Drbjlxdghvwektc7zooa

Söndagsscen på Dunkers våren 2105

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 13:52 CET

Säsongens föreställningar handlar om ugglor som går vilse, en tant som har dödskallar som kompisar, vilket som är den bästa längden, vad som händer när TV:n kraschar, fest i Hulabo och nycirkus. 50 kronor kostar inträdet. Föreställningen 8 februari knyter an till det sorgligt aktuella temat Flykt. Temat återkommer också i övriga Dunkers kulturhus under våren.

Media-no-image

Helsingborgs stads resultat står sig bra i kommunal jämförelse – trots förbättringsområden

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 13:14 CET

Nu finns resultatet för 2014 års Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, ett projekt där kommuner arbetar tillsammans för att hitta framgångsrika arbetssätt, som bland annat hjälper invånarna att jämföra olika kommuners service.
– Helsingborg ligger i nivå med det genomsnittliga resultatet i de flesta nyckeltal, säger Palle Lundberg, stadsdirektör, men tillägger att det finns ett antal områden där Helsingborgs stad kan bli bättre.

I Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, mäts 40 nyckeltal fördelade på fem områden: Tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet och samhällsutveckling.

I 2014 års KKiK ligger Helsingborg i nivå med det genomsnittliga resultatet i riket och på samma nivåer som andra större städer på nästan alla områden. Även om det finns ett antal områden som kan förbättras.

– Genom att ta fram och jämföra resultat med andra kommuner utmanar vi oss själva, samtidigt som vi lär och utvecklas, säger Palle Lundberg och tillägger att 2014 års resultat visar att staden har jämförelsevis låga kostnader men trots det bra kvalitet på service och tjänster.

– Våra starkaste områden i jämförelse med andra kommuner finns inom tillgängligheten till förskola och äldreboende, tillgänglighet via telefon, där vi gått från botten till toppen i kommunsverige, och webbinformation, säger han och fortsätter:

– Serviceutbudet inom särskilt boende och hemtjänst, antalet miljöbilar, andelen ekologiska livsmedel och nyföretagande är andra för oss starka områden.

Bland stadens förbättringsområden finns invånarnas upplevelse av trygghet, som ligger lägre än snittet i KKiK, men även andelen invånare som någon gång under året har fått ekonomiskt bistånd ligger över rikssnittet.

– Tack vare vår medverkan i KKiK blir det mycket tydligt inom vilka områden vi är starka och vilka områden vi måste lägga mer kraft på, avslutar Palle Lundberg.


Det nationella samverkansprojektet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisar resultat inom några för kommuninvånarna viktiga områden. Ambitionen med KKiK, som omfattar 225 kommuner, är att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden.

Läs mer på helsingborg.se eller på Sveriges kommuners och landstings hemsida.


För mer information kontakta:
Palle Lundberg, stadsdirektör, 042 – 10 66 00.

Anders Thornberg, verksamhetscontroller, 0732 – 31 13 33.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Nu finns resultatet för 2014 års Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, ett projekt där kommuner hittar arbetssätt, som bl a hjälper invånarna att jämföra olika kommuners service. – Helsingborg ligger i nivå med det genomsnittliga resultatet i de flesta nyckeltal, säger Palle Lundberg, stadsdirektör, men tillägger att det finns ett antal områden där Helsingborgs stad kan bli bättre.

Läs vidare »
Njoez0w2gqjpsm9b2mup

PRESSINBJUDAN: Kommer din favorit till Samtal på Dunkers i vår?

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 08:45 CET

Välkommen till pressmöte inför vårens Samtal på Dunkers. Vilka vårens samtalsgäster är får du veta om du kommer till Kulturoteket, Dunkers kulturhus, Helsingborg onsdag 28 januari klockan 11.00.

Ljhluq2mlzoazpl2a11w

Öppet hus om trafiken i Mariastaden lördagen 24 januari

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 07:30 CET

Många har synpunkter på trafiken och trafikmiljön i Mariastaden. Vi vill gärna veta vad de som bor och rör sig i området tycker och därför bjuder Helsingborgs stad, tillsammans med Nobina och Skånetrafiken, in till öppet hus lördagen 24 januari där folk har möjlighet att diskutera och lämna sina synpunkter.

Yvk8bfjofxaxnaqnhbsp

Vi tar ned träd i dåligt skick på Norra Stenbocksgatan

Nyheter   •   2015-01-21 06:00 CET

Med start onsdag 21 januari tar vi ned åtta träd i allén på Norra Stenbocksgatan. Detta då de är i så dåligt skick att det finns en risk för att stora grenar kan falla när det blåser hårt.

Media-no-image

E-böcker och bokfika på Helsingborgs bibliotek

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 15:17 CET

Under våren kan man på Helsingborgs bibliotek lära sig mer om hur man lånar och läser e-böcker. Sedan, när man läst boken eller böckerna kan man bege till något bibliotek och diskutera boken över en kopp kaffe, tillsammans med andra bokälskare. Ja, förresten, det går lika bra att komma på bokfikat om man har läst en bok i gammalt, hederligt pappersformat.
Så här ser datum och mötesplatserna ut under våren:

E-böcker
En introduktion till att låna och läsa e-böcker. För dig som är nyfiken på e-böcker eller bibliotekets övriga e-resurser.

Onsdag 2015-02-04 15:00
Rosengårdens bibliotek

Måndag 2015-02-09 17:00
Rydebäcks bibliotek

Onsdag 2015-02-11 15:00
Laröds bibliotek

Torsdag 2015-02-12 15:00
Idé A Drottninghög

Måndag 2015-02-16 17:00
Ringstorps bibliotek

Torsdag 2015-02-19 15:00
Råå bibliotek

Måndag 2015-02-23 17:00
Ödåkra bibliotek

Fri entré. Ingen föranmälan.

Bokfika
Vi träffas på biblioteket, fikar och pratar om böcker vi har läst eller vill läsa. Kom med egna lästips och var med i utlottningen av biljetter till våra författarbesök.

Tisdag 2015-01-27 15:00
Rosengårdens bibliotek

Tisdag 2015-02-10 15:00
Råå bibliotek

Tisdag 2015-02-24 15:00
Rosengårdens bibliotek

Tisdag 2015-03-10 15:00
Råå bibliotek

Torsdag 2015-03-19 18.15
Ringstorps bibliotek

Tisdag 2015-03-24 15:00
Rosengårdens bibliotek

Torsdag 2015-03-26 15:00
Ödåkra bibliotek

Tisdag 2015-04-28 15:00
Rosengårdens bibliotek

Tisdag 2015-05-26 15:00
Rosengårdens bibliotek

Fri entré. Fika ingår.

Arrangemangskontakt:
Emma El-Hallah
tfn 042-10 69 18
emma.elhallah@helsingborg.se

Presskontakt.
Tommy Esbjörnsson
0706 77 48 73
tommy.esbjornsson@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

​Under våren kan man på Helsingborgs bibliotek lära sig mer om hur man lånar och läser e-böcker. Sedan, när man läst boken eller böckerna kan man bege till något bibliotek och diskutera boken över en kopp kaffe, tillsammans med andra bokälskare. Ja, förresten, det går lika bra att komma på bokfikat om man har läst en bok i gammalt, hederligt pappersformat.

Läs vidare »
S6wsjtrptrtcuqlqogpn

Ungas kulturinitiativ i Helsingborg tilldelas 200 000 kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 10:07 CET

Under 2015 delas ett projektbidrag ut till personer mellan 13-25 år. Bakom bidraget står Helsingborgs kulturförvaltning och RumEtt på Dunkers kulturhus. Projektet skall riktas till unga och ske i eller tillsammans med RumEtt.

Media-no-image

Helsingborg prisat för sitt sätt att presentera resultat

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 09:00 CET

Helsingborgs stad har fått pris för sitt sätt att, på webben, presentera hur stadens resultat står sig i jämförelse med andra kommuners.
– Tack vare de nya sidorna är det nu lättare för alla som bor och verkar i staden att jämföra Helsingborgs resultat inom förskola, utbildning eller omsorg med andra kommuner, säger stadsdirektör Palle Lundberg.

Hur nöjda är hyresgästerna på Helsingborgs vårdboenden? Hur stor andel av Helsingborgs gymnasieelever fullföljer sin utbildning? Och hur står sig elevernas skolresultat i Helsingborg jämfört med andra kommuner? Svaren på de frågorna och information om hur en rad andra resultat står sig i jämförelse med övriga kommuner hittar du på Helsingborgs stads hemsida.

Som en följd av det arbetet tog Helsingborgs stad i förra veckan emot Sveriges kommuner och landstings, SKLs, pris för sitt sätt att presentera, redovisa och jämföra sina resultat.

Motiveringen till priset lyder:
”En bra redovisning med kommentarer som ger invånarna möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av kommunens resultat och om man så vill göra egna jämförelser. Här skapas en plattform för dialog med invånarna kring den service som kommunen levererar.”

– Jag ser presentationen på webben, men även priset, som ytterligare ett steg mot ökad öppenhet och transparens, säger Palle Lundberg och pekar på projektet Öppna Data och stadens Trend- och omvärldsanalys som även de finns tillgängliga för alla på webben.

Presentationen, som lanserades i november förra året, innehåller resultat från 17 olika områden, inklusive resultat från SKLs undersökning Kommunens kvalitet i korthet, KKIK.

Under rubriken Resultat och jämförelser hittar du hur Helsingborgs resultat står sig i jämförelse med andra kommuner: http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Kvalitetskontroll-och-utveckling/jamfor-resultat/

För mer information kontakta:

Palle Lundberg, stadsdirektör, 042 - 10 66 00. 
Ann-Marie Ståhlgren, enhetschef ekonomi och styrning, 042 - 10 59 03.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stad har fått pris för sitt sätt att, på webben, presentera hur stadens resultat står sig i jämförelse med andra kommuners. – Tack vare de nya sidorna är det nu lättare för alla som bor och verkar i staden att jämföra Helsingborgs resultat inom förskola, utbildning eller omsorg med andra kommuner, säger stadsdirektör Palle Lundberg.

Läs vidare »
Iulbxh1xfyle6mlwwms9

Grillade marshmallows i Stadsparken på måndag

Nyheter   •   2015-01-16 07:30 CET

På måndag den 19 januari är Helsingborgs stad i Stadsparken och pratar med stadens invånare och besökare om hur de vill använda parken. Mellan klockan 15 och 17 tänder vi eldfaten i parken och grillar marshmallows över öppen eld.

Media-no-image

Tillbaka till vardagen - Funderar du över dina alkoholvanor?

Blogginlägg   •   2015-01-15 10:59 CET

För många av oss har det blivit en naturlig del av vardagen att dricka alkohol i sociala sammanhang. Kontinentala vanor med alkohol till maten har också blivit allt vanligare. Kollegorna vill ha med dig på after work. Inte minst under jul- och nyårshelgerna ökar vi vårt drickande. Har du koll på hur mycket du dricker, nu när helgerna är över? Runt en tiondel av Sveriges befolkning har en riskkonsumtion.

 • Är du bekymrad över hur mycket du dricker? (Du kan testa dig själv på alkoholprofilen.se)
 • Tänker du ofta tillbaka på vad som hänt när du har druckit?
 • Kan du bryta ditt mönster efter julhelgerna?
 • Pratar du med någon annan om ditt drickande?
 • Känner du att alkoholen påverkar hur du mår?

Tio tips för att själv ta tag i din alkoholkonsumtion:

 • Sätt mål på hur mycket du vill dricka.
 • För dagbok över ditt drickande.
 • Håll dig till målen.
 • Tala om för din omgivning att du vill dra ner. Låt inte någon övertala dig.
 • Hitta alternativ till alkohol eller sätt att umgås utan att dricka.
 • Låt inte någon annan fylla på.
 • Dra ner på takten.
 • Ta ett mindre glas eller en mindre flaska.
 • Belöna dig själv när du lyckas.
 • Vill du ha någon att prata med? Du kan alltid vända dig till oss på Alkohol- och drogrådgivningen. Du kanske bara vill ha tips eller stöttning? Du är alltid välkommen, oavsett hur stort eller litet ditt problem är.

Alkohol- och drogrådgivningen
Carl Krooks gata 60

Telefon: 042-10 66 63 (telefontid alla vardagar klockan 13:00-14:00)

Är du orolig för någon anhörig?

Du kan också vända dig till oss och få råd och stöd om du är orolig för att någon anhörig dricker för mycket.

Under titeln ”Blogginlägg” skriver Helsingborgs stad lite mer personligt kring angelägna frågor som inte är att betrakta som rena nyheter. 

För många av oss har det blivit en naturlig del av vardagen att dricka alkohol i sociala sammanhang. Kontinentala vanor med alkohol till maten har också blivit allt vanligare. Kollegorna vill ha med dig på after work. Inte minst under jul- och nyårshelgerna ökar vi vårt drickande. Har du koll på hur mycket du dricker, nu när helgerna är över?

Läs vidare »

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig för Helsingborgs stad
 • mattias.hennius@helsingborg.se
 • 0733-612477

 • Presskontakt
 • Presskontakt Helsingborgs stad
 • Jedtessscyicfra.Enjsquvppzgvgbxpkmlfoltfall@hemppbhxyalsinangblsbjekorg.fxse
 • 0732-31 11 08

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.