Skip to main content

42% ökning via kaj i Helsingborgs Hamn

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 10:35 CEST

Godsvolymerna i Helsingborg överträffar alla förväntningar. En redan snabb utveckling har accelererat ytterligare.

– Industrin går för högtryck. Men den viktigaste förklaringen är att vi idag är en hub för stora omlastningsvolymer av containrar från fartyg till fartyg. Tillväxten är faktiskt så oväntat kraftig att vi inte hunnit förstärka våra resurser i samma takt, säger Helsingborgs Hamns försäljningschef Kjell-Åke Ranft.

Hanteringen av containrar via kaj ökade under årets sju första månader med 42 procent jämfört med samma period i fjol, räknat i så kallade TEU (en containerstorlek på 20 fot). Trenden är densamma för det landburna godset. Den hanterade volymen räknad i enheter via järnväg ökade under årets sju första månader med 23 procent. Ökningstakten pekar på att den sjöburna volymen i år kan nå 200 000 TEU och den landburna 50 000 enheter.

Kraften i utvecklingen understryks av det faktum att redan 2006 innebar en mycket kraftig ökning jämfört med året före.

– Den främsta orsaken till utvecklingen i år är att omlastningsvolymerna för rederiet Samskip har ökat väsentligt, säger Kjell-Åke Ranft.

Samskip anlöper Helsingborg från kontinenten och lossar bland annat enheter som sedan lastas ut till deras fartyg för vidare befordran till Ventspils och Klaipeda i Östersjön. Men även övriga trafikanter på containersidan har en positiv utveckling. – Helsingborgs förutsättningar är bra för rederierna. Exportindustrin i regionen går för fullt, och den här vägen skeppas också mycket importgods. Det ger en viktig balans i trafiken.

Där rederierna strävar efter balans vill transportköparna ha frekvens, det vill säga flera avgångar att välja mellan. Ett samarbete mellan två av de befintliga rederierna kommer att skapa två i stället för en avgång i veckan till Hull i England, vilket kan förväntas öka volymerna än mer. – Vi har satsat långsiktigt på att bli en containerspecialist och det ger resultat. Volymutvecklingen i Helsingborg är unik jämfört med andra svenska hamnar.

Men situationen är inte okomplicerad. Hamnen har växtvärk vilket skapat väntetider för fartyg och platsbrist i hamnen för containrar. Arbetet med att göra om ytor för containeruppställning pågår, nya kranar är beställda och redan har personalstyrkan utökats. Till exempel frigörs i Skåneterminalen 30 000 kvadratmeter för containeruppställning. – På grund av den oväntat kraftiga volymutvecklingen har vi under året inte alltid nått vår normala servicenivå. Men vi arbetar oss ifatt och svårigheterna kommer att minska efterhand. Till våren har vi åter utrymme för helt ny trafik, säger Kjell-Åke Ranft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell-Åke Ranft, försäljningschef
Helsingborgs Hamn AB
Telefon: 042-10 63 41
E-post: kjell.ranft@port.helsingborg.se

För bildmaterial, vänligen kontakta:
Ann-Catrin Elland, informationsassistent
Helsingborgs Hamn AB
Telefon: 042-10 63 05
E-post: ac.elland@port.helsingborg.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.