Skip to main content

Helsingborgs Hamn utökar säkerheten i samarbete med Räddningstjänsten

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 07:00 CET

Helsingborgs Hamn har den 15 januari 2016 tecknat ett samverkansavtal med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Syftet är att ytterligare förstärka hamnens och Räddningstjänstens beredskap inför och förmåga under eventuella olyckstillbud. Satsningen bidrar till en säkrare hamn.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett gemensamt räddningstjänstförbund för Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. För första gången har Helsingborgs Hamn tecknat ett samverkansavtal med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Ett samarbete som bland annat bidrar till utvecklade beredskaps- och insatsplaner.

– För hamnen är det fördjupade samarbetet ett steg i vidareutvecklandet av vår incidentberedskap. Med ett nära samarbete och ambitiösa utbildningsinsatser av Räddningstjänstens personal förstärks räddningstjänstens och hamnens förmåga att hantera olyckstillbud, säger Per Björnson, säkerhetschef, Helsingborgs Hamn.

Syftet med avtalet är att minska risken för räddningstjänsthändelser och därmed kunna agera med bästa möjliga förutsättningar vid olyckstillbud. Helsingborgs Hamns personal utbildas tillsammans med räddningstjänstens operativa personal i hamnens särskilda förutsättningar och verksamhet. En beredskapsplan utvecklas och i samband med detta en insatsplan.

– Samverkansavtalet är bra både för Räddningstjänsten Skåne Nordväst och hamnen. Vi står båda bättre rustade inför eventuella olyckor. Framöver kan hamnen vila tryggt i att vi är väl utbildade och kunniga om verksamheten och att det finns gedigna rutiner för att förebygga och hantera olyckor snabbt, säger Christer Ängehov, förbundsdirektör Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

När samverkansavtalet trätt i kraft ska gemensamma utbildningar och övningar genomföras såväl inledningsvis som årligen. Helsingborgs Hamn kommer bland annat att utse och utbilda katastrofledare och skadeplatsledare som vid aktiverad beredskapsplan kommer att arbeta med räddningstjänstens räddningsledare och yttre befäl. Detta i syfte att gemensamt förebygga och hantera en eventuellt uppkommen händelse.

För mer information kontakta:

Per Björnson, säkerhetschef, Helsingborgs Hamn per.bjornson@port.helsingborg.se, tel. 042 – 10 77 90

Christer Ängehov, förbundsdirektör Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Helsingborgs Hamn - Containerspecialisten

Helsingborgs Hamn är en av Sveriges största färjehamnar, en containerspecialist och en av norra Europas ledande hamnar. Som containerspecialist hanterar vi årligen ca 220 000 TEU* (Twentyfoot Equivalent Unit) via sjö och ca 75 000 TEU via land. Våra 230 anställda hanterar cirka 8 miljoner ton gods varje år. Helsingborgs Hamn erbjuder rederier, transportörer och speditörer en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser. Färjor mellan Helsingborg och Helsingör transporterar varje år 8 miljoner passagerare och 2 miljoner fordon över ett av världens mest trafikerade sund. Helsingborgs Hamn AB ägs av Helsingborgs stad.

* Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom en hamn. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy