

På söndag 31 maj arrangeras en familjedag om cykling i Laröd. Helsingborgs stad bjuder in till CykLaröd, där vi firar att cykelvägarna har förbättrats. På programmet står bland annat cykelverkstad, hinderbana och Clown Cito.

Rvm91l83wqlnsmjky1a8

Pressinbjudan: ​Gymnasieelever belyser rätten att inte kränkas

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 11:54 CEST

​Gymnasieelever från Thoren Business School har tagit fram en utställning som handlar om rättvisa och mänskliga rättigheter utifrån temat Rätten att inte kränkas. Välkomna att medverka när eleverna som tagit fram utställningen inviger kuberna på fredag, den 29 maj, klockan 11:00 på Sundstorget.

Cqmlqeimxonfcegdwhwi

Pressvisning av internationella gatuteaterfestivalen Passage15 i Helsingborg och Helsingör

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 09:26 CEST

Danmarks sak är vår. Åtminstone en gång om året när Helsingör teater och Dunkers kulturhus arrangerar gatuteaterfestivalen Passage. I år invigs de 4 teaterfyllda festivaldagarna i Helsingborg. 3 juni klockan 10.00 på Dunkerstrapporna mot sundet hålls en pressvisning av den elfte upplagan av Passage.

Media-no-image

Riktlinjer för kulturförvaltningens uthyrningsverksamhet slås fast

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 08:55 CEST

Kulturförvaltningen har tidigare i år fått kritik för sina anvisningar som avgör vem som får hyra lokaler och hålla arrangemang på förvaltningens institutioner. Bland annat fick Helsingborgs bibliotek kritik för att anvisningarna inte stämde överens med bibliotekslagen. Kulturnämnden har nu beslutat om nya riktlinjer.

2014 upprättade kulturförvaltningen anvisningar för uthyrning av lokaler till externa arrangemang. Dessa anvisningar var generella för förvaltningen och kunde tolkas som att de gick emot några av de verksamhetsuppdrag förvaltningens institutioner har. Framförallt fanns det motsättningar i förhållandet mellan förvaltningens anvisningar och bibliotekslagen.

Kulturförvaltningen har arbetat fram nya riktlinjer som kulturnämnden beslutade om den 21 maj 2015. Kulturdirektör Bibi Hidén kommenterar arbetet:

– Det fanns ett behov av att se över och uppdatera riktlinjerna för uthyrningsverksamhet så att de överensstämmer med mål, värderingar och lagstiftning. Riktlinjerna har nu beslutats i kulturnämnden och kommer fungera som ett stöd för att personalen ska fatta beslut baserade på demokratiska normer utifrån de lagar, författningar och riktlinjer som finns.


Bibi Hidén menar vidare att:

– De förbättrade riktlinjerna innebär en mer öppen och bred uthyrningsprincip än tidigare. I första hand är det personalen som med stöd av riktlinjerna fattar beslutet om uthyrning. I andra hand är det verksamhetschefen och i tredje hand är det ett beslut för kulturdirektören. Vi ska som förvaltning värna om yttrandefriheten och erbjuda demokratiska mötesplatser. Nu har vi riktlinjer som öppnar upp för det och som stänger ute de fall där diskriminering och hets mot folkgrupp är en del av agendan.

Kulturförvaltningens riktlinjer för uthyrning (reviderat underlag) kan läsas på helsingborg.se. Under vecka 22 kommer dokumentet att färdigställas och publiceras i stadens diarier.

Kontakt: Kulturdirektör, Bibi Hidén. 0733-61 31 37 eller bibi.hiden@helsingborg.se

Presskontakt: Dennis Nilsson, Pressansvarig kulturförvaltningen. 042-10 42 32 eller dennis.nilsson@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Riktlinjer för kulturförvaltningens uthyrningsverksamhet slås fast Kulturförvaltningen har tidigare i år fått kritik för sina anvisningar som avgör vem som får hyra lokaler och hålla arrangemang på förvaltningens institutioner. Bland annat fick Helsingborgs bibliotek kritik för att anvisningarna inte stämde överens med bibliotekslagen. Kulturnämnden har nu beslutat om nya riktlinjer.

Läs vidare »
Media-no-image

​​Gång- och cykeltunnel vid Ringstorpsvägen i Helsingborg byggs 2017

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 12:46 CEST

Trafikverket och Helsingborgs stad har beslutat att flytta bygget av gång- och cykeltunneln vid Ringstorpsvägen ett år framåt, till våren 2017. Anledningen är att projektet inte kommit så långt att vi kan handla upp entreprenör och börja bygga under 2016.

En av de plankorsningar som kommer att byggas om på sträckan för dubbelspårsutbyggnaden mellan Helsingborg (Romares väg) och Ängelholm är en gång- och cykeltunnel vid Ringstorpsvägen i Helsingborg. Helsingborgs kommun bekostar ombyggnaden som kommer att göras innan bygget av dubbelspåret börjar.

- Den senarelagda byggstarten innebär att vi kan vänta in projekteringen av dubbelspåret Ängelholm - Helsingborg. Vi behöver veta exakt var spåren ska ligga. Även placeringen av bullerskydd utmed järnvägen är viktig att ta hänsyn till vid utformningen av gång- och cykeltunneln, säger Torgny Johansson, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Vi planerar att börja bygga gång- och cykeltunneln under våren 2017.

För mer information kontakta:
Torgny Johansson, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad
Tel: 042-10 74 95, e-post: torgny.johansson@helsingborg.se

Maria Wedin, projektledare på Trafikverket
Tel: 010-123 73 12, e-post: maria.wedin@trafikverket.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Trafikverket och Helsingborgs stad har beslutat att flytta bygget av gång- och cykeltunneln vid Ringstorpsvägen ett år framåt, till våren 2017. Anledningen är att projektet inte kommit så långt att vi kan handla upp entreprenör och börja bygga under 2016.

Läs vidare »
V1hcwfcvnijz7vkjuyff

Helsingborg bidrar till ökad turismomsättning i Skåne

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 18:51 CEST

​Den totala turismomsättningen för Skåne ökade med 5,9 procent 2014, visar HUI Research’s nya rapport. Även antal arbetstillfällen ökar. Helsingborgs stad bidrar till utvecklingen, eftersom turismomsättningen i staden ökade från 4 919 miljoner kronor till 5 101 miljoner kronor 2014 – en ökning med 3,7 procent.

Sl8trh2delfdwmal9usn

Fyra år med PlantEra PlantÄra

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 10:28 CEST

Det har gått fyra år sedan samverkansprocessen PlantEra PlantÄra startade på Planteringen. Satsningen har gett många människor som bor i området jobb och bättre hälsa men även skapat en positiv utveckling för stadsdelen.

Media-no-image

Still Here – musik, dans, film och spoken words

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 06:00 CEST

Lördag 30 maj 13:00 – 16:00
Dunkers kulturhus, Helsingborg

Dunkers tar steg två i ett projekt som handlar om att tolka och beskriva Hip Hop-kulturen. Den här lördagen blir det öppet dansgolv, musik, filmpremiär och spoken word.

I december 2014 hölls föreställningen ”We Are Here” på Dunkers. ”We Are Here” utgick från boken ”Can't Stop Won't Stop: A History of the Hip-Hop Generation” av Jeff Chang, som dessutom finns att läsa på Dunkers Kulturoteket. Boken anses som den mest faktamässiga och trovärdiga historieboken om Hip Hop.
Ungdomarna som framförde föreställningen har fortsatt att arbeta med ”Can't Stop Won't Stop”. Så nu kommer de tillbaka 6 månader senare med föreställningen ”Still Here” som handlar om varför musiken och dansen har så storbetydelse i deras liv.
Deltagarna är från Helsingborg och Malmö.

Dagens program
13.00 Öppet dansgolv. RumEtt.
14.00 Premiärvisning av dokumentärfilmen ”Sobre las nubes ”av h9. En minidokumentär om dans. 30 min. RumEtt .
15.00 Föreställningen ” Still Here”. 45 min. Teatersalen.

Arrangemangskontakt
Bogdan Bizic
Projektledare Bilda
bogdan.bizicatc@gmail.com
073-565 18 37

Moncef Henaien
Filmskapare Sobre las nubes
076-262 57 55

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Dunkers tar steg två i ett projekt som handlar om att tolka och beskriva Hip Hop-kulturen. Den här lördagen blir det öppet dansgolv, musik, filmpremiär och spoken word.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig för Helsingborgs stad
  • mattias.hennius@helsingborg.se
  • 0733-612477

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.