Skip to main content

Helsingborg blir skandinaviskt nav för Samskip

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 10:00 CEST

Det isländska rederiet Samskip gör Helsingborg till ett skandinaviskt nav för sina trafikupplägg i norra Europa. Rederiet planerar att premiäranlöpa med m/s ”Anna G”
den 24 april på slingan Rotterdam-Ålborg-Helsingborg-Varberg-Hull-Rotterdam.

– Vi har under många år fört diskussioner med Samskip och därför är det nu oerhört glädjande att vi har kommit överens. Om Samskip når ända fram i sina ambitioner kan volymen öka med ända upp till 60 % från vår nuvarande årsvolym på ca 80 000 containrar, säger Kjell-Åke Ranft, försäljningschef i Helsingborgs Hamn AB.

I ett första steg planerar Samskip att anlöpa Helsingborg med sin Sverigeservice och därmed skapa tillgång till det omfattande servicenätet till och från Skandinavien via det av Samskip helägda Geests transportnav i Rotterdam och Hull.
Därefter har rederiet för avsikt att fasa in andra trafikupplägg med sin Baltikumservice i maj.

Denna service innebär för Helsingborg direktanlöp till och från hamnar som t.ex. Ventspils och Klaipeda. På sikt kan detta innebära 5-6 anlöp per vecka i Helsingborg.

Samskip kommer även att erbjuda direkttransporter med sin egen väg- och järnvägsoperatör Van Dieren Maritime till Moskva via Ventspils. Detta möjliggör en transittid från Helsingborg på sju dagar från dörr till dörr.

– Helsingborgs Hamns resurser och strategiska läge gör hamnen till ett optimalt nav för Samskips skandinaviska och baltiska trafikupplägg. Via hamnens kombiterminal kommer vi
att ha förbindelse med alla för oss viktiga destinationer, dessutom kan vi serva Själland i Danmark via färjorna och bron samt Jylland via vårt Ålborganlöp. På både de svenska och baltiska uppläggen ökar vi kapaciteten med 50 % och möter på så sätt kravet på intereuropeiska, prismässigt konkurrenskraftiga, miljövänliga och pålitliga intermodala lösningar, menar Birna Ödefors, VD för Samskip AB.

– Omfattningen av detta upplägg kommer för oss att innebära ett behov av både nyanställningar och nyinvestering i maskiner, säger Fredrik Åsare, stuverichef i Helsingborgs Hamn AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kjell-Åke Ranft, försäljn.chef, Helsingborgs Hamn
Telefon: 042-10 63 41
Mobil: 0706-63 63 41
E-post: kjell.ranft@port.helsingborg.se

Birna Ödefors, VD, Samskip
Telefon: 0340–64 66 69
Mobil: 0702–55 62 06
E-post: birna.oedefors@samskip.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera