Skip to main content

"TUR VI HAR FÄRJORNA"

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:27 CEST

Från och med i dag och de närmaste tre veckorna kommer stadsbilden i Helsingborg och Helsingör att ändra sig.

Från omkring 75 av de stora affischpelarna på gator och torg och från busshållplatsernas väderskydd kommer budskapet "Tur vi har färjorna" möta både herr Jönsson och herr Jensen.

Också dagstidningarna i de två städerna kommer att ha annonser med samma budskap.

Bakom kampanjen står organisationen Via Helsingborg-Helsingör som är en sammanslutning av intressena bakom Öresundsregionens nordliga transportkorridor, eller med andra ord färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör.

Rederierna, hamnarna och kommunerna kommer under de närmaste tre veckorna att på ett humoristiskt, direkt och tankeväckande sätt försöka berätta för invånarna i de två städerna att färjeöverfarten inte är någon självklarhet.

De stora affischerna visar hur vardagssituationer som vi så väl känner igen plötsligt blir i bästa fall groteska, i värsta fall omöjliga, om vi en morgon skulle vakna och färjorna var borta!

"Att det går färjor hela tiden mellan Helsingborg och Helsingör är självklart för de flesta här i regionen", säger Via HH:s styrelseordförande P. O. Jansson, som också är vd för Helsingborgs Hamn.
"Men så är det i verkligheten inte. Vår färjetrafik konkurrerar hårt med Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn och om vi inte ser till att den konkurrensen är rättvis och på lika villkor och övervakas av den svenska och den danska regeringen, som äger bron, kan det faktiskt hända att färjebolagen kan bli tvungna att minska eller kanske helt ställa in driften. En sådan rättvis konkurrens på lika villkor har vi inte i dag", säger P.O. Jansson och tillägger "det vill vi gärna berätta för invånarna Helsingborg och Helsingör, och så hoppas vi att de vill ställa sig bakom vår uppmaning att garantera den unika transportkorridoren mellan de två städerna som varje år transporterar upp emot 11 miljoner människor över Öresund. Ett Öresund utan färjorna skulle vara en katastrof för hela regionen."

Via Helsingborg-Helsingör har under flera år försökt få politiskt fokus på villkoren för färjetrafiken och har i många sammanhang påvisat att varken Sverige eller Danmark lever upp till det avtal som ingicks 1991, där det heter att priserna på Öresundsbron ska utgå ifrån färjepriserna mellan Helsingborg och Helsingör.

Under de kommande tre veckorna försöker Via Helsingborg-Helsingör få invånarna i de bägge städerna vid sundet att le och tänka: TUR VI HAR FÄRJORNA.

Kampanjen, som sätter färjorna i fokus, fortsätter över sommaren med aktiviteter som ska ge uppmärksamhet ombord och en ännu större kampanj i höst.

För information bifogar vi en kopia av affischer och tidningsannonser som är med i kampanjen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

P.O. Jansson
Vd Helsingborgs Hamn AB
Telefon: 042-10 63 30

Peter Slaatorn,
Projektledare Via Helsingborg-Helsingör HB
Telefon:+45 20 98 76 11

____________________________________________________

Andréas Eriksson
Marketing & Information Manager
Port of Helsingborg - Helsingborgs Hamn AB
Oceangatan 3, PO Box 821
S-251 08 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 (0)42 10 63 00
Fax: +46 (0)42 28 22 99
Mobile: +46 (0)70 520 62 33
Email: andreas.eriksson@port.helsingborg.se
Web: www.port.helsingborg.se
____________________________________________________

Annan än den avsedde mottagaren får inte kopiera, vidareförmedla eller tillgodogöra sig den information som finns i meddelandet. Om Ni erhåller meddelandet av misstag, ombeds Ni att omgående underrätta oss per telefon +4642-10 63 00. Tack på förhand.
This message, and/or attachment (-s), may contain confidential information. It may not be disclosed to, or used by, anyone other than the addressee. If you receive this message in error, please advise the sender immediatly. Thank you.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy