Ett nytt landmärke växer fram på Drottninghög

Nyheter   •   Aug 31, 2018 08:20 CEST

Under kommande år kommer ett nytt landmärke att växa fram på Drottninghög. Det är Helsingborgshems och Stenströms gemensamma satsning på att bygga nya kontors- och lagerlokaler vid Regementsvägen, som nu börjar ta form.

Helsingborgshem fortsätter söka efter lösningar för närservice på Drottninghögs centrum

Nyheter   •   Aug 24, 2018 17:40 CEST

För att kunna förverkliga planerna på utveckling på Drottninghögs centrum, behöver huset där ICA finns idag, rivas. Den långsiktiga målsättningen är att det ska finnas en mindre butik med service på Drottninghögs centrum.

Drottninghögs Centrum ska vara ett levande centrum med både människor, handel och service. Morgondagens centrum kommer att utvecklas med både skola, vårdcentral, fler bostäder, nytt apotek med mera.

Här finns idag butiker, restauranger, olika mötesplatser som till exempel IdéA och bibliotek, föreningar och förskolor. Olika verksamheter bidrar till ett ökat flöde av människor och ett större besöks- och kundunderlag. Här är både service och annan verksamhet viktiga delar och sedan flera år tillbaka har det pågått en dialog med både ICA Sverige och handlaren på Drottninghög för att hitta en lösning för närservice på Drottninghögs centrum. 

Helsingborghem har erbjudit olika alternativ men under resans gång har det visat sig att Helsingborgshem och handlaren ligger för långt ifrån varandra och har olika syn på bland annat vilka kostnader de olika parterna ska stå för. Därför fokuserar vi nu på att hitta andra tänkbara lösningar. Det befintliga avtalet med handlaren löper ut vid årsskiftet. Den långsiktiga målsättningen är fortfarande det ska finnas en mindre butik med service.

Har du frågor hör av dig till Helena Fremle, affärsområdeschef boendeutveckling och service, 042-20 82 27.

För att kunna förverkliga planerna på utveckling på Drottninghögs centrum, behöver huset där ICA finns idag, rivas. Den långsiktiga målsättningen är att det ska finnas en mindre butik med service på Drottninghögs centrum.

Läs vidare »

Ju fler desto bättre, symbol på plats på Drottninghög

Nyheter   •   Aug 21, 2018 12:50 CEST

På Drottninghög pågår sedan några år ett målmedvetet och intensivt arbete för att utveckla stadsdelen. Successivt har olika samarbetspartners etablerat sig på området och i dagarna kom nya fasadvepor upp på Grönkullagatan. Vi ser fasadveporna som en symbol för att vi är många som tror på Drottninghög och ser potentialen i stadsdelen.

Evenemang för gemenskap och trygghet

Nyheter   •   Aug 17, 2018 08:55 CEST

Under augusti och september arrangerar Helsingborgshem olika evenemang i bostadsområdena runt om i stan. I början av augusti firade vi att Norra Hamnen fyller 20 år och redan imorgon, lördag är det dags för kvartersfest i Ödåkra.

Sommarjobbare på Helsingborgshem

Nyheter   •   Aug 14, 2018 13:50 CEST

Under sommaren, som nu går mot sitt slut, har Helsingborgshem haft förstärkning av totalt 54 sommarjobbare. Hjälp med bemanning, förmånen att få in nya perspektiv och förmågor är värdefullt för hela organisationen. Träffa Marcus, Firdaus och Khalil som förstärker Helsingborgshem under sommarmånaderna.

Helsingborgshem vill öka kundnöjdheten och minska sin miljöpåverkan genom att förändra hur bolaget tar betalt för värme och vatten

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 10:03 CEST

För att minska bolagets totala miljöpåverkan vill Helsingborgshem förändra betalningsmodellerna för värme och vatten som idag finns i flertalet av bolagets lägenheter.

Badsäsongen är igång på Drottninghögsbadet

Nyheter   •   Maj 22, 2018 08:34 CEST

Helsingborgshems friluftsbad på Drottninghög är en populär mötesplats för badsugna helsingborgare och sedan den första maj är badsäsongen igång.

Tornet planerar för byggstart på Drottninghög i höst

Nyheter   •   Apr 19, 2018 10:00 CEST

Idag tillträder fastighetsbolaget Tornet den byggrätt som bolaget för cirka ett år sedan köpte av Helsingborgshem. Det betyder i praktiken att Tornet nu står som ägare till marken.

Grönkulla Gård presenteras på Boverkets turné ”Bygg för Sverige”

Nyheter   •   Apr 16, 2018 12:00 CEST

På onsdag, den 18 april blir Helsingborg det första av totalt sju stopp som Boverkets turné ”Bygg för Sverige” kommer att göra fram till och med den 24 oktober. Temat för turnén är projekt som byggts med statligt investeringsstöd, där syftet är att öka kunskapen om just detta.

Projektledare Björn Ravemark kommer att presentera Helsingborgshems projekt Grönkulla Gård som delvis är finansierat av investeringsstöd. Informationsmötet som är för alla offentliga och privata byggherrar, där även bl.a. fastighetsägare, kommuner och branschorganisationer är inbjudna, ser Björn positivt på. ”Det är roligt att få berätta vad vi gör och tanken är att ta hela bilden med allt arbete som görs på Drottninghög. Det här är bara en del i det hela.”

De som redan bor hos Helsingborgshem har förtur till Grönkulla Gård och istället för köpoäng söker man med boendedagar i sitt nuvarande boende. Björn hoppas att lägenhetssammansättningen med en 1:a, en 2:a, en 3:a och en 4:a på varje våningsplan är något som ska fånga upp många målgrupper, både sett till ålder och familjesammansättning.

Avslutningsvis nämner Björn betydelsen av att fler aktörer har gjort entré på Drottninghög och lyfter även fram det lyckade samarbetet med staden och deras satsning på området med t.ex. parker, lekplatser och även den kommande busslinjen HelsingborgsExpressen. Två faktorer som även de bidrar till den fortsatt positiva utvecklingen på Drottninghög.

På onsdag, den 18 april blir Helsingborg det första av totalt sju stopp som Boverkets turné ”Bygg för Sverige” kommer att göra fram till och med den 24 oktober. Temat för turnén är projekt som byggts med statligt investeringsstöd, där syftet är att öka kunskapen om just detta.

Läs vidare »

BoBas-koncept i Helsingborgshems nya bostadshus på Drottninghög

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 08:25 CET

Idag presenterar Helsingborgshem 67 nybyggda hyreslägenheter på Drottninghög. De moderna och tillgänglighetsanpassade lägenheterna är delvis finansierade med statligt investeringsstöd och erbjuds med konceptet BoBas vilket innebär att lägenheterna har en generellt lägre hyresnivå än övrig nybyggnation.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • ashsa.whcutbllhkbotcrnvb@heuelnqsimungwpboyxrgrlshfxemlh.stkegq
  • 042-20 81 74
  • 042-20 80 00 (Växel)

Om Helsingborgshem

Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor

Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att Helsingborg kan växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva i. Bolaget ska aktivt delta i Helsingborgs stadsutvecklingsarbete, medverka till att bra service finns i stadsdelar och bostadsområden samt i samverkan med stadens övriga aktörer motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk.

Adress

  • Helsingborgshem
  • Drottninggatan 136 B, Box 3055
  • 250 03 Helsingborg

Länkar