Media-no-image

​Helsingborg lanseras i Minecraft-miljö

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 13:14 CET

På måndag provkör de första användarna Helsingborg i Minecraft-miljö i Stadsbyggnadshuset. Detta för att ta del av de nya användarnas synpunkter och få se hur den nya miljön tas emot. Välkomna till en första visning av Helsingborg i Minecraft, då berättar vi även mer om hur det går till och var materialet finns.

Stadsbyggnadsförvaltningen genomför nu Platsen Helsingborg, ett omfattande projekt som handlar om att ta fram en ny stadsgemensam plattform för geografisk information i Helsingborgs stad. Genom projektet finns ny teknik på plats som gör det möjligt att till exempel utveckla Helsingborg i Minecraft-miljö med relativt enkla medel.

-I Platsen Helsingborg går det att bygga vår stadsmiljö i 3D och då vill vi även passa på och göra den tillgänglig även för yngre användare som kanske inte använder sig så mycket av geografisk information än, säger Björn Lahti, projektledare för Platsen Helsingborg.


Viktigt med synpunkter från användarna
På måndag lanseras centrala Helsingborg och sedan kommer kommunen att byggas ut och lanseras efter hand. Vi vill gärna ha in synpunkter från våra potentiella användare för att kunna utveckla miljön och passar därför på och har bjudit in några barn från mellan- och högstadiet för att provköra, nu när de har påsklov.

-Vi ser spännande möjligheter i att använda Helsingborg i Minecraft-miljö, till exempel i pedagogiskt sammanhang, och vet att Ättekullaskolan har redan använt Minecraft i sin undervisning. Vi hoppas att fler skolor i Helsingborg kommer att haka på så småningom, säger Björn Lahti.


Tid:
Måndag 30 mars kl. 13:30
Plats: Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22 – anmäl dig i receptionen


Välkomna!


Vi bjuder på glass och ett USB-minne med Helsingborg i Minecraft.


För mer information kontakta:
Björn Lahti, projektledare för Platsen Helsingborg på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 34 09, e-post: bjorn.lahti@helsingborg.se

Utvecklingen av Helsingborg i Minecraft-miljö är en del av projektet Platsen Helsingborg som handlar om att ta fram om en ny stadsgemensam plattform för geografisk information i Helsingborgs stad.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

På måndag provkör de första användarna Helsingborg i Minecraft-miljö i Stadsbyggnadshuset. Detta för att ta del av de nya användarnas synpunkter och få se hur den nya miljön tas emot. Välkomna till en första visning av Helsingborg i Minecraft, då berättar vi även mer om hur det går till och var materialet finns.

Läs vidare »
Media-no-image

Färre akut hemlösa i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 11:44 CET

Efter den stora uppgången av antalet akut hemlösa 2014 visar årets hemlöshetskartläggning på en halvering och tillbakagång till under tidigare nivå.

Enligt kartläggningen finns det idag 63 kända personer i akut hemlöshet, det vill säga de som ordnar sitt boende tillfälligt från natt till natt. 16 av dessa uppger att de sover ute eller i offentliga utrymmen. 32 personer ordnar tillfälliga boenden en natt i taget. 15 sover i de lokaler där Hemlösas hus tidigare bedrev nattverksamhet.

– Det är förstås glädjande att det rör sig åt rätt håll efter vår stora satsning i samband med den formella stängningen av Hemlösas hus förra året, men det visar också att vi har mycket kvar att göra. Härnäst måste vi försöka motivera dem som fortfarande sover i Hemlösas hus lokaler att ta emot vårt stöd och bereda platser för dem, säger Björn Wäst, chef på socialförvaltningens stödboendeenhet.

Det nya stödboendet Kronan, med 18-20 platser beräknas kunna öppna i slutet av sommaren 2015.

Kontakt med socialtjänsten

På frågan om de har kontakt med socialtjänsten (socialförvaltningen och/eller arbetsmarknadsförvaltningen) uppger 25 personer kontakt med socialförvaltningen och 28 med arbetsmarknadsförvaltningen. 18 personer uppgav att de inte hade någon kontakt alls med socialtjänsten.

Om hemlöshetskartläggningen

Kartläggningen är ett samarbete mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen (tidigare utvecklingsnämnden) och frivilligorganisationerna och görs som en enkätstudie tredje veckan i januari varje år.

– Siffrorna är ett nedslag under en vecka, en indikation på läget, men det är svårt att få en total överblick och det finns sannolikt stora variationer under ett år, menar Björn Wäst.

2014 visade kartläggningen på 122 akut hemlösa personer, vilket var en dramatisk ökning jämfört med 71 (2013) och 79 (2012). EU-migranter är inte inkluderade i hemlöshetskartläggningen.För mer information kontakta:

Björn Petersson, verksamhetschef
E-post: bjorn.petersson@helsingborg.se
Telefon: 042-10 31 55

Björn Wäst, enhetschef stödboende
E-post: bjorn.wast@helsingborg.se
Telefon: 042-10 44 08Bilaga: Sammanfattning av hemlöshetssatsningen 2014

 • Runt 40 personer flyttade under hösten från Hemlösas hus till andra boenden i stadens regi. Ytterligare ett tiotal har flyttat under våren.
 • Två uppsökande boendehandläggare rekryterades för att kartlägga behovet av stödboendeplatser för de personer som då bodde på Hemlösas hus, men även generellt i staden. De fortsätter nu att jobba uppsökande och motiverande, i samarbete med frivilligorganisationerna.
 • Stödboendet Fenix utökades med 6 biståndslösa (akuta) boendeplatser och fick stärkt bemanning med vaken nattpersonal.
 • Personalstyrkan på stödboendet Carnot utökades för att bland annat utveckla det motiverande arbetet i verksamheten, med syfte att ge de boende bättre förutsättningar att komma vidare till långsiktigare boendelösningar.
 • Personer som bodde på stödboendena Fenix och Carnot som bedömdes klara av enskilt boende med stöd erbjöds boende i bostadssocial lägenhet eller stödlägenhet.

 • Bostad först fick ett tillskott på 5 lägenheter och verksamheten kunde tillsätta dessa lägenheter omgående.

 • Träningslägenheterna utökades med 10 lägenheter (15 platser) och boendestödet med två tjänster, för bibehållen kvalitet i verksamheten.

 • Sammantaget satsade socialnämnden under hösten 2014 drygt 5,5 miljoner kronor extra på hemlöshetsarbetet från förvaltningens ackumulerade överskott. Totalkostnaden för stadens bostadssociala insatser uppskattades innan dess till cirka 54 miljoner kronor per år.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Efter den stora uppgången av antalet akut hemlösa 2014 visar årets hemlöshetskartläggning på en halvering och tillbakagång till under tidigare nivå. Enligt kartläggningen finns det idag 63 kända personer i akut hemlöshet, det vill säga de som ordnar sitt boende tillfälligt från natt till natt.

Läs vidare »
Ssaardtpbgykalttcmre

Helsingborgs stadsbibliotek fyller 50 år

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 06:00 CET

Välkommen till pressmöte fredag 10 april kl 10:00 Helsingborgs stadsbibliotek i UNG:s nya lokaler 50 år kräver ett kalas. Det ska det bli, under dagarna 21 till 25 april. Om vad som ska hända under dessa dagar berättar Fanny Stephansson. Catharina Isberg berättar om vad som händer på Stadsbiblioteket under närmast kommande åren.

Media-no-image

Entreprenaddrivna boenden åter i kommunal regi

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 12:51 CET

Den 1 april återgår driften av tre entreprenaddrivna vårdboenden och fem bostäder med särskild service enligt LSS till vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad. Vård- och omsorgsnämnden har valt att inte göra en ny upphandling av de boenden som har drivits på entreprenad sedan 2008.

Omsorg i Helsingborg som är stadens egen utförare av vård och omsorg tar över driften av vårdboendena på Sturegatan 2 (före detta Murteglet) och Ringstorpsvägen 29 (Stattenahemmet) från Vardaga samt Allerumsvägen 16 (Tuvehagen) från Norlandia. Omsorg i Helsingborg tar även över driften av LSS-boendena Gummarpsvägen, Rosenbergsgatan, Sporrevägen och Tisdagsgatan från Nytida samt Utögatan från Attendo.

230 nya kunder och 200 nya medarbetare
I samband med övergången får Omsorg i Helsingborg cirka 230 nya kunder och 200 nya medarbetare från aktuella utförare.

– De nya cheferna introduceras i takt med att de börjar. Sedan ska all personal gå utbildningar för att bland annat lära sig våra system. Det ligger mycket planering bakom för att det ska fungera för alla. En hel del är sig likt för både medarbetare och kunder, men det blir också mycket nytt som till exempel att lära känna vår värdegrund och vad vi står för, säger Kristina Olsson, kvalitetchef inom Omsorg i Helsingborg och projektledare för verksamhetsövergången.

All tillsvidareanställd personal har erbjudits att följa med i verksamhetsövergången. För att underlätta övergången får alla vårdboendena chefer som redan finns inom Omsorg i Helsingborg.

Mer information
Kristina Olsson, kvalitetschef
Telefon: 042-10 40 94
E-post: kristina.olsson6@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Den 1 april återgår driften av tre entreprenaddrivna vårdboenden och fem bostäder med särskild service enligt LSS till vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad. Vård- och omsorgsnämnden har valt att inte göra en ny upphandling av de boenden som har drivits på entreprenad sedan 2008.

Läs vidare »
Jtjceegk6l2ioniopz0f

Helsingborgs stad får rekord-siffror i Kommunkompassen

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 15:30 CET

​Hur arbetar Helsingborgs stad med kvalitet? Det har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nu mätt inom ramen för Kommunkompassen. – Helsingborgs resultat är det näst bästa i Kommunkompassens historia, säger Lars Strid projektledare på SKL, men tillägger att staden givetvis kan bli ännu bättre.

Givybqxtsi3a4lntkh66

Facklorna brinner för klimatet under Earth Hour

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 09:07 CET

Att uppmärksamma klimatfrågan genom Earth Hour har blivit en tradition i Helsingborg. När vi släcker staden på lördag 28 mars klockan 20:30 och går fackeltåg tillsammans delar vi engagemanget med hundratals miljoner människor världen över.

Bj3rq59stzxvchxedz7e

Pressvisning av Fredriksdalspraktikan och Fredriksdal 2015.

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 06:00 CET

2015 blir året som Fredriksdal museer och trädgårdar tar vara på trendigheten i att odla, laga och skapa sitt eget leverne. Surdegsbakandet, odlandet och hantverkslusten får ytterligare en kunskaps-knuff när Fredriksdalspraktikan startar i Helsingborg. Tisdagen 31 mars klockan 11.00 bjuder Fredriksdal in pressen till en förhandstitt.

Media-no-image

Kulturförvaltningen ser över kritiserade riktlinjer

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 09:55 CET

Den senaste månaden har Helsingborgs kulturförvaltning och Helsingborgs bibliotek fått kritik för sina riktlinjer kring uthyrning av lokaler och arrangemangsrutiner. Engagemanget från besökare och media i frågan har nu fått biblioteket och kulturförvaltningen att agera.

Under 2014 antogs riktlinjer för uthyrning av kulturförvaltningens lokaler i syfte att stödja verksamheternas bedömning av olika evenemang. Dessa riktlinjer är inte samstämmiga med bibliotekslagen och gör att biblioteket som mötesplats inte bidrar till fri åsiktsbildning vilket är verksamhetens målsättning. För att säkra att riktlinjerna går i linje med bibliotekslagen och verksamheternas mål ses nu riktlinjerna över av biblioteket och kulturförvaltningen.

Biblioteken ska präglas av öppenhet för olika perspektiv och stå fri från censur eller andra hindrande åtgärder, vilket ställer frågan om riktlinjerna på sin spets. Biblioteket är en mötesplats i det demokratiska samhället och där ska fri åsiktsbildning råda. Bibliotekets verksamhet ska bidra med information genom samlingar och tjänster som ligger i linje med verksamhetsuppdraget. Bibliotekets riktlinjer ska i enighet med bibliotekslagen inte exkludera, censurera eller kränka någon. Riktlinjerna skall byggas på en neutralitet och allsidighet och gälla såväl samlingar som tjänster.

Kulturdirektör Bibi Hidén om den aktuella frågan;

– Jag, precis som bibliotekschef Catharina Isberg uttalat, tycker att det är bra att frågan lyfts och att det har visats ett stort engagemang kring problematiken. Det är en viktig fråga som berör biblioteket som demokratisk mötesplats och det tar vi på stort allvar. Det finns brister i de rådande riktlinjerna. Biblioteksledningen och kulturförvaltningens ledningsgrupp kommer att se över dem under vecka 13. Min förhoppning är att det i vecka 14 skall finnas riktlinjer som följer bibliotekslagen, som ligger i linje med bibliotekets målsättningar och som motsvarar besökarnas förväntningar.

När de nya riktlinjerna beslutats publiceras de på bibliotekets hemsida och på helsingborg.se

Kontaktperson: Bibi Hidén, Kulturdirektör Helsingborgs stad. 0733-61 31 37 eller bibi.hiden@helsingborg.se
OBS! Under tisdag 24 mars och onsdag 25 mars är det svårt att få en kommentar från kulturdirektören. Det går givetvis bra att lämna meddelande eller skicka e-post.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Den senaste månaden har Helsingborgs kulturförvaltning och Helsingborgs bibliotek fått kritik för sina riktlinjer kring uthyrning av lokaler och arrangemangsrutiner. Engagemanget från besökare och media i frågan har nu fått biblioteket och kulturförvaltningen att agera.

Läs vidare »
Zma2lnxwjobbluaqirtf

​Förskolebarn hjälper till att påskpynta Stadsparken på torsdag

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 08:00 CET

Påsken närmar sig och det påskpyntas för fullt på olika håll i Helsingborg. För att skapa en härlig och färgsprakande påskstämning i city har vi bjudit in förskolorna att vara med och ta fram gigantiska ballonger som ska bli papiermachéägg i glada färger. På torsdag bjuder vi alla förskolebarn som kommer och lämnar sina ägg på fika. Välkomna till redet i Stadsparken på torsdag klockan 10:00.

Twk6e5z1qdanup42bc7v

Guld och silver till Rönnowska på gymnasie-SM

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 20:47 CET

Det blev guld och silver när elever från Rönnowska gymnasiet i Helsingborg tävlade i grenarna hotell, turism, servering och kock.

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig för Helsingborgs stad
 • rkxomattiakls.xhhezunnbkkvjoius@tehelsinozetygxwgborg.se
 • 0733-612477

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.