Skip to main content

Helsingborgs Hamn presenterar årsredovisning

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2017 09:06 CEST

Västhamnen i Helsingborg

Vi kan presentera ännu ett starkt år för Helsingborgs Hamn. Ett resultat på 61 miljoner kronor för 2016 visar att vi fortsätter leverera tjänster som våra kunder och varuägare värdesätter. Som logistiskt nav har vi ett viktigt uppdrag genom att 12 000 arbetstillfällen och 330 företag direkt eller indirekt kan kopplas till vår verksamhet.

Under året har flera viktiga steg för fortsatt tillväxt blivit verklighet. Arbetet med container yard planning har fortgått, elförsörjning har uppgraderats, en ny mobilkran har införskaffats liksom en loadplate. En strömboj har sjösatts och mycket arbete har lagts på interna resurser för att ytterligare stärka marknadspositionen. Den enskilt största satsningen handlar om en nyanpassad containerkaj med 13 meters vattendjup. En omfattande investering om 55 miljoner kronor som slagkraftigt ökar vår flexibilitet och driftsäkerhet.

Vi behåller positionen som Sveriges effektivaste containerhamn. Nya arbetssätt, utveckling av medarbetare, förbättrad informationsteknik, investeringar i arbetsmaskiner och utveckling av kajer och terminaler är några av de satsningar som fortsätter skapa hållbarhet och växtkraft i Helsingborg.

Läs mer i Helsingborgs Hamns årsredovisning 2016. 

Helsingborgs Hamn - Containerspecialisten

Helsingborgs Hamn är en av Sveriges största färjehamnar, en containerspecialist och en av norra Europas ledande hamnar. Som containerspecialist hanterar vi årligen ca 220 000 TEU* (Twentyfoot Equivalent Unit) via sjö och ca 75 000 TEU via land. Våra 210 anställda hanterar cirka 8 miljoner ton gods varje år. Helsingborgs Hamn erbjuder rederier, transportörer och speditörer en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser. Färjor mellan Helsingborg och Helsingör transporterar varje år 8 miljoner passagerare och 2 miljoner fordon över ett av världens mest trafikerade sund. Helsingborgs Hamn AB ägs av Helsingborgs stad.

* Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom en hamn. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera