Skip to main content

Helsingborg får utmärkelsen Purple Flag för området runt Maria Torg

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2017 16:48 CEST

Hanna Candell från Helsingborg Citysamverkan och Ann-Charlotte Wedelsbäck från Helsingborgs stad emot den lila flaggan.

Efter ett års arbete blev det klart på torsdagskvällen att projektet fick godkänt och Helsingborg fick utmärkelsen Purple Flag för arbetet med området runt Maria Torg.

Helsingborg Citysamverkan inledde arbetat med projektet Purple flag hösten 2016. I samverkan har bolagets tre ägare, Helsingborgs stad, de kommersiella fastighetsägarna samt Cityföreningen, tillsammans arbetat målmedvetet med en handlingsplan. Syftet är att skapa en bättre och tryggare kvällsupplevelse efter klockan 17:00.

-Tryggheten är en av våra viktigaste framtidsfrågor, staden arbetar aktivt för att göra Helsingborg till en tryggare plats. Purple Flag-certifieringen är ett viktigt steg för att stärka tryggheten under kvälls- och nattetid, och det är särskilt glädjande att det sker i nära samarbete med Citysamverkan, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Ann-Charlotte Wedelsbäck på stadsbyggandsförvaltningen har varit projektledare för Purple Flag och är den som har drivit arbetet framåt under ett års tid. Processen inleddes med en nattvandring i området för att få en bild av Maria Torg under kvälls- och nattetid.

-Det blir en ögonöppnare för samtliga aktörer och vi har i projektet fått verktyg för hur vi tillsammans kan göra området tryggare och bättre framöver, säger Ann-Charlotte.

Den officiella certifieringen ägde rum på kvällen den 12 oktober i Stockholm. Tillsammans med 4 andra städer tog Hanna Candell från Helsingborg Citysamverkan och Ann-Charlotte Wedelsbäck från Helsingborgs stad emot den lila flaggan.

-Det är roligt att få en stämpel på att projektet har varit lyckat. Nu börjar det riktiga arbetet, att genomföra de förbättringar och åtgärder vi har identifierat. Om två år är det dags för omcertifiering baserat på hur väl vi har lyckats med det vi tagit fram i handlingsplanen, säger Hanna Candell, VD Helsingborg Citysamverkan.

Eftersom arbetet har varit positivt har Citysamverkan fattat beslutet att fortsätta med en etapp två. Under hösten har därför Purple flag för området kring Knutpunkten dragit igång. I slutet av oktober blir det nattvandring som ska ligga till grund för handlingsplanen.

Mer information:

Ann-Charlotte Wedelsbäck
Telefon: 073-231 11 13
E-post: ann-charlotte.wedelsback@helsingborg.se

Hanna Candell
Telefon: 0768-36 12 80
E-post: hanna.candell@helsingborg.se

Fakta

Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Purple Flag för en bättre kvällsupplevelse genomfördes 2014-2015 som ett pilotprojekt med nio städer. Sedan dess har 13 städer blivit certifierade och nu var det dags för ytterligare fem städer: Helsingborg, Örebro, Karlskoga, Oskarshamn och Örnsköldsvik. 

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.