Skip to main content

​Helsingborgs Hamn gör resultat på 61 mnkr

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 07:03 CET

Ombyggnation av kaj 903, en omfattande investering som genomfördes under 2016.

När bokslutet presenteras räknar Helsingborgs Hamn med att leverera ett resultat på 61 mnkr. En indikator på en stark hamn som fortsätter att leverera tjänster som kunder och varuägare värdesätter.

Precis som prognosen visade redan i december gör Helsingborgs Hamn ett bra resultat 2016. Den totala godsvolymen har ökat, främst oljeprodukter och spannmål har visat volymer utöver normalåret. Lastbilstrafiken med färjorna över Helsingör hade en tillväxt på 5 % och containerverksamheten nådde volymer över budget.

Under 2016 har flera viktiga steg för framtida tillväxt blivit verklighet. Arbetet med container yard planning har fortgått, elförsörjning har uppgraderats, en ny mobilkran har införskaffats liksom en loadplate. En strömboj har sjösatts och mycket arbete har lagts på interna resurser för att ytterligare stärka marknadspositionen. Den enskilt största satsningen handlar om den nyanpassade containerkaj med 13 meters vattendjup som stod klar för godshantering i december. En omfattande investering om 55 miljoner kronor som slagkraftigt ökade både flexibilitet och driftsäkerhet.

– Det finns många anledningar till resultatet där vårt läge och erbjudande i kombination med vår samlade kompetens och flexibilitet oftast är det som är direkt tilltalande. Vi har en nära relation med våra kunder där vi samarbetar för att hitta den bästa logistiken och är övertygade om att vår nya containerkaj kommer bidra till ytterligare effektivisering av både vår och våra kunders verksamhet, säger Niels Vallø vd Helsingborgs Hamn.

Containersjöfarten har de senaste decennierna tagit över en allt större del av de världsomspännande transporterna. För att fortsätta leverera på en marknad som är hårt konkurrensutsatt är effektivitet och utveckling ihop med våra kunder avgörande. Större fartyg och större vattendjup är en del av framtiden, där 13 meter, vilket två av kajerna i Helsingborgs Hamn har, står sig väl i konkurrensen.

– Vi har gjort stora investeringar och skapat förutsättningar för vidareutveckling där vi har goda förhoppningar om framtiden. Och vi kommer fortsätta investera. Men redan idag kan vi leverera en helhetslösning till den globala marknaden som innehåller allt från strategisk idé, stuffing och stripping, lossning, lastning och lagring säger Niels Vallø.

För mer information kontakta:
Niels Vallø, CEO, Helsingborgs Hamn, tel. 042 – 10 63 30
niels.vallo@port.helsingborg.se
Göran Johansson, CFO, Helsingborgs Hamn tel. 042 – 10 77 84
goran.k.johansson@port.helsingborg.se

Helsingborgs Hamn - Containerspecialisten

Helsingborgs Hamn är en av Sveriges största färjehamnar, en containerspecialist och en av norra Europas ledande hamnar. Som containerspecialist hanterar vi årligen ca 220 000 TEU* (Twentyfoot Equivalent Unit) via sjö och ca 75 000 TEU via land. Våra 210 anställda hanterar cirka 8 miljoner ton gods varje år. Helsingborgs Hamn erbjuder rederier, transportörer och speditörer en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser. Färjor mellan Helsingborg och Helsingör transporterar varje år 8 miljoner passagerare och 2 miljoner fordon över ett av världens mest trafikerade sund. Helsingborgs Hamn AB ägs av Helsingborgs stad.

* Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom en hamn. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera