Skip to main content

Kompletterande information angående olyckan på ”Saga Spray”

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 15:38 CET

I bifogat dokument finns mätresultaten utförligt beskrivna. Nedan följer en sammanfattning.

Olyckan är under utredning av Polis, Sjöfartsinspektion och Arbetsmiljöverk. I avvaktan på dessa utredningar kan vi lämna följande
information:

Kontrollmätning 1 ombord på ”Saga Spray”.
Den 18 november kontrollmättes ett lastrum ombord på ”Saga Spray” i direkt samband med att lastluckan öppnades. Vid öppningstillfället rådde explosiv blandning och en kolmonooxidhalt överstigande 10 gånger gränsvärdet samt betydligt sänkt syrehalt. Samtidigt konstaterades med värmekamera att ingen förhöjd temperatur förekom på ytan av resterande pellets. Efter 5 minuters lossning med skopa uppmäts kolmonooxidhalten till 0 ppm.

Kontrollmätning 2 i Pelletsmagasinet.
Samma dag, den 18 november, och med samma utrustning som på ”Saga Spray” mättes atmosfären i pelletsmagasinet. Halten var i samma nivå som efter 5 minuters skoplossning på ”Saga Spray”, det vill säga 0 ppm.

Kontrollmätning 3 och 4 sker ombord på ”Saga Spray”.
Mätningen upprepas i en annan lastlucka den 19 november med identiska mätresultat som vid mätning 1.

Mätningar av Yrkesmedicinska institutet och Lunds Tekniska Högskola (LTH). Den 18 november togs atmosfärprover från lastlucka 5 som stått försluten sedan fartyget avseglade från Vancouver. Även här uppmättes förhöjda halter av kolmonooxid.

LTH kommer att ta prover på aktuell pellets för att analysera om det finns avvikelser i materialet.

Sammanfattning och slutsatser
Det är sedan tidigare känt att pellets utvecklar bland annat kolmonooxid samt reducerar syrehalten i slutna utrymmen. Dock har varken forskare eller myndigheter uppfattat att halterna kunde bli så höga.

Risken för skoplossning, transport på band och lagring i pelletsmagasin uppvisar inga nya risker.

När risken i slutna utrymmen nu blivit känd kommer en ny riskanalys och nya instruktioner att utarbetas för Helsingborgs Hamn AB

Andréas Eriksson
Manager Information & Sales Promotion
Port of Helsingborg - Helsingborgs Hamn AB
Oceangatan 3, PO Box 821
S-251 08 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 (0)42 10 63 00
Fax: +46 (0)42 28 22 99
Mobile: +46 (0)70 520 62 33
Email: andreas.eriksson@port.helsingborg.se
Web: www.port.helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.