Skip to main content

Strömboj i Helsingborgs Hamn stärker konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 09:43 CET

För första gången har Helsingborgs Hamn investerat i och placerat ut en så kallad strömboj ute i Öresunds vatten. Strömbojen ger hamnen realtidsdata om hur vattnet rör sig i farleden och tillhandahåller värdefull information för fartygen som anlöper. Satsningen är en viktig pusselbit i arbetet med att ta emot större fartyg och därmed öka Helsingborgs Hamns konkurrenskraft.

Under fredagen den 29 januari placerades den nya strömbojen ut i farleden i Öresund. Bojen som är ca 4 meter hög och väger runt 300 kg är utrustad med avancerad kommunikationsutrustning som dygnet runt sänder data om bland annat riktning och hastighet på strömmarna i farleden. Uppgifterna sänds till Sjöfartsverkets vind- och vatteninformation, ViVa. Genom att använda informationen kan alla som är på väg ut, eller redan befinner sig till sjöss, i förväg ta reda på hur förutsättningarna ser ut på olika platser. ViVa finns både på webben och som app för mobilen.

– Satsningen är inte bara viktig för vår förmåga att hantera större fartyg i hamnen utan är också värdefull för befintliga kunder som angör hamnen. Investeringen ökar säkerheten för fartygen och bekräftar att hamnen återigen satsar på ledande teknik och säkerhet, säger Per Björnson, säkerhetschef Helsingborgs Hamn.

Sedan tidigare har simuleringar genomförts av Sjöfartsverket för både containerfartyg och kryssningsfartyg. Den nya strömbojen tillsammans med simuleringarna möjliggör att större fartyg kan anlöpa Helsingborgs Hamns kajer.


För mer information kontakta:
Andreas Eriksson, marknads- & kommunikationschef, Helsingborgs Hamn
andreas.eriksson@port.helsingborg.se, 042 - 10 62 33

Mikael Hultgren, hamnkapten, Helsingborgs Hamn
mikael.hultgren@port.helsingborg.se, 042 - 10 63 22

Helsingborgs Hamn - Containerspecialisten

Helsingborgs Hamn är en av Sveriges största färjehamnar, en containerspecialist och en av norra Europas ledande hamnar. Som containerspecialist hanterar vi årligen ca 220 000 TEU* (Twentyfoot Equivalent Unit) via sjö och ca 75 000 TEU via land. Våra 230 anställda hanterar cirka 8 miljoner ton gods varje år. Helsingborgs Hamn erbjuder rederier, transportörer och speditörer en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser. Färjor mellan Helsingborg och Helsingör transporterar varje år 8 miljoner passagerare och 2 miljoner fordon över ett av världens mest trafikerade sund. Helsingborgs Hamn AB ägs av Helsingborgs stad.

* Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom en hamn. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy